Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You are browsing as a GUEST
Title of the item:

Etnik Medya Kavramı Çerçevesinde Avusturya’da Türkçe Yayınlanan Gazeteler Üzerine Bir İnceleme

Title :
Etnik Medya Kavramı Çerçevesinde Avusturya’da Türkçe Yayınlanan Gazeteler Üzerine Bir İnceleme
Authors :
Celal HAYIR
Show more
Subject Terms :
Etnik medya, Türkçe yayımlanan gazeteler, Türkiye kökenli göçmenler, Avusturya, Türkçe gazetelerin işlevi
Communication. Mass media
P87-96
Source :
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Vol 2017, Iss 44 (2017)
Publisher :
Ankara Haci Bayram Veli University, 2017.
Publication Year :
2017
Collection :
LCC:Communication. Mass media
Document Type :
article
File Description :
electronic resource
Language :
English
Turkish
ISSN :
2147-4524
Relation :
http://iletisimdergisi.hacibayram.edu.tr/site/index.php/IKAD/article/view/351; https://doaj.org/toc/2147-4524
Access URL :
https://doaj.org/article/a79e1fc4e9164fb88b29e7fcb0c2e466
Accession Number :
edsdoj.79e1fc4e9164fb88b29e7fcb0c2e466
Academic Journal
Etnik medya kavramı, çokkültürlü bir toplumda yaşayan azınlıkların, yabancı bir ülkede yaşayan göçmenlerin yayımladığı medya (gazeteler, dergiler, TV ve radyo programları) için kullanılmaktadır. Çokkültürlü bir toplumsal yapıya sahip Avusturya’da yaşayan etnik azınlıklar kendi anadillerinde medya yayımcılığı yapma olanağına sahiptir. Toplumsal entegrasyonun ve toplumsal birliğin sağlanması noktasında etnik medyanın katkısı tartışılmaz bir gerçektir. Göçmenlerin bulundukları ülkelerde ürettikleri etnik medyaların toplumun entegrasyonu ve barış içinde bir arada yaşamasına önemli katkı sağladığı gözlemlenmiştir. Bugün Türkiye kökenli göçmenler yoğun olarak yaşadıkları Avusturya’da kendi anadillerinde önemli düzeyde gazete yayımlamaktadır. Dergicilikle başlayan bu süreç 1999 yılı itibariyle Türkçe gazete yayımlama sürecine dönüşmüştür. 2000’li yıllardan itibaren de, aylık basılan bu gazetelerin hızla artmakta olduğu tespit edilmiştir. Türkçe basılan gazetelerin Türkiye kökenli göçmenlerin yaşamında oldukça önemli rol oynadığı saptanmıştır. Bu çalışma etnik medya kavramı çerçevesinde Avusturya’da Türkçe yayımlanan gazetelerin (Öneri, Yeni Vatan, Medyatik, Aktüel, Post, Pusula, Yeni Hareket, Avusturya Günlüğü, Ajans, Yeni Nesil, Zaman Avusturya) detaylı bir sorgusunun yapılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca, çalışmada konuyla ilgili literatür taraması, gazetelerin analizi ve mülakat yönteminden faydalanılmıştır.

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process.