Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ
Tytuł pozycji:

[Specific complications of liver resection and their prevention].

Tytuł :
[Specific complications of liver resection and their prevention].
Autorzy :
Shabunin AV; Russian Medical Academy for Continuing Professional Education of the Ministry of Health of Russia, Moscow, Russia; Botkin Municipal Clinical Hospital of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russia.
Parfenov IP; Russian Medical Academy for Continuing Professional Education of the Ministry of Health of Russia, Moscow, Russia.
Bedin VV; Russian Medical Academy for Continuing Professional Education of the Ministry of Health of Russia, Moscow, Russia; Botkin Municipal Clinical Hospital of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russia.
Tavobilov MM; Russian Medical Academy for Continuing Professional Education of the Ministry of Health of Russia, Moscow, Russia; Botkin Municipal Clinical Hospital of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russia.
Grekov DN; Russian Medical Academy for Continuing Professional Education of the Ministry of Health of Russia, Moscow, Russia; Botkin Municipal Clinical Hospital of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russia.
Drozdov PA; Botkin Municipal Clinical Hospital of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russia.
Karpov AA; Botkin Municipal Clinical Hospital of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russia.
Pokaż więcej
Transliterated Title :
Rezektsiia pecheni. Spetsificheskie oslozhneniia i ikh profilaktika.
Źródło :
Khirurgiia [Khirurgiia (Mosk)] 2020 (3), pp. 5-12.
Typ publikacji :
Journal Article
Język :
Russian
Imprint Name(s) :
Publication: <2003->: Moskva : Media Sfera
Original Publication: Moskva, Meditsina [etc.]
MeSH Terms :
Hepatectomy/*adverse effects
Hepatectomy/*methods
Liver/*surgery
Liver Neoplasms/*surgery
Algorithms ; Biliary Tract Diseases/etiology ; Biliary Tract Diseases/prevention & control ; Blood Loss, Surgical/prevention & control ; Clinical Protocols ; Dissection/adverse effects ; Dissection/methods ; Hepatectomy/instrumentation ; Hepatectomy/mortality ; Humans ; Liver/diagnostic imaging ; Liver Diseases/diagnostic imaging ; Liver Diseases/surgery ; Liver Failure/etiology ; Liver Failure/prevention & control ; Liver Failure, Acute/etiology ; Liver Failure, Acute/prevention & control ; Liver Neoplasms/diagnostic imaging ; Organ Size ; Postoperative Hemorrhage/etiology ; Postoperative Hemorrhage/prevention & control ; Preoperative Care ; Single Photon Emission Computed Tomography Computed Tomography ; Suture Techniques/instrumentation
Contributed Indexing :
Keywords: liver resection; methods for the prevention of complications after liver resections; postoperative complications
Local Abstract: [Publisher, Russian] Цель исследования - улучшить результаты лечения больных очаговыми образованиями печени путем профилактики развития послеоперационных осложнений после резекций печени. Методы. В исследование включено 304 пациента с доброкачественными и злокачественными поражениями печени. У 196 (64,4%) пациентов резекцию выполняли по поводу злокачественного поражения печени, у 108 (35,6%) - по поводу доброкачественного процесса. Для оценки влияния проводимых мероприятий по профилактике развития послеоперационных осложнений выбрано два периода: с 2007 по 2012 г. и с 2013 по 2018 г. Результаты. Внедрение протокола предоперационного обследования больных, которым планируется резекция трех сегментов печени и более, с включением ОФЭКТ/КТ, позволяющей определить объем остающейся функционирующей паренхимы печени, снизило частоту развития острой пострезекционной печеночной недостаточности с 11,6 до 3,6% во втором временнóм периоде (p=0,0064). Использование современного шовного материала, хирургических бинокулярных луп, а также применение концепции преимущественного выполнения паренхимосберегающих резекций уменьшило частоту 'желчных' осложнений с 8,1 до 5,7% (p=0,1). Применение собственного алгоритма диссекции паренхимы печени, позволило достоверно снизить геморрагическое осложнения с 5,3 до 1,04% (p=0,0074). Заключение. Применение современных пред- и интраоперационных технологий позволило снизить частоту послеоперационных осложнений после резекций печени с 38,3 до 20,9% (p=0,018) и летальность с 2,6 до 0,5% (p=0,004) и тем самым улучшить результаты резекций печени.
Entry Date(s) :
Date Created: 20200410 Date Completed: 20200521 Latest Revision: 20200521
Update Code :
20201023
DOI :
10.17116/hirurgia20200315
PMID :
32271731
Czasopismo naukowe
Aim: To improve the results of treatment of patients with focal liver formations by preventing the development of postoperative complications after liver resections.
Methods: The study included 304 patients with benign and malignant liver lesions. In 196 (64.4%) patients, resections were performed for malignant liver damage, in 108 (35.6%) - for a benign process. To assess the impact of ongoing measures to prevent the development of postoperative complications, patients were divided into two time periods: from 2007 to 2012 and from 2013 to 2018.
Results: The introduction of a protocol of preoperative examination of patients for whom resection of 3 or more liver segments is planned, with the inclusion of SPECT/CT, which allows determining the volume of the remaining functioning liver parenchyma, allowed to reduce the percentage of development of acute post-resection liver failure from 11.6% to 3.6% during the second time period (p=0.0064). The use of modern suture material, surgical binocular loops, as well as the use of the concept of predominantly performing parenchyma-saving resections, reduced the number of biliary complications from 8.1% to 5.7% (p=0.1). The use of a proprietary dissection algorithm for the liver parenchyma significantly reduced hemorrhagic complications from 5.3% to 1.04% (p=0.0074).
Conclusion: The use of modern pre- and intraoperative technologies has reduced the number of postoperative complications after liver resections from 38.3% to 20.9% (p=0.018) and mortality from 2.6% to 0.5% (p=0.004), thereby improving the results of liver resections.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies