Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""środowisko pracy"" wg kryterium: Temat


Tytuł :
Prevention in the Workplace as an Evidence-based Practice
Autorzy :
Małgorzata Piasecka
Łukasz Szwejka
Pokaż więcej
Temat :
profilaktyka społeczna
środowisko pracy
substancje psychoaktywne
uzależnienie
praktyka oparta na dowodach
History of education
LA5-2396
Źródło :
Studia Paedagogica Ignatiana, Vol 22, Iss 3, Pp 79-93 (2019)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SPI/article/view/20933; https://doaj.org/toc/2450-5358; https://doaj.org/toc/2450-5366
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/4f15220358834ea59d09c3143e259fad
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Wielokryterialna certyfikacja budynków biurowych jako wyznacznik nowoczesności i jakości środowiska pracy
Autorzy :
Anna Taczalska-Ryniak
Pokaż więcej
Temat :
certyfikacja wielokryterialna
zrównoważone budownictwo
środowisko pracy
budynek biurowy
biuro
ergonomia
Economics as a science
HB71-74
Management. Industrial management
HD28-70
Źródło :
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Vol 41, Iss 1, Pp 103-124 (2019)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/652; https://doaj.org/toc/1506-2635; https://doaj.org/toc/2658-1817
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/368b3ee16ff6497e8a0e57608dfabba0
Czasopismo naukowe
Tytuł :
DETERMINANTY MOTYWACJI KAPITAŁU LUDZKIEGO ORGANIZACJI W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH
Autorzy :
Dariusz KŁAK
Anna STRAWA
Pokaż więcej
Temat :
kapitał ludzki
determinanty motywacji
zadowolenie z pracy
środowisko pracy
Social Sciences
Źródło :
Humanities and Social Sciences, Vol 25, Iss 3, Pp 131-141 (2018)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://hss.prz.edu.pl/hss/article/view/130; https://doaj.org/toc/2300-5327; https://doaj.org/toc/2300-9918
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/ddefaf239eff44c79fbdeafaa33d4002
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Osobowość zawodowa, środowisko zawodowe i zadowolenie z pracy na przykładzie centrum usług księgowych
Autorzy :
Przemysław Kabalski
Wioletta Przygodzka
Pokaż więcej
Temat :
osobowość zawodowa
środowisko pracy
zadowolenie z pracy
centrum usług księgowych
Finance
HG1-9999
Źródło :
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Vol 2017, Iss 95 (151), Pp 31-40 (2017)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://ztr.skwp.pl/gicid/01.3001.0010.6565; http://ztr.skwp.pl/gicid/pdf/01.3001.0010.6565; https://doaj.org/toc/1641-4381; https://doaj.org/toc/2391-677X
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/296a9f98d0444c89a83161c7f1acf55c
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Nowa rzeczywistość zakładu pracy i środowiska pracy w Polsce - jej plusy i minusy
The new reality of working place and professional environment in Poland - its benefits and drawbacks
Autorzy :
Wiatrowski, Zygmunt
Pokaż więcej
Temat :
aktywność zawodowa
zakład pracy
środowisko pracy
praca człowieka
humanizacja pracy
plusy i minusy współczesnej organizacji pracy
activity in the labour market
work place
working environment
man’s labour
humanizing work
the benefits and drawbacks of contemporary work organization
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
Wybrane czynniki determinujące ocenę jakości opieki pielęgniarskiej w szpitalach pełniących stały dyżur. Wyniki projektu RN4CAST
Selected factors determining assessment of nursing care quality in acute hospitals. Results of RN4CAST project
Autorzy :
Kózka, Maria
Gabryś, Teresa
Brzyski, Piotr
Ogarek, Maria
Cisek, Maria
Przewoźniak, Lucyna
Ksykiewicz-Dorota, Anna
Gajda, Krzysztof
Brzostek, Tomasz
Pokaż więcej
Temat :
jakość opieki
obciążenie pracą
pielęgniarki
środowisko pracy
zarządzanie
zdarzenia niepożądane
adverse events
management
nurses
quality of care
working environment
workload
Tytuł :
Kształtowanie wspólnot działań w organizacji sieciowej
Autorzy :
Bendkowski, Jacek
Pokaż więcej
Temat :
organizacja sieciowa
wspólnota działań
przedsiębiorstwo kurierskie
wiedza inżynierska
środowisko pracy
Źródło :
Nowoczesność przemysłu i usług - nowe wyzwania. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2012, s. 134-146
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
Edukacja a praca / red. R. Borzyszkowska, E. Lemańska-Lewandowska, P. P. Grzybowski
Autorzy :
Borzyszkowska, Renata
Lemańska-Lewandowska, Ewa
Grzybowski, Przemysław Paweł
Chutorański, Maksymilian
Bartoszewicz, Karolina
Czubak-Koch, Magdalena
Jaskuła, Sylwia
Szymczak, Joanna
Żyłkiewicz, Emilia
Gromadzka, Katarzyna
Korzeniecka-Bondar, Alicja
Dusza, Bożena
Famuła-Jurczak, Anita
Nawój-Połoczańska, Joanna
Krause, Ewa
Czech, Celina
Inglot, Joanna
Szempruch, Joanna
Łukasik, Joanna Małgorzata
Bochno, Ewa
Żywczok, Alicja
Sacharczuk, Joanna
Makowska, Aneta
Grabińska, Barbara
Malec, Elżbieta
Jurzysta, Elżbieta Magdalena
Weissbrot-Koziarska, Anna
Sołbut, Agnieszka
Błaszak, Jakub
Pokaż więcej
Temat :
Maksymilian Chutorański Praca i podmiot... i praca podmiotu. Inspiracje foucaultowskie
Karolina Bartoszewicz Przemiany pracy w różnych typach społeczeństw
Magdalena Czubak-Koch Środowisko pracy miejscem społecznego uczenia się ludzi dorosłych, ujęcie andragogiczne
Sylwia Jaskuła Uzależnienie od Internetu we współczesnej kulturze pracy
Joanna Szymczak Zdarzenia krytyczne w nauczaniu jako egzemplifikacja permanentnej pracy nauczyciela nad własną osobą
Emilia Żyłkiewicz Międzynarodowe migracje edukacyjne - mobilność studentów szansą zwiększonej atrakcyjności na europejskim rynku pracy
Katarzyna Gromadzka Emigracja zarobkowa Polaków wobec współczesnych przemian
Alicja Korzeniecka-Bondar Nie proszę o wiele, ale dobrej jakości - kilka refleksji o czasie wolnym od pracy
Bożena Dusza Sposoby bycia licealistów w roli ucznia - sposób bycia ,dobrze wychowanego człowieka pracy” na lekcji. Doniesienie z badań
Anita Famuła-Jurczak Żona busisty - czyli co dalej po gimnazjum?
Joanna Nawój-Połoczańska Młodzieżowe ścieżki kariery - projekcje i wyobrażenia
Ewa Krause Strategie rozwoju kariery zawodowej młodzieży studenckiej. Komunikat z badań
Celina Czech Prawa osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do zatrudnienia - aspekt krajowy i międzynarodowy
Joanna Inglot, Joanna Szempruch - Motywy i okoliczności podejmowania pracy wolontariackiej - komunikat z badan przeprowadzonych wśród wolontariuszy z województwa podkarpackiego
Joanna Małgorzata Łukasik Nauczyciel w ,trójkącie bermudzkim” - obraz wyłaniający się z listów
Ewa Bochno Kilka refleksji o pracy doktorów pedagogiki. Komunikat z badań
Alicja Żywczok Być nauczycielem akademickim dzisiaj - na marginesie biografii uczonych
Danuta Bień Charakter wykonywanego zawodu jako czynnik różnicujący rozwój potencjału człowieka - na przykładzie aktora i reżysera
Joanna Sacharczuk Warsztat pracy pisarskiej Doroty Terakowskiej - wybrane kwestie z podróży w głąb równoległych światów
Aneta Makowska Program Erasmus/Socrates jako środek umiędzynarodowienia pracy
Barbara Grabińska Formy poradnictwa zawodowego w Ochotniczych Hufcach Pracy
Elżbieta Malec E-learning - alternatywa kształcenia dla zapracowanych na przykładzie warsztatów on-line w WSZ/POU w Warszawie
Elżbieta Magdalena Jurzysta Przygotowanie do pracy osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną - refleksje wynikające z pracy własnej w szkolnictwie specjalnym
Anna Weissbrot-Koziarska Poradnictwo rodzinne dla rodzin dysfunkcyjnych
Agnieszka Sołbut Terapeutyczna praca z dziećmi i młodzieżą w placówkach wsparcia dziennego
Jakub Błaszak Praca z dziećmi - uchodźcami na przykładzie Austrii i ośrodka Laura Gatner Haus - na podstawie badań przeprowadzonych do pracy magisterskiej
Opis pliku :
application/pdf

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies