Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You are browsing as a GUEST
Title of the item:

Wykorzystanie solanek jodkowo-bromkowych, towarzyszących złożom węglowodorów jako surowca do produkcji jodu

Title :
Wykorzystanie solanek jodkowo-bromkowych, towarzyszących złożom węglowodorów jako surowca do produkcji jodu
Authors :
Zamojcin, J.
Show more
Subject Terms :
złoża ropy naftowej
złoża ropy naftowej i gazu ziemnego
wody złożowe
produkcja jodu
oil fields
reservoir waters
iodine production
Source :
Wiadomości Naftowe i Gazownicze.
Document Type :
Article
Language :
Polish
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bc134e71-a86d-4e83-ba35-7f0f08c62c32
Accession Number :
edsbzt.bwmeta1.element.baztech.bc134e71.a86d.4e83.ba35.7f0f08c62c32
Periodical
Wybrane złoża ropy naftowej i gazu ziemnego z rejonu Przedgórza przeanalizowano pod kątem zwiększonej zawartości jodu w wodach złożowych. Rozważono możliwość wykorzystania wyeksploatowanych odwiertów ponaftowych do produkcji jodu z solanek.

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process.