Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ
Tytuł pozycji:

[Biomarkers of the development and progression of diabetic polyneuropathy].

Tytuł :
[Biomarkers of the development and progression of diabetic polyneuropathy].
Autorzy :
Karakulova YV; Wagner Perm State Medical University, Perm, Russia.
Filimonova TA; Wagner Perm State Medical University, Perm, Russia.
Pokaż więcej
Transliterated Title :
Biomarkery razvitiya i progressirovaniya diabeticheskoi polineiropatii.
Źródło :
Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni S.S. Korsakova [Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova] 2020; Vol. 120 (8), pp. 70-75.
Typ publikacji :
Journal Article
Język :
Russian
Imprint Name(s) :
Publication: <1995->: Moskva : Media Sfera
Original Publication: Moskva : "Meditsina",
MeSH Terms :
Diabetes Mellitus*
Diabetic Neuropathies*
Neuralgia*
Biomarkers ; Disease Progression ; Humans ; Vascular Endothelial Growth Factor A
Contributed Indexing :
Keywords: brain-derived neurotrophic factor; diabetic polyneuropathy; tyrosine kinase receptors; vascular endothelial growth factor
Local Abstract: [Publisher, Russian] Изучение диагностической значимости мозгового нейротрофического (BDNF) и васкулоэндотелиального факторов роста (VEGFA) и их высокоаффинных рецепторов (TrkB, VEGFR2) в отношении развития и прогрессирования диабетической полинейропатии. [Publisher, Russian] Обследованы 65 пациентов основной группы, страдающих сахарным диабетом с подтвержденной диабетической полинейропатией. В группу сравнения вошли 14 пациентов с сахарным диабетом без диабетической полинейропатии. Группу контроля составили 15 практически здоровых лиц. Клинические параметры полинейропатии оценивали по ВАШ, PainDetect, общей шкале симптомов (Total Symptom Score, TSS), шкале неврологических симптомов (Neurological Symptoms Score, NSS), нейропатического дисфункционального счета (Neuropathy Disability Score, NDS). Выраженность полинейропатии верифицировали с помощью электронейромиографии нижних конечностей. Сывороточные концентрации факторов роста и их рецепторов изучали с помощью иммуноферментного анализа. [Publisher, Russian] В сыворотке крови пациентов с диабетической полинейропатией, независимо от наличия клинической симптоматики, обнаружено усиление экспрессии BDNF, VEGFA, TrkB. Тяжелая стадия диабетической полинейропатии характеризуется безболевой симптоматикой, дефицитом BDNF, VEGFA и VEGFR2 в сыворотке крови и высоким уровнем TrkB. Уровень BDNF влияет на интенсивность нейропатической боли, клинических проявлений диабетической полинейропатии и связан с выраженностью аксонального повреждения сенсорных нервных волокон. Повышение TrkB связано с безболевой формой нейропатии и степенью демиелинизации нервного волокна. [Publisher, Russian] Усиленная сывороточная экспрессия BDNF и VEGFA предложена в качестве биомаркера развития диабетической полинейропатии, в то время как различные концентрации рецепторов TrkB и VEGFR2 могут рассматриваться как предикторы тяжелого течения заболевания.
Substance Nomenclature :
0 (Biomarkers)
0 (Vascular Endothelial Growth Factor A)
Entry Date(s) :
Date Created: 20200915 Date Completed: 20200916 Latest Revision: 20200916
Update Code :
20201023
DOI :
10.17116/jnevro202012008170
PMID :
32929927
Czasopismo naukowe
Objective: To study the diagnostic potential of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and vascular endothelial growth factor (VEGFA) and their high affinity receptors (TrkB, VEGFR2) in the development and progression of diabetic polyneuropathy.
Material and Methods: The main group consisted of 65 patients with diabetes mellitus and confirmed DPN. The comparison group included 14 people with diabetes mellitus without DPN. The control group consisted of 15 healthy individuals. Clinical characteristics of DPN were evaluated with VAS, PainDetect, TSS, NSS, NDS scores. The degree of polyneuropathy was verified by electroneuromyography. Serum levels of the growth factors and their receptors were studied using enzyme-linked immunosorbent assay.
Results: Elevated expression of serum BDNF, VEGFA and TrkB was found in patients with DPN, regardless of the presence of symptoms. The severe stage of DPN is characterized by painless form of polyneuropathy, the deficiency of serum BDNF, VEGFA and VEGFR2 and the high serum level of TrkB. The high expression of BDNF affects the intensity of neuropathic pain, the severity of the clinical signs of DPN and is associated with the severity of axonal damage to sensory nerve fibers. The increase in the TrkB level is associated with the painless form of neuropathy and the degree of nerve fiber demyelination.
Conclusions: Enhanced serum expression of BDNF and VEGFA is proposed as a biomarker for the development of DPN, while different concentrations of TrkB and VEGFR2 receptors can be considered as predictors of DPN severity.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies