Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You are browsing as a GUEST
Title of the item:

Cztery tezy na temat feminizmu po człowieku. (Polish)

Title :
Cztery tezy na temat feminizmu po człowieku. (Polish)
Authors :
Braidotti, Rosi
Show more
Source :
Avant; 2020, Vol. 11 Issue 3, p1-25, 25p
Abstract (Polish) :
W artykule poniższym przyjmuję stanowisko afirmatywne i przedstawiam kartografię punktów przecięcia między feminizmem a znajdującym się w trudnym położeniu humanizmem po człowieku, przekonując do czterech tez. Po pierwsze do tego, że feminizm nie jest humanizmem; po drugie, że Anthropos3 nie zajmuje już centralnego miejsca, podobnie jak bios, a w rezultacie, że po trzecie, pozaludzkie życie zoe stało się w tej chwili zasadą rządzącą. Wreszcie, co niemniej ważne, zastanawiam się, jak opisywane zmiany perspektyw wpływają na teorie i praktyki feministyczne, przekonując do czwartej tezy, że seksualność jest siłą ponad płcią, poza płcią i [następującą] po płci. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
Academic Journal
Copyright of Avant is the property of Centre for Philosophical Research and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process.