Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ
Tytuł pozycji:

[Psychotic disorders in the veterans of local wars].

Tytuł :
[Psychotic disorders in the veterans of local wars].
Autorzy :
Reznik AM; Moscow State University of Food Production, Moscow, Russia.
Syunyakov TS; Alekseev Psychiatric Clinical Hospital No. 1, Moscow, Russia.; Zakusov Research Institute of Pharmacology, Moscow, Russia.
Shcherbakov DV; Gannushkin Psychiatric Clinical Hospital No. 4, Moscow, Russia.
Martynyuk YL; Gannushkin Psychiatric Clinical Hospital No. 4, Moscow, Russia.
Pokaż więcej
Transliterated Title :
Psikhoticheskie rasstroistva u veteranov lokal'nykh voin.
Źródło :
Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni S.S. Korsakova [Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova] 2020; Vol. 120 (6. Vyp. 2), pp. 31-36.
Typ publikacji :
Journal Article
Język :
Russian
Imprint Name(s) :
Publication: <1995->: Moskva : Media Sfera
Original Publication: Moskva : "Meditsina",
MeSH Terms :
Schizophrenia*
Veterans*
Psychotic Disorders/*epidemiology
Stress Disorders, Post-Traumatic/*epidemiology
Comorbidity ; Humans ; Middle Aged ; Russia
Contributed Indexing :
Keywords: combat stress disorder; delusional disorder; posttraumatic stress disorder; psychotic disorders; reactive psychosis; schizophrenia
Local Abstract: [Publisher, Russian] Определение частоты, ведущих психопатологических синдромов, динамики и коморбидности шизофрении и других эндогенных психозов у российских ветеранов локальных войн, находящихся на стационарном лечении. [Publisher, Russian] Обследовали 685 пациентов, которые проходили лечение в психиатрических отделениях военного госпиталя: 264 ветеранов локальных войн (основная группа); 296 военнослужащих (кадровые и запаса), не принимавших участия в боевых действиях (1-я группа сравнения), которые отличались по среднему возрасту от основной группы; 125 военнослужащих (кадровые и запаса), которые не принимали участия в боевых действиях и соответствовали по среднему возрасту и кривой распределения возраста пациентам основной группы (2-я группа сравнения). [Publisher, Russian] Среди ветеранов (пациенты основной группы) частота бредовых (шизофреноподобных) психозов оказалась несколько меньше (7,2%), чем среди пациентов, не принимавших участия в боевых действиях (14,5 и 8,8%, соответственно). У пациентов всех трех групп чаще всего диагностировалась шизофрения (F20 по МКБ-10): в основной группе у 3,8% пациентов, в 1-й группе сравнения у 4,4%, во 2-й группе сравнения у 4,0%. Другие острые и хронические психотические расстройства (F22—F23) отмечались реже: у 0,8, 5,4 и 3,2% пациентов соответственно. Органические бредовые расстройства диагностировались в 1,5% случаев у ветеранов, в 3,7% — у пациентов 1-й группы и не были выявлены во 2-й группе сравнения. Коморбидность посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и психотических симптомов у ветеранов не достигала 2% в целом по группе, однако встречалась у 26,3% пациентов с диагностированной шизофренией и другими бредовыми расстройствами. Частота симптомов ПТСР у ветеранов с диагностированной шизофренией и другими бредовыми расстройствами оказалась значимо меньше их частоты среди всех ветеранов (20 и 46,9% соответственно). Связи галлюцинаторных и бредовых переживаний с воздействием военных стресс-факторов в основной группе не прослеживалось. У большинства пациентов основной группы психотическая симптоматика манифестировала после прекращения влияния боевого стресса, последующее развитие и рецидивы психотической симптоматики происходили вне связи с влиянием факторов военного времени.
Entry Date(s) :
Date Created: 20200731 Date Completed: 20200917 Latest Revision: 20200917
Update Code :
20201023
DOI :
10.17116/jnevro202012006231
PMID :
32729688
Czasopismo naukowe
Objective: To determine the frequency of the key psychopathological syndromes, the dynamics and comorbidity of schizophrenia and other psychoses in Russian veterans of local wars receiving hospital treatment.
Material and Methods: The study included 685 patients of a psychiatric department of a military hospital, including 264 veterans of the local wars (the main group), 296 people (career military servicemen and retirees), who do not take part in combat actions (the first comparison group) and 125 people matched for the middle age and the age distribution curve with the main group (the second comparison group).
Results and Conclusion: The frequency of psychoses appeared to be slightly less in veterans (7.2%) compared to patients of comparison groups (14.5% and 8.8%, respectively). In all groups, most patients were diagnosed with schizophrenia (ICD-10 F20): 3.8% in the main group, 4.4% in the first comparison group and 4.0% in the second comparison group. Other acute and chronic psychotic disorders (F22-F23) were diagnosed in 0.8, 5.4 and 3.2% patients, respectively. Organic delusion disorders were diagnosed in 1.5% patients of the main group, 3.7% patients of the first comparison group and were not detected in the second comparison group. Comorbidity of posttraumatic stress disorder (PTSD) and psychosis was about 2% in the main group in whole and 26.3% in those with schizophrenia and other delusional disorders. The degree of incidence of symptoms of PTSD in veterans diagnosed with psychosis was significantly less than their frequency among all veterans (20% and 46.9%, respectively). Military stress factors do not influence the development of hallucinations and delusions in the main group. In the majority of veterans, psychotic symptoms manifested for the first time after stopping combat stress, the subsequent development and recurrence of psychotic symptoms happened regardless of the influence of combat stress factors.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies