Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You are browsing as a GUEST
Title of the item:

Statystyczne szacowanie długości okresu odbioru i zatłaczania gazu do PMG dla zadanej pojemności czynnej

Title :
Statystyczne szacowanie długości okresu odbioru i zatłaczania gazu do PMG dla zadanej pojemności czynnej
Authors :
Kwilosz, T.
Kopecka, K.
Magdoń, J.
Show more
Subject Terms :
podziemne magazyny gazu
zatłaczanie gazu
analiza statystyczna
underground gas storage
gas injection
statistical approach
Source :
Prace Instytutu Nafty i Gazu.
Document Type :
Article
Language :
Polish
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d60fb53d-c3a3-4ab1-baa6-3814eb242a0e
Accession Number :
edsbzt.bwmeta1.element.baztech.d60fb53d.c3a3.4ab1.baa6.3814eb242a0e
Periodical
Zaprezentowano zastosowanie metody statystycznej analizy danych do oszacowania wiarygodności prognozowanej długości okresu odbioru i zatłaczania gazu do PMG w kolejnych cyklach jego pracy. Zdefiniowano model matematyczny szacowanej wielkości. W celu rozwiązania wyznaczonego zadania użyto metody Monte Carlo. Opracowaną metodę przetestowano na przykładzie danych eksploatacyjnych dla jednego wybranego podziemnego magazynu gazu z terenu Polski.

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process.