Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "" Kredyt."" wg kryterium: Temat


Tytuł:
Czy RRSO pozwala na wybór najlepszej (najtańszej) oferty kredytowej?
Autorzy:
Piotr Prewysz-Kwinto
Magdalena Redo
Pokaż więcej
Temat:
RRSO
kredyt
oprocentowanie
pozaodsetkowe koszty kredytu (PKK)
koszt kredytu
Law
Social Sciences
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Vol 85, Iss 2 (2023)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/35478; https://doaj.org/toc/0035-9629; https://doaj.org/toc/2543-9170
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/4500f194ef244ffb88352d54d473de3f  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Postrzeganie kredytów hipotecznych wyrażonych w walucie obcej przez młode pokolenie w Polsce
Autorzy:
Bartosz Buta
Pokaż więcej
Temat:
kredyt
kredyt hipoteczny
studenci
opinia
waluty obce
kredytobiorcy
Public finance
K4430-4675
Banking
HG1501-3550
Źródło:
Finanse i Prawo Finansowe, Vol 2, Iss 34, Pp 67-84 (2022)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/13820; https://doaj.org/toc/2391-6478; https://doaj.org/toc/2353-5601
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/a023e3a08f7847ddb1bf24ee683e6e08  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Ustawowe moratorium kredytowe w Polsce w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID-19 – w świetle Konstytucji i zasady proporcjonalności
Autorzy:
Piotr Gałązka
Pokaż więcej
Temat:
kredyt
kredyt konsumencki
usługi finansowe
unia europejska
moratoria kredytowe
Law
Social Sciences
Źródło:
internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, Vol 10, Iss 6, Pp 95-111 (2021)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://ikar.wz.uw.edu.pl/images/numery/ikar_6_10/iKAR_610-21_9-PGalazka.pdf; https://doaj.org/toc/2299-8837; https://doaj.org/toc/2299-5749
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/5dd956a55c424414b2d00e8526fa1c9b  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Kredyt obarczony ryzykiem walutowym jako zagadnienie społeczne. Kilka refleksji na temat sytuacji kredytobiorców kredytów indeksowanych do CHF/denominowanych w CHF w kontekście zasady sprawiedliwości sensu largo
Autorzy:
Aleksandra Nadolska
Pokaż więcej
Temat:
kredyt indeksowany do CHF
kredyt denominowany w CHF
zdolność kredytowa
oprocentowanie kredytu
ryzyko walutowe
stabilność franka szwajcarskiego
Law
Social Sciences
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Vol 84, Iss 2 (2022)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/27861; https://doaj.org/toc/0035-9629; https://doaj.org/toc/2543-9170
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/228d4d7ec17a44c49d9e54b6458f2b1f  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Obowiązki informacyjne przedkontraktowe w projekcie nowej dyrektywy o kredycie konsumenckim w świetle dotychczasowych regulacji unijnych
Autorzy:
Piotr Gałązka
Pokaż więcej
Temat:
kredyt konsumencki
usługi finansowe
unia europejska
obowiązek informacyjny
Law
Social Sciences
Źródło:
internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, Vol 10, Iss 7, Pp 63-78 (2021)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://ikar.wz.uw.edu.pl/images/numery/ikar_7_10/iKAR_710-21_7Galazka.pdf; https://doaj.org/toc/2299-8837; https://doaj.org/toc/2299-5749
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/a8fa50dab7984ef89592c4c3a5b87008  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Przedkontraktowe obowiązki informacyjne kredytodawcy wobec kredytobiorcy w ustawie o odwróconym kredycie hipotecznym
Autorzy:
Michał Rafał Walczak
Pokaż więcej
Temat:
odwrócony kredyt hipoteczny
ochrona przez informację
odwrócona hipoteka
ochrona konsumenta
Law
Social Sciences
Źródło:
internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, Vol 10, Iss 7, Pp 79-88 (2021)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://ikar.wz.uw.edu.pl/images/numery/ikar_7_10/iKAR_710-21_8Walczak.pdf; https://doaj.org/toc/2299-8837; https://doaj.org/toc/2299-5749
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/5d821acdd4e6477086c1cfd7212b6176  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Ochrona konsumenta na rynku pożyczek pozabankowych w Polsce w czasie pandemii COVID-19
Autorzy:
Krzysztof Waliszewski
Pokaż więcej
Temat:
kredyt konsumencki
pożyczka pozabankowa
przepisy antylichwiarskie
ochrona konsumenta
pandemia covid-19
Law
Social Sciences
Źródło:
internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, Vol 10, Iss 7, Pp 89-99 (2021)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://ikar.wz.uw.edu.pl/images/numery/ikar_7_10/iKAR_710-21_9Waliszewski.pdf; https://doaj.org/toc/2299-8837; https://doaj.org/toc/2299-5749
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/2386152ac4ae4527a2d837ea60800ed8  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Szczególne rozwiązania wprowadzone w tzw. pakiecie antykryzysowym w zakresie pozaodsetkowych kosztów kredytów konsumenckich
Autorzy:
Magdalena Paleczna
Pokaż więcej
Temat:
limit pozaodsetkowych kosztów kredytu
kredyt konsumencki
kredytodawca
konsument
covid-19
Law
Social Sciences
Źródło:
internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, Vol 10, Iss 7, Pp 121-135 (2021)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://ikar.wz.uw.edu.pl/images/numery/ikar_7_10/iKAR_710-21_11Paleczna.pdf; https://doaj.org/toc/2299-8837; https://doaj.org/toc/2299-5749
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/0ab6ec14fa1e443a99b189f884631695  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Zakres ochrony konsumenta w ubezpieczeniu od utraty źródła dochodu oferowanym przez wybrane banki
Autorzy:
Katarzyna Nowak
Pokaż więcej
Temat:
kredyt mieszkaniowy
ubezpieczenie
zabezpieczenie kredytu
bancassurance
ochrona konsumenta
Public finance
K4430-4675
Banking
HG1501-3550
Źródło:
Finanse i Prawo Finansowe, Vol 4, Iss 28, Pp 113-128 (2020)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/9335; https://doaj.org/toc/2391-6478; https://doaj.org/toc/2353-5601
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/97d066811f4d4104afd6af445a407d33  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Dyrektywa o kredycie konsumenckim - uwagi de lege ferenda
Autorzy:
Piotr Gałązka
Pokaż więcej
Temat:
kredyt konsumencki
usługi finansowe
unia europejska
odpowiedzialne pożyczanie
Public finance
K4430-4675
Banking
HG1501-3550
Źródło:
Finanse i Prawo Finansowe, Vol 4, Iss 28, Pp 101-112 (2020)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/9334; https://doaj.org/toc/2391-6478; https://doaj.org/toc/2353-5601
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/482a81d8dfb441b893aa38eb23c4a2cc  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Obowiązek zbadania przez sąd z urzędu nieuczciwego charakteru warunków umownych w przypadku braku stawiennictwa konsumenta w sprawach nieuczciwych praktyk rynkowych na rynku finansowym Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie C-495/19 Kancelaria Medius SA przeciwko RN
Autorzy:
Małgorzata Sieradzka
Magdalena Zawisza
Pokaż więcej
Temat:
ochrona konsumentów
dyrektywa 93/13/ewg
kredyt konsumencki
kontrola nieuczciwego charakteru warunków umownych
brak stawiennictwa konsumenta
zakres kognicji sądu
Law
Social Sciences
Źródło:
internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, Vol 9, Iss 7, Pp 110-118 (2020)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://ikar.wz.uw.edu.pl/images/numery/70/iKAR_7_9_20__13Sieradzka_Zawisza-PPiO.pdf; https://doaj.org/toc/2299-8837; https://doaj.org/toc/2299-5749
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/c86c0bfe5480496496249176be543c46  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Refinansowanie kredytu udzielonego konsumentowi przez różne podmioty powiązane kapitałowo bądź osobowo jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów
Autorzy:
Magdalena Paleczna
Pokaż więcej
Temat:
refinansowanie kredytu
praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów
ochrona konsumenta
kredyt konsumencki
Public finance
K4430-4675
Banking
HG1501-3550
Źródło:
Finanse i Prawo Finansowe, Vol 3, Iss 27, Pp 125-140 (2020)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/8493; https://doaj.org/toc/2391-6478; https://doaj.org/toc/2353-5601
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/e58a12e407b346ecadf87068ae3160b1  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Determinanty kredytu kupieckiego w Polsce w świetle wyników analizy danych panelowych – czynniki zróżnicowania wewnątrz- i międzyobiektowego
Autorzy:
Marcin Wiśniewski
Dorota Wiśniewska
Adrian Becella
Pokaż więcej
Temat:
finansowanie przedsiębiorstw
kredyt kupiecki
analiza danych panelowych
Law
Social Sciences
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Vol 83, Iss 3 (2021)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/22761; https://doaj.org/toc/0035-9629; https://doaj.org/toc/2543-9170
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/129bd610a13f4c419a351b97c6634b81  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Misselling na rynku niebankowych kredytów konsumenckich w świetle aktualnych problemów rynkowych
Autorzy:
Magdalena Paleczna
Pokaż więcej
Temat:
misselling
instytucja pożyczkowa
nieprawidłowości na rynku kredytów konsumenckich
kredyt konsumencki
ustawa o kredycie konsumenckim
konsument
ochrona konsumenta
Law
Social Sciences
Źródło:
internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, Vol 8, Iss 8, Pp 50-64 (2019)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://ikar.wz.uw.edu.pl/images/numery/63/50.pdf; https://doaj.org/toc/2299-8837; https://doaj.org/toc/2299-5749
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/a3c0eb0c670a4fd1947606fda0a20369  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Redukcja kosztów w razie przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego w świetle orzeczenia TSUE C-383/18
Autorzy:
Agnieszka Wachnicka
Pokaż więcej
Temat:
kredyt konsumencki
konsument
przedterminowa spłata
całkowity koszt kredytu
redukcja kosztów
Law
Social Sciences
Źródło:
internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, Vol 8, Iss 8, Pp 78-91 (2019)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://ikar.wz.uw.edu.pl/images/numery/63/78.pdf; https://doaj.org/toc/2299-8837; https://doaj.org/toc/2299-5749
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/0b42af044f614b00b0917639d15f22c5  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Różnice w ocenie zdolności kredytowej konsumenta w państwach członkowskich UE jako ograniczenie jednolitego rynku kredytów – analiza w kontekście zasady minimalizacji danych z art. 5 RODO
Autorzy:
Piotr Gałązka
Pokaż więcej
Temat:
kredyt konsumencki
zdolność kredytowa
ochrona danych osobowych
Law
Social Sciences
Źródło:
internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, Vol 8, Iss 8, Pp 92-100 (2019)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://ikar.wz.uw.edu.pl/images/numery/63/92.pdf; https://doaj.org/toc/2299-8837; https://doaj.org/toc/2299-5749
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/9e6b1cca532a42d6bc30ddefae4bbaf7  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Ubezpieczenie nieruchomości z cesją praw jako zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego w kontekście interesu konsumenta
Autorzy:
Katarzyna Nowak
Pokaż więcej
Temat:
kredyt
ubezpieczenie
zabezpieczenie kredytów
Public finance
K4430-4675
Banking
HG1501-3550
Źródło:
Finanse i Prawo Finansowe, Vol 4, Iss 24, Pp 85-97 (2019)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/7262; https://doaj.org/toc/2391-6478; https://doaj.org/toc/2353-5601
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/6ce1734ae1024bc18363cdc40c14bf2a  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies