Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""ученики"" wg kryterium: Temat


Tytuł :
Основатель научной школы дорожников в сибади
Autorzy :
Margarita Isaenko
Elena Vladimirovna Andreeva
Pokaż więcej
Temat :
в.м. могилевич
школа научных кадров
ученики
руководство кафедрой и вузом
Transportation engineering
TA1001-1280
Źródło :
Вестник СибАДИ, Vol 0, Iss 4(50), Pp 188-193 (2017)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://vestnik.sibadi.org/jour/article/view/364; https://doaj.org/toc/2071-7296; https://doaj.org/toc/2658-5626
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/62fcaf31a6544f69877617fee36cb6ad
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності учнівської та студентської молоді в умовах ступеневої освіти
Autorzy :
О. В. Отравенко
Pokaż więcej
Temat :
здоровьесберегающая компетентность, педагогические условия, ученики, студенты, многоуровневое образование.
Sports
GV557-1198.995
Recreation leadership. Administration of recreation services
GV181.35-181.6
Źródło :
Здоров’я, спорт, реабілітація, Vol 2, Iss 4, Pp 47-50 (2016)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://sportsscience.org/index.php/health/article/view/474; https://doaj.org/toc/2520-2677; https://doaj.org/toc/2520-2685
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/48afda84ca634cfabcb5513bbc290943
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Педагогические взгляды Григория Врецьоны = Educational views Hhrygoriy Vretsony. Poglądy pedagogiczne Hryhorija Wrecony
Autorzy :
Christina Kosylo
Pokaż więcej
Temat :
педагогические взгляды, учителя, ученики, pedagogical views, education, teachers, students, poglądy pedagogiczne, pedagogika, nauczyciele, uczniowie.
Education
Sports
GV557-1198.995
Medicine
Źródło :
Journal of Education, Health and Sport, Vol 5, Iss 3, Pp 166-173 (2015)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2588; https://doaj.org/toc/2391-8306
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/0e8741069cd042f095a77a1568fb3d9a
Czasopismo naukowe
Tytuł :
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОЛЕКТИВНО-ГРУПОВОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ
Autorzy :
Дженджеро, Оксана
Pokaż więcej
Temat :
Освіта
Інтерактивні технології
українська мова
учні
interactive technologies
Ukrainian
pupils
интерактивные технологии
украинский язык
ученики
Źródło :
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету; № 2 (2009): (Частина 2); 53-61
Collection of Scientific Papers of Uman State Pedagogical University; № 2 (2009): ; 53-61
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
ФОРМУВАННЯ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ ШЕСТИРІЧНОГО ПЕРШОКЛАСНИКА (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
Autorzy :
Максимова, Олена
Pokaż więcej
Temat :
Освіта
Шестирічний вік
учні
продуктивна діяльність
шестилетний возраст
ученики
продуктивная деятельность
Źródło :
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету; № 2 (2009): (Частина 2); 124-130
Collection of Scientific Papers of Uman State Pedagogical University; № 2 (2009): ; 124-130
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
ZAKŁAD PRACY W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Autorzy :
Tomaszewska-Lipiec, Renata
Pokaż więcej
Temat :
Освіта
Учні
шкільне професійне виховання
підприємство
професійна підготовка
ученики
школьное профессиональное воспитание
предприятие
профессиональная подготовка
pupils
school professional education
enterprise professional education
Źródło :
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету; № 2 (2010): (Частина 2)
Collection of Scientific Papers of Uman State Pedagogical University; № 2 (2010)
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
ДІАГНОСТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Autorzy :
Нагайчук, Олена
Pokaż więcej
Temat :
Освіта
Інтелектуальний розвиток
інтелектуальна активність
учні
интеллектуальное развитие
интеллектуальная активность
ученики
intellectual development
intellectual activity
schoolchildren
Źródło :
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету; № 2 (2010): (Частина 2)
Collection of Scientific Papers of Uman State Pedagogical University; № 2 (2010)
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
Створення мотиваційно-інноваційного освітнього середовища інтенсивного накопичення майбутніми учителями природничих наук знань з формування безпечної поведінки учнів старшої школи
Создание мотивационно-инновационной образовательной среды интенсивного накопления будущими учителями естественных наук знаний по формированию безопасного поведения учеников старшей школы.
Creating a motivational and innovative educational environment for intensive accumulation of knowledge by future teachers of natural sciences on the formation of safe behavior of high school students.
Autorzy :
Кропивка, Ольга Григорівна
Pokaż więcej
Temat :
освітнє середовище
безпечна життєдіяльність
учні старшої школи
педагогічні умови
майбутні учителі природничих наук
378.011.3-051:5
образовательная среда
безопасная жизнедеятельность
ученики старших классов
педагогические условия
будущие учителя естественных наук
educational environment
safe life activity
high school students
pedagogical conditions
future teachers of natural sciences
Źródło :
Імідж сучасного педагога; № 5(188) (2019): Медіаграмотність, адаптивність, конкурентоспроможність; 79-83
Image of the modern pedagogue; № 5(188) (2019): Media Literacy, Adaptivity, Competitiveness; 79-83
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
High Education in Rural Districts of Ukraine: Problems and Solutions Среднее образование в сельской местности Украины: проблемы и пути преодоления
Autorzy :
Bulakh Tatyana N.
Pokaż więcej
Temat :
high education
schools
pupils
teachers
financing
legislative base
среднее образование
школы
ученики
учителя
финансирование
законодательная база.
Business
HF5001-6182
Źródło :
Bìznes Inform, Iss 4, Pp 278-281 (2013)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://www.business-inform.net/pdf/2013/4_0/278_281.pdf; https://doaj.org/toc/2222-4459
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/89bdce0779d749b0a9ea176e7c19b42c
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Проблемы мотивации в образовании
Autorzy :
Слюсарева Мария Александровна
Sliusareva Mariia Aleksandrovna
Кравчук Анна Александровна
Kravchuk Anna Aleksandrovna
Pokaż więcej
Temat :
мотивация
образование
ученики
учителя
Źródło :
Pedagogy and psychology: development prospects; 114-115
Педагогика и психология: перспективы развития; 114-115
Opis pliku :
text/html
Tytuł :
Особливості фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку під час адаптації до навчальної діяльності
Autorzy :
Danylenko, H. M.
Holubhycha, H. I.
Pokaż więcej
Temat :
physical development
school adaptation
health
pupils
elementary school
experimental program
физическое развитие
адаптация к школе
здоровье
ученики
начальная школа
экспериментальная учебная программа
education
фізичний розвиток
адаптація до школи
здоров’я
учні
початкова школа
експериментальна навчальна програма
Źródło :
Український журнал дитячої ендокринології; № 2 (2019); 39-44
Ukrainian Journal of Pediatric Endocrinology; № 2 (2019); 39-44
Украинский журнал детской эндокринологии; № 2 (2019); 39-44
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
Юліуш Зарембський: вісім поглядів на творчу особистість
Julius Zarembsky: eight views on a creative person
Юлиуш Зарембский: восемь взглядов на творческую личность
Autorzy :
Zagladko, Аlina
Pokaż więcej
Temat :
польський піаніст Юліуш Зарембський
київська періодика
музичне життя Києва
учні Ференца Ліста
концертні виконавці
78.071.1(438)
polish pianist J. Zarembsky
Kyiv periodicals
the musical life of Kyiv
students of F. Liszt
concert performers
польский пианист Ю. Зарембский
киевская периодика
музыкальная жизнь Киева
ученики Ф. Листа
концертные исполнители
Źródło :
Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського; № 124 (2019); 183-201
Scientific herald of Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine; № 124 (2019); 183-201
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
Comparative characteristics of year transversal parameter changes of young people during the first year of studing at the university.
Autorzy :
Aleksyeyenko, N. S.
Andriichuk, V. M.
Pokaż więcej
Temat :
transversal parameters
youth-cadets
pupils
youth-students
поперечные параметры
юноши-курсанты
юноши-ученики
юноши-студенты
поперечні параметри
юнаки-курсанти
юнаки-учні
юнаки-студенти
Źródło :
Morphologia; Том 13, № 1 (2019); 83-87
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
Реализация правового воспитания в России: от региональных проектов к разработке Единой концепции
Autorzy :
Кутыгин Юрий Александрович
Шаламова Евгения Юрьевна
Pokaż więcej
Temat :
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена неутешительной статистикой совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними, учащающимися резонансными преступлениями со стороны молодежи с проявлением не свойственной им жестокости, а также значительным числом научных и иных публикаций по исследуемой проблеме, публикаций в электронных и печатных средствах массовой информации. Правовое воспитание в России в настоящее время не имеет единого подхода, ученики отдельных образовательных организаций по инициативе региональных властей либо педагогов более углубленно изучают основы правовых дисциплин по сравнению с другими обучающимися, которые изучают право лишь в рамках отдельных тем. Такой подход ставит обучающихся в неравное положение, не способствует профилактике преступности, а также повышению общей правовой грамотности подрастающего поколения. В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть возможность разработки Единой концепции правового воспитания в России. Цель настоящего исследования – выявление имеющихся проблем в реализации правового воспитания в России и предложение рекомендаций по снижению их негативного влияния. Предполагается, что цель будет достигнута в результате анализа имеющихся тенденций и мер правового воспитания в России
уяснения исторического опыта использования правового воспитания
определения подходов к реализации правового воспитания за рубежом
исследования мнений обучающихся и преподавателей о необходимости правового воспитания, имеющихся проблемах средствами анкетирования. Основной результат научного исследования – выявление имеющихся проблем реализации правового воспитания в России и предложение рекомендаций по снижению негативного влияния проблем его реализации на настоящем этапе в России, в частности конкретных мероприятий, которые могут входить в Единую концепцию правового образования. По результатам анкетирования обучающихся 8–11-х классов образовательных организаций Свердловской области были выявлены основные проблемы в изучении правовых дисциплин, ведущая из которых – осознание обучающимися нехватки правовых знаний. При проведении исследования использовались такие методы, как социологический, аналитический, метод синтеза. Проведенное исследование будет полезно как для теоретических, так и для практических работников, в частности преподавателей начальных и старших классов, сотрудников в сфере образования, осуществляющих разработку образовательных программ и стандартов, сотрудников правоохранительных органов, работающих с несовершеннолетними, а также может быть использовано для проведения дальнейших исследований и разработок
правовое воспитание, правовая грамотность, правосознание, основы Советского государства и права, несовершеннолетние, преступность, зарубежный опыт
Tytuł :
МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Autorzy :
ЛЯХ ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА
Pokaż więcej
Temat :
Автор представляет новый подход к пониманию персонализированного обучения и обращает внимание на необходимый для воплощения этой модели обучения в жизни ключевой элемент привычки разума. Автор описывает, как слияние этих двух компонентов создает основу для учебных пространств, в которых учащиеся вдумчиво решают проблемы и изобретают свои собственные идеи. Персонализированная модель обучения вовлекает учеников в проектирование и разработку задач, в решении которых они участвуют. Вовлеченность не измеряется тем, как быстро школьник осваивает учебный материал
это зависит от того, насколько уместным, интересным и достойным он его находит. Задача учителя работать с учениками, оттачивать их навыки и передавать знания, помогать подтвердить свои знания и навыки в подлинных, сложных и проблемных начинаниях. Персонализированное обучение с помощью привычек разума способствует более целостному подходу к обучению. Таким образом, персонализированное обучение это организационная структура, в которой сегодня нуждается педагогика: структура, которая требует от учащихся использования явного мышления, отраженного в привычках разума. Движение в этом направлении требует, чтобы учителя и ученики думали иначе и взялись за новый процесс обучения. Продуманная учебная программа, разработанная учителем, гарантирует наличие согласованного набора целей и оценок, которые получит каждый учащийся. Персонализированное обучение означает, что учащиеся должны взять на себя ответственность за него, совместно создавая свои задачи, проекты и оценки. Это способствует самоуправлению и показывает намерение продолжать работать для достижения желаемой производительности
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ,ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ,ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ,УЧИТЕЛЬ,УЧЕНИК,МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ,INDIVIDUALIZED LEARNING,EDUCATOR,STUDENT,LEARNING MODEL,INDIVIDUALIZATION,DIFFERENTIATION
Tytuł :
Развитие и воспитание личности умственно отсталых студентов
Autorzy :
Йорданов Христо Йорданов
Iordanov Khristo Bolgariia
Асенова Владислава Желязкова
Asenova Vladislava
Pokaż więcej
Temat :
личность
воспитание
развитие
умственно отсталые ученики
Źródło :
Pedagogical excellence and pedagogical technologies
Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии
Opis pliku :
text/html
Tytuł :
Проблемы современного учителя
Autorzy :
Васильева Ляйсан Фанисовна
Vasileva Liaisan Fanisovna
Pokaż więcej
Temat :
учитель
ученики
проблемы взаимоотношения
популяризация профессии учителя
Źródło :
Upbringing and education: theory, methods and practice; 128-129
Воспитание и обучение: теория, методика и практика; 128-129
Opis pliku :
text/html
Tytuł :
Технологическая карта урока
Autorzy :
Чебышова Галина Николаевна
Chebyshova Galina Nikolaevna
Pokaż więcej
Temat :
система образования
школьное образование
ФГОС
ученики
Źródło :
Upbringing and education: theory, methods and practice; 353-356
Воспитание и обучение: теория, методика и практика; 353-356
Opis pliku :
text/html

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies