Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You are browsing as a GUEST

You search for a phrase ""ALBUZ, Aytekin"" according to the criterion: Author


Showing 1-16 from 16 results
Title :
ÖZENGEN KLASİK GİTAR EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM PROGRAMINA YONELIK İHTİYAÇ ANALİZİ.
Authors :
CEVİZ, Berk
ALBUZ, Aytekin
Show more
Alternate Title :
Needs Analysis of a Teaching Program Regarding the Initial Level Amateur Classical Guitar Education.
Source :
Ekev Academic Review. guz2020, Vol. 24 Issue 84, p117-142. 26p.
Academic Journal
Title :
PİYANO ÖĞRETİMİNDE TÜRK MÜZİĞİ KAYNAKLI KONTRPUANTAL ESERLERİN SESLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA MODELİ* (NİKRİZ MAKAMI ÖRNEĞİ)
Authors :
Albuz, Aytekin
Tunç, Turgay
Show more
Source :
Volume: 21, Issue: 1 177-202
Cilt: 0 Sayı: 1; Volume: 0, Issue: 1 177-202
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
File Description :
application/pdf
Title :
Viyolonsel Öğretiminde Performansı Değerlendirmeye Yönelik Hazırlanan Dereceli Puanlama Anahtarının (Rubrik) Sınanması ve Değerlendirilmesi.
Authors :
BİREL, A. Semih
ALBUZ, Aytekin
Show more
Alternate Title :
Evaluation and Test of Graded Scoring Key (Rubric) Prepared for Performance Assessment in Teaching Violoncello.
Source :
Journal of Graduate School of Social Sciences. 2014, Vol. 18 Issue 3, p181-207. 27p.
Academic Journal
Title :
Viyolonsel Öğretiminde Performansı Değerlendirmeye Yönelik Hazırlanan Dereceli Puanlama Anahtarının (Rubrik) Sınanması ve Değerlendirilmesi
Authors :
Birel, A.Semih
Albuz, Aytekin
Show more
Subject Terms :
Violoncello education, Performance assessment, Rubric
Viyolonsel Öğretimi, Performans Değerlendirme, Rubrik
Source :
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Volume: 18, Issue: 3 181-207
File Description :
application/pdf
Title :
PİYANO ÖĞRETİMİNDE CARL CZERNY OP.599 VE JEAN-BAPTİSTE DUVERNOY OP.176 METODLARINDA YER ALAN ETÜDLERİN KLASİK DÖNEM SONATİN İCRALARINA ETKİ DURUMU*
Authors :
OĞAN, Feride Deniz
ALBUZ, Aytekin
Show more
Subject Terms :
Piano, etude, method, sonatina, Czerny, Duvernoy, Clementi
Piyano, etüd, metod, sonatin, Czerny, Duvernoy, Clementi
Source :
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
Volume: 19, Issue: 1 397-426
File Description :
application/pdf
Title :
ESERLERİNİN SESLENDİRİLMESİNE YÖNELİK OLUşTURULAN MODELİN ÖĞRENCİ BAşARISINA ETKİSİ (NİKRİZ MAKAMI ÖRNEĞİ). (Turkish)
Authors :
TUNç, Turgay
ALBUZ, Aytekin
Show more
Alternate Title :
THE EFFECT OF THE MODEL AIMED AT PLAYINGCOUNTERPOINTAL PIANO PIECES BASED TURKISH MUSIC ONSTUDENT ACHIEVEMENT (NİKRİZ MAQAMIC SAMPLE). (English)
Source :
Turkish Journal of Social Research / Turkiye Sosyal Arastirmalar Dergisi; Apr2017, Vol. 21 Issue 1, p131-157, 27p
Academic Journal
Title :
İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSİ 6. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME ALANLARINA İLİŞKİN KAZANIMLARIN BAŞARI DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ/ An Evaluation On Success Of Acquısitions Related To Learning Fıelds Of Music Classes 2006 Primary Education Teaching Program
Authors :
DEMİRCİ, Barış
ALBUZ, Aytekin
Show more
Source :
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
File Description :
application/pdf
Title :
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMLARINA YÖNELİK SAKSAFON ÖĞRETİM PROGRAMI TASARISI VE DEĞERLENDİRİLMESİ. (Turkish)
Authors :
ÖNLÜ, Abdullah
ALBUZ, Aytekin
Show more
Alternate Title :
SAXOPHONE INSTRUCTION PROJECT FOR UNDERGRADUATE PROGRAMS OF MUSİC TRAINING DEPARTMENTS AND ITS EVALUATION. (English)
Source :
Turkish Journal of Social Research / Turkiye Sosyal Arastirmalar Dergisi; 12/1/2015, Vol. 19 Issue 3, p109-136, 28p
Academic Journal
Title :
Computer supported maqamic/musical analysis of the scales in Turkish Classical Music
Türk Sanat Müziği dizilerinin bilgisayar destekli makamsal analizi
Authors :
Sumbullu, Hasan Tahsin
Albuz, Aytekin
Show more
Subject Terms :
music
musicology
Scale, Melodic Pattern, Maqamic Analysis
Traditional Turkish Art Music theory
müzik
müzikoloji
Dizi, Seyir, Makamsal Analiz
Geleneksel Türk Sanat Müziği teorisi/nazariyatı
Source :
Journal of Human Sciences; Vol 8, No 1 (2011); 144-198
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi; Vol 8, No 1 (2011); 144-198
File Description :
application/pdf
Title :
PÝYANO ÖÐRETÝMÝNDE CARL CZERNY OP.599 VE JEANBAPTÝSTE DUVERNOY OP.176 METODLARINDA YER ALAN ETÜDLERÝN KLASÝK DÖNEM SONATÝN ÝCRALARINA ETKÝ DURUMU. (Turkish)
Authors :
OĞAN, Feride Deniz
ALBUZ, Aytekin
Show more
Alternate Title :
THE EFFECT OF THE ETUDES IN CARL CZERNY OP. 599 AND JEAN BAPTISTE DUVERNOY OP. 176 METHODS USED IN PIANO TEACHING TO CLASSICAL PERIOD SONATINA. (English)
Source :
Turkish Journal of Social Research / Turkiye Sosyal Arastirmalar Dergisi; 4/1/2015, Vol. 19 Issue 1, p397-426, 30p
Academic Journal
Title :
Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarında Uygulanan Bireysel Ses Eğitimi Derslerinde Türk Müziğine Dayalı Ezgilerin Kullanımına İlişkin Bir Araştırma
Authors :
KEKEÇ, Deniz Yener
ALBUZ, Aytekin
Show more
Subject Terms :
Ses Eğitimi, Müzik Eğitimi, Geleneksel Türk Müziği
Voice Education , Music Education , Traditional Turkish Music
Source :
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Volume: 28, Issue: 2 51-68
File Description :
application/pdf
Title :
Opinions of Faculty Members on the Functionality of Etudes with Turkish Modal Characteristics Based On Turkish Musical Scales in Viola Instruction
Authors :
DERİCAN, Betül
ALBUZ, Aytekin
Show more
Subject Terms :
Viola, Music Education, Traditional Turkish Music
ComputingMilieux_COMPUTERSANDEDUCATION
Viyola, Müzik Eğitimi, Geleneksel Türk Müziği
Source :
Volume: 3, Issue: 1 34-43
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi
File Description :
application/pdf
    Showing 1-16 from 16 results

    We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process.