Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ
Tytuł pozycji:

Sürücü Demografik Özelliklerinin Trafikte Kaçınma Davranışı ile İlişkisi
Traffic Avoidance in Relation to Demographic Characteristics

Tytuł :
Sürücü Demografik Özelliklerinin Trafikte Kaçınma Davranışı ile İlişkisi
Traffic Avoidance in Relation to Demographic Characteristics
Autorzy :
ÖZKAN, Özgün
ÖZ, Bahar
Pokaż więcej
Temat :
kaçınma,demografik özellikler,trafik güvenliği
avoidance,demographic characteristics,traffic safety
Źródło :
Volume: 2, Issue: 2 108-122
Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi
Wydawca :
Türker ÖZKAN, 2019.
Rok publikacji :
2019
Kolekcja :
TUBITAK_ULAKBIM_DergiPark
TUBITAK_ULAKBIM_DergiPark_enriched
Opis pliku :
application/pdf
Język :
Turkish
ISSN :
2667-8071
DOI :
10.38002/tuad.621367
Numer akcesji :
edsair.tubitakulakb..aa062810754c5c44a55c44d3451e0a34
Sürücülerin yolda sergiledikleri riskli davranışlar, trafik güvenliğiniolumsuz etkileyen temel unsurlardandır. Genel çerçevede incelendiğinde budavranışlar ihlaller gibi niyetli, ya da hatalar gibi niyet içermeyendavranışlardan oluşabilir. Bununla birlikte bu tür riskli davranışların ortayaçıkmasıyla ilişkilendirilebilecek kaçınma davranışı da başlı başına incelenmesigereken bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Sürücülerin hava durumu, trafikdurumu, kaza geçmişi gibi pek çok nedenden dolayı kaçınma davranışıgösterdikleri görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, sürücülerin demografiközelliklerinin kaçınma davranışı ile ilişkisinin incelenmesidir. Çalışmanınörneklemini 153 erkek, 138 kadın, toplam 291 katılımcı oluşturmaktadır. Veritoplamak amacıyla demografik bilgi formu ve Araç Kullanma ve Araca BinmektenKaçınma Ölçeği kullanılmıştır. Öncelikle Araç Kullanma ve Araca BinmektenKaçınma Ölçeği Türkçe’ye uyarlanıp faktör analizi ile uygunluğu testedilmiştir. Daha sonra demografik özellikler ve kaçınma davranışı arasındakiilişkiyi incelemek adına aşamalı regresyon analizi uygulanmıştır. Bulgular,sürücülerin kaçınma davranışlarının kaza geçmişleriyle pozitif, yaş ile negatifyönde ilişkili olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte kadın sürücülerin erkeksürücülere göre trafikte daha fazla kaçınma davranışı gösterdiğibulgulanmıştır. Sonuçlar trafik güvenliğini etkileyebilecek potansiyele sahipolan kaçınma davranışını ve bu davranışı gösteren sürücü profilini anlamakadına önemlidir.
Driverbehaviours are the main contributory factor which affect traffic safetynegatively. These behaviours may occur intentionally such as violations orunintentionally such as mistakes. Additionally, avoidance behaviour which canbe related to risky behaviour appears as an important factor that must beinvestigated. In traffic situations, drivers can exhibit avoidance behaviourfor many reasons such as traffic conditions, bad weather conditions or theiraccident history. The aim of the present study is to examine the relationshipbetween avoidance behaviour and demographic characteristics of the drivers. Onehundred fifty-three males, 138 females, a total of 291 drivers participated inthe study. The participants were asked to complete a questionnaire including ademographic information form and the Driving and Riding Avoidance Scale (DRAS).In the first step, DRAS was translated into Turkish and factor analysis wasconducted. After that, to investigate the relationship between avoidancebehaviour and demographic characteristics, hierarchical regression analyseswere conducted. Results showed that avoidance behaviour is positively relatedto accident history while it is negatively related to age. Additively, femaledrivers showed more avoidance behaviour than male drivers. The findings areimportant for understanding avoidance behaviour, which has the potential toaffect traffic safety.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies