Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Ekonomia matematyczna."" wg kryterium: Temat


Tytuł :
Mathematical Aspect of Solutions for Selected Linear and Quadratic Static Equilibrium Models / Matematyczne aspekty rozwiązań wybranych liniowych oraz kwadratowych statycznych modeli równowagi
Autorzy :
Kowgier, Henryk
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2016, nr 23, s. 494-510, bibliogr. 7 poz.
Dostęp URL :
http://www.wses-zeszyty.pl/z2016_4.html
Tytuł :
Porównanie rozwiązania układów równań liniowych o parametrach rozmytych opisanych wypukłymi i skierowanymi liczbami rozmytymi na przykładzie modelu równowagi częściowej / Comparison of Solutions Systems of Linear Equations with the Parameters Described by Convex Fuzzy Numbers and Ordered Fuzzy Numbers Exemplified by the Partial Equilibrium Model
Autorzy :
Kacprzak, Dariusz
Pokaż więcej
Źródło :
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego / Quantitative Methods in Economics, 2016, vol. 17(XVII), nr 3, s. 53-63, rys., bibliogr. 20 poz.
Dostęp URL :
http://qme.sggw.pl/wp-content/uploads/MIBE_T17_z3.pdf
Tytuł :
Równowaga w gospodarce w ujęciu polskich marginalistów
Autorzy :
Pęciak, Renata
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, s. 69-104, tab., bibliogr. 50 poz.
Tytuł :
Teoria wartości i teoria podziału w polskiej ekonomii marginalistycznej
Autorzy :
Przybyła, Helena
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, s. 13-38, bibliogr. 28 poz.
Tytuł :
Problem nierównowagi i zapasów w modelu walrasowskim - ujęcie niestacjonarne / The Problem of Disequilibrium and Stocks in the Walrasian Model - Non-Stationary Apprehension
Autorzy :
Naskręcka, Monika
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 241, s. 116-125, bibliogr. 10 poz.
Tytuł :
Poglądy polskich ekonomistów na temat matematyzacji ekonomii / Polish Economists' Views on the Mathematization of Economics
Autorzy :
Bochenek, Mirosław
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 241, s. 9-20, bibliogr. 21 poz.
Tytuł :
Analiza dynamiki modelu wzrostu Mankiwa-Romera-Weila za pomocą programu Mathematica / The Analysis of the Dynamics of Mankiw-Romer-Weil Growth Model with Mathematica®
Autorzy :
Zawadzki, Henryk
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 239, s. 185-194, rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł :
Some Properties of Convex Fuzzy Soft Processes / Wybrane własności wypukłych, rozmytych miękkich procesów
Autorzy :
Matłoka, Marian
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 222, s. 172-181, bibliogr. 8 poz.
Tytuł :
Ekonomia matematyczna czy ekonomia fizyczna / Mathematical or Physical Economics
Autorzy :
Dobija, Mieczysław
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 211, s. 68-85, tab., bibliogr. 32 poz.
Tytuł :
Początki matematyzacji polskiej ekonomii / The Origins of Mathematisation of the Polish Economics
Autorzy :
Bochenek, Mirosław
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 211, s. 32-45, bibliogr. 18 poz.
Tytuł :
Zagadnienia optymalizacji przychodu w modelu pajęczyny / Problem of Income Optimization in a Cobweb Model
Autorzy :
Fałda, Beata
Pokaż więcej
Źródło :
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2011, nr 783, s. 147-160, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł :
Indeks Shapleya dla gier z wieloma rozstrzygnięciami z prekoalicjami / Shapley index for games with r alternatives with a priori unions
Autorzy :
Winnicka, Justyna
Pokaż więcej
Źródło :
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 22, s. 99-115, bibliogr. 6 poz.
Tytuł :
Czwarte 'prawo' Johannesa Keplera i obrotowe bryły równowagi ekonomicznej
Autorzy :
Juzwiszyn, Jacek
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2009, s. 307-314, rys., bibliogr. 15 poz.
Tytuł :
Intuitionistic Fuzzy Mappings / 'Intuitionistic' rozmyte odwzorowania
Autorzy :
Matłoka, Marian
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 122, s. 148-155, bibliogr. 8 poz.
Tytuł :
Prawdopodobieństwo ruiny w modelu ryzyka z dwiema zależnymi klasami
Autorzy :
Iwanicka, Aleksandra
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2009, s. 61-68, tab., bibliogr. 2 poz.
Tytuł :
Metody wspomagania procesów podejmowania decyzji z wykorzystaniem koncepcji rozwiązań uogólnionych
Autorzy :
Mika, Jerzy
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2009, s. 9-29, bibliogr. 16 poz.
Tytuł :
A Generalization of Goodness Property of Adaptive Rolling Plans / Adaptacyjne procesy kroczące są dobre - pewne uogólnienie
Autorzy :
Maćkowiak, Piotr
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 112, s.156-170, bibliogr. 14 poz.
Tytuł :
The Market as the Minority Game and the Statistical Physics
Autorzy :
Bolonek, Katarzyna
Pokaż więcej
Źródło :
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2008, t. 216, s. 343-350, bibliogr. 3 poz.
Tytuł :
O perspektywie, dualności i equilibrium / On perspective, duality and equilibrium
Autorzy :
Smoluk, Antoni
Pokaż więcej
Źródło :
Przegląd Statystyczny / Statistical Review, 2008, vol. 55, z. 2, s. 5-15, bibliogr. 11 poz.
Tytuł :
Biaproksymacja wirowych zjawisk ekonomicznych / Biapproximation of Rotational Economic Phenomena
Autorzy :
Juzwiszyn, Jacek
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1189, s. 183-194, rys., bibliogr. 21 poz.
Tytuł :
Wprowadzanie nowych treści naukowych na wykładach z ekonomii matematycznej : możliwości i ograniczenia / An Introduction of New Scientific Contents on Mathematical Economics' Lectures - Possibilities and Limitations
Autorzy :
Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Pośpiech, Ewa
Zawadzki, Henryk
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2007, s. 181-185, bibliogr. 8 poz.
Tytuł :
Procesy Markowa w polisach wieloopcyjnych / Markov Process in Muliple Decrement
Autorzy :
Sidor-Banaszek, Edyta
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2007, nr 92, s. 269-279, rys., bibliogr. 2 poz.
Tytuł :
Prognozowanie zmienności indeksu WIG20 za pomocą modeli AR-GARCH z dodatkową informacją / Forecasting Volatility of WIG20 Index Using AR-GARCH Models whit Additional Information
Autorzy :
Płuciennik, Piotr
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2007, nr 92, s. 231-250, rys., wykr., bibliogr. 17 poz.
Tytuł :
O niedokładnym programowaniu matematycznym / On Inexact Linear Programming Problem
Autorzy :
Matłoka, Marian
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2007, nr 92, s. 222-230, rys., bibliogr. 35 poz.
Tytuł :
Optimum Chemical Balance Weighing Design with Positive Correlated Errors / Konstrukcja optymalnych chemicznych układów wagowych o dodatnich korelacjach błędów
Autorzy :
Graczyk, Małgorzata
Pokaż więcej
Źródło :
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2007, t. 206, s. 333-340, bibliogr. 1 poz.
Tytuł :
Multivalued Markov Processes / Wielowartościowe procesy Markowa
Autorzy :
Trzpiot, Grażyna
Pokaż więcej
Źródło :
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2007, t. 206, s. 271-278, bibliogr. 15 poz.
Tytuł :
Stopa procentowa i efektywność / Bank Rate and Productivity
Autorzy :
Smoluk, Antoni
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 467-474, rys., bibliogr. 3 poz.
Tytuł :
Zawirowany świat ekonomii - próba pomiaru wirów równowagi / The Spinning World of Economy - an Attempt Measuring Equilibrium Vortices
Autorzy :
Juzwiszyn, Jacek
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 133-146, bibliogr. 20 poz.
Tytuł :
Klasyczna alokacja kapitału w gospodarce konkurencyjnej / Classical Capital Allocation in Competitive Economy.
Autorzy :
Kiedrowski, Roman
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Habilitacyjne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2007, nr 31, 182 s., bibliogr. s.179-182
Tytuł :
Problem równoważności modeli ekonomicznych z czasem dyskretnym i ciągłym / The problem of equivalence of economic models with continuous and discrete time
Autorzy :
Dejniak, Dorota
Malawski, Andrzej
Pokaż więcej
Źródło :
Przegląd Statystyczny / Statistical Review, 2007, vol. 54, z. 1, s. 57-71, bibliogr. 16 poz.
Tytuł :
Inwestycje innowacyjne w niestacjonarnym dynamicznym modelu Leontiefa / Innovative Investment in a Non-Stationary Dynamic Leontief Model
Autorzy :
Jurek, Bartosz
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2006, nr 26, s. 33-63, tab., wykr., bibliogr. 11 poz.
Tytuł :
Optymalne procesy wzrostu w dwuczynnikowej, jednosektorowej gospodarce z liniową funkcją produkcji i zmienną efektywnością czynników
Autorzy :
Wróblewski, Piotr
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2006, nr 25, s. 25-39, wykr., bibliogr. 7 poz.
Tytuł :
Wypukłe odwzorowania rozmyte / Convex Fuzzy Mappings
Autorzy :
Matłoka, Marian
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 78, s. 243-251, bibliogr. 14 poz.
Tytuł :
Polityka budżetowa w warunkach Unii Monetarnej w świetle neoklasycznego modelu wzrostu gospodarczego / Fiscal Policy in the EMU from the Perspective of the Neoclassical Growth Model
Autorzy :
Konopczyński, Michał
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 78, s. 53-81, bibliogr. 11 poz.
Tytuł :
Przegląd implikacji rozmytych w kontekście wyznaczania ważonych ocen wariantów / Fuzzy Implications Review in Context Determination of the Weighted Degree of Satisfaction of the Criteria
Autorzy :
Dworniczak, Piotr
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 78, s. 252-263, bibliogr. 6 poz.
Tytuł :
Własności procesów kroczących w wieloproduktowej gospodarce z kapitałem trwałym / Qualities of Moving Processes in Multi-Product Economy with Fixed Capital
Autorzy :
Maćkowiak, Piotr
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 78, s. 106-127, bibliogr. 13 poz.
Tytuł :
Analiza porównawcza zasobów i jakości kapitału ludzkiego w Polsce i w Stanach Zjednoczonych na tle modelu R.E. Manuelliego i A. Seshadriego / The Quantity and Quality of Human Capital in Poland and USA in the Framework of the Manuelli-Seshadri Model. A Comparative Analysis
Autorzy :
Cichy, Krzysztof
Malaga, Krzysztof
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 78, s. 82-105, bibliogr. 4 poz.
Tytuł :
Równowaga długookresowa w ogólnym modelu konkurencji klasycznej / Long-Run Equilibrium in a General Model of Classical Competition
Autorzy :
Kiedrowski, Roman
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2006, nr 78, s. 7-52, bibliogr. 35 poz.
Tytuł :
Kwestie metodologiczne w poglądach Władysława Zawadzkiego / Methodological Issues in the Views of Władysław Zawadzki
Autorzy :
Giza, Wojciech
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 728, s.137-147, bibliogr. 19 poz.
Tytuł :
Dominacje w modelowaniu i analizie ryzyka na rynku finansowym / Dominance in Risk Modelling and Analysis on the Financial Market.
Autorzy :
Trzpiot, Grażyna
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2006, 160 s., rys., tab., bibliogr. s.153-160
Tytuł :
Teorie zachowań firm - część 3: Teorie W. S. Jevonsa, L. Walrasa, A. Marshalla i C. Mengera / Theories of Firms' Behavior - Part: 3. Theories of W. S. Jevons, L. Walras, A. Marshall and C. Menger
Autorzy :
Milo, Władysław
Pokaż więcej
Źródło :
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2005, t. 193, s.25-38, bibliogr. 12 poz.
Tytuł :
O ograniczoności dopuszczalnych procesów wzrostu w modelach wielowymiarowych / On Boundedness of Feasible Processes in Multi-Product Growth Models
Autorzy :
Maćkowiak, Piotr
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2005, nr 64, s. 249-263, bibliogr. 7 poz.
Tytuł :
Economic Policy Decisions in the Perspective of the European Accession : a Simulation Approach / Polityka gospodarcza w kontekście akcesji do Unii Europejskiej : podejście symulacyjne
Autorzy :
Szafrański, Grzegorz
Pokaż więcej
Źródło :
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2005, t. 192, s. 69-86, bibliogr. 16 poz.
Tytuł :
O wzroście stabilnym bez równowagi / On stable growth and equilibrium
Autorzy :
Panek, Emil
Pokaż więcej
Źródło :
Ekonomista, 2005, nr 1, s. 9-26, bibliogr. 18 poz.
Tytuł :
Niestacjonarny rynek z nieklasycznym równaniem dynamiki cen / Non-Stationary Market with Non-Classical Equation of the Price Dynamics
Autorzy :
Panek, Emil
Pokaż więcej
Źródło :
Przegląd Statystyczny / Statistical Review, 2005, vol. 52, z. 3, s. 65-72, bibliogr. 6 poz.
Tytuł :
Model stacjonarnego rynku z nieklasycznym równaniem dynamiki cen / Stationary Market Model with a Non-Classical Dynamics of Prices
Autorzy :
Panek, Emil
Pokaż więcej
Źródło :
Przegląd Statystyczny / Statistical Review, 2005, vol. 52, z. 3, s. 23-36, bibliogr. 8 poz.
Tytuł :
Dynamiczna teoria popytu i sterowanie optymalne / Dynamic Demand Theory and Optimal Control
Autorzy :
Panek, Emil
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 41, s. 94-120, bibliogr. 5 poz.
Tytuł :
'Silna' wersja twierdzenia o magistrali w wielosektorowym modelu wzrostu optymalnego typu Leontiefa-Gale'a / A Strong Turnpike Theorem for a Leontief-Gale Optimal Growth Model
Autorzy :
Maćkowiak, Piotr
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 41, s. 43-55, bibliogr. 11 poz.
Tytuł :
Równoległy rachunek różniczkowy w badaniach ekonomicznych / The Parallel Differential Calculus in the Economic Research
Autorzy :
Janaszak, Tadeusz
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Seria : Monografie i Opracowania (nr 152), 2003, nr 966, 216 s., rys., tab., bibliogr. s.213-215
Tytuł :
Analiza zjawisk bifurkacyjnych oraz analiza dynamiczna dla modelu Stutzera / Analysis of Bifurcatin and Dynamic Analysis of the Stutzer's Model
Autorzy :
Guzowska, Małgorzata
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 2003, nr 13, s.189-199, bibliogr. 9 poz.
Tytuł :
Współczynniki zmienności i pochodne / Some Remarks of the Changeability Coefficients and the Derivates
Autorzy :
Janaszak, Tadeusz
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (9), 2002, nr 935, s.75-91, bibliogr. 9 poz.
Tytuł :
Preferencje i użyteczność w przestrzeniach elementów losowych / Preferences and Utility in Random Elements Spaces
Autorzy :
Rybicki, Wojciech
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2002, s.293-314, bibliogr. 66 poz.
Tytuł :
O istnieniu dodatkowego rozwiązania zadania maksymalizacji użyteczności konsumpcji / On the Existence of an Additional Solution to the Dilemma of Consumption Utility Maximization.
Autorzy :
Maćkowiak, Piotr
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2002, nr 18, s.238-242, bibliogr. 6 poz.
Tytuł :
Postawa jednostki wobec ryzyka w różnych ujęciach teoretycznych / The Attitude of an Individual in Relation to Risk in Different Theoretical Approaches
Autorzy :
Ćwięczek, Ilona
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 549, s.35-49, bibliogr. 8 poz.
Tytuł :
O podziałach optymalnych w ekonomii / On Division in Economics
Autorzy :
Misztal, Andrzej
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Seria : Monografie i Opracowania (nr 142), 2002, nr 910, 110 s., bibliogr. 61 poz.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies