Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

Title of the item:

“Spin doctor”: qasje alternative e marrëdhënieve me publikun në administratën publike shqiptare?!

Title :
“Spin doctor”: qasje alternative e marrëdhënieve me publikun në administratën publike shqiptare?!
Publisher Information :
Kolegji AAB 2015
Added Details :
Gjerazi, Blerina
Document Type :
Electronic Resource
Index Terms :
Marrëdhënie me publikun
spin doctor
administratë publike
sistem i drejtësisë
Article
1848-4298
Availability :
Open access content. Open access content
Note :
other
Other Numbers :
KVAAB oai:dspace.aab-edu.net:123456789/262
1079368474
Contributing Source :
AAB COLL
From OAIster®, provided by the OCLC Cooperative.
Accession Number :
edsoai.on1079368474
Electronic Resource
Ky studim fokusohet në qasjet e marrëdhënieve me publikun në administratën publike shqiptare dhe bashkëpunimi me gazetarët për përhapjen e informacionit nëpërmjet kanaleve të ndryshme. Duke marrë si rast studimor sistemin e drejtësisë, punimi trajton pyetjet e mëposhtme: A është zhvilluar “spin doctor” si një alternativë e MP në administratën shqiptare? Cilat janë karakteristikat dominuese të informimit publik? A ka implikime për teorinë e mas komunikimit dhe profesionin e gazetarit? Nëpërmjet përdorimit të teorive të komunikimit dhe marrëdhënieve me publikun të ndërthurura me evidencat empirike, studimi sugjeron se përdorimi i “spin doctor” mund të konsiderohet si një rol i veçantë i komunikimit, por në fillimet e saj. Theksimi i perspektivave pozitive të ngjarjeve, mbulimi i së vërtetës dhe përhapja e informacionit nëpërmjet kanaleve të komunikimit masiv ngre diskutimin e tendencave dhe perceptimin e informacionit nga publiku potencial. Duke qenë se teknologjia e informacionit është në zhvillim të vazhdueshëm, mediat sociale janë gjithnjë e në rritje duke sfiduar mediat tradicionale, efektiviteti i “spin doctor” vihet në pikëpyetje.

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process.