Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""Babic D"" wg kryterium: Autor


Tytuł :
[Mortality of diabetes at the Clinic for Internal Medicine in Belgrade during 15 years (1951-1965)].
Autorzy :
Durić DS
Mićić JV
Babić DJ
Manojlović D
Grbić R
Pokaż więcej
Transliterated Title :
Smrtnost od dijabetesa na Internoj Klinici A u Beogradu u toku petnaest godina (1951-1965)
Źródło :
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo [Srp Arh Celok Lek] 1966 Oct; Vol. 94 (10), pp. 859-64.
Typ publikacji :
Journal Article
MeSH Terms :
Diabetes Mellitus/*mortality
Humans ; Yugoslavia
Czasopismo naukowe
Tytuł :
[Arteriosclerosis and hypertension from the view point of fundus changes].
Autorzy :
Mastilović B
Babić D
Pokaż więcej
Transliterated Title :
Arterioskleroza i hipertonija sa stanovista promena na fundusu.
Źródło :
Medicinski arhiv [Med Arh] 1974; Vol. 28 (2), pp. 191-4.
Typ publikacji :
Journal Article
MeSH Terms :
Arteriosclerosis/*physiopathology
Fundus Oculi/*physiopathology
Hypertension/*physiopathology
Humans ; Intraocular Pressure
Czasopismo naukowe
Tytuł :
[Neurosurgical experience at the battlefield in Knin].
Autorzy :
Antić B; Vojnomedicinska akademija, Klinika za neurohirurgiju, Bolnica, Sveti Sava, Knin.
Tosevski P
Dokić D
Babić D
Pokaż więcej
Transliterated Title :
Neurohirursko iskustvo sa kninskog ratista.
Źródło :
Vojnosanitetski pregled [Vojnosanit Pregl] 1993 Mar-Apr; Vol. 50 (2), pp. 195-7.
Typ publikacji :
Journal Article
MeSH Terms :
Warfare*
Brain Injuries/*surgery
Brain Injuries/etiology ; Brain Injuries/pathology ; Humans ; Retrospective Studies ; Yugoslavia
Czasopismo naukowe
Tytuł :
[Some aspects on medical research systems at the medical school in Belgrade].
Autorzy :
Marinković J
Babić D
Maksimović R
Stanisavljević D
Pokaż więcej
Transliterated Title :
Elementi racunarske podrske u naucnim istrazivanjima iz oblasti medicine.
Źródło :
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo [Srp Arh Celok Lek] 1995 Sep; Vol. 123 Suppl 2, pp. 14-6.
Typ publikacji :
Journal Article
MeSH Terms :
Academic Dissertations as Topic*
Biomedical Research*
Medical Informatics Applications*
Yugoslavia
Czasopismo naukowe
Tytuł :
[Serum osteocalcin in children with chronic renal insufficiency].
Autorzy :
Peco-Antić A; University Children's Hospital, Belgrade.
Nastić-Mirić D
Milikić V
Babić D
Pejcić I
Kostić M
Paripović V
Jovanović O
Kruscić D
Mancić J
Pokaż więcej
Transliterated Title :
Osteokalcin u serumu kod dece s hronicnom insuficijencijom bubrega.
Źródło :
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo [Srp Arh Celok Lek] 1996 Sep-Oct; Vol. 124 (9-10), pp. 227-31.
Typ publikacji :
English Abstract; Journal Article
MeSH Terms :
Kidney Failure, Chronic/*blood
Osteocalcin/*blood
Adolescent ; Child ; Female ; Humans ; Kidney Failure, Chronic/therapy ; Male ; Renal Dialysis
Czasopismo naukowe
Tytuł :
[Traumatic arteriovenous fistulas during a period of peace].
Autorzy :
Ilijevski N
Radak Dj
Radević B
Delić A
Babić D
Sagić D
Sajić A
Kerimović V
Kupresanin I
Bojić M
Bjelović M
Pokaż więcej
Transliterated Title :
Traumatske arteriovenske fistule u mirnodopskim uslovima.
Źródło :
Vojnosanitetski pregled [Vojnosanit Pregl] 1998 Jan-Feb; Vol. 55 (1), pp. 19-25.
Typ publikacji :
English Abstract; Journal Article
MeSH Terms :
Arteriovenous Fistula/*etiology
Blood Vessels/*injuries
Adolescent ; Adult ; Arteriovenous Fistula/diagnosis ; Arteriovenous Fistula/surgery ; Female ; Humans ; Male ; Middle Aged ; Wounds, Gunshot/complications ; Wounds, Nonpenetrating/complications
Czasopismo naukowe
Tytuł :
[Aplastic anemia--clinical characteristics and survival analysis].
Autorzy :
Milosević R; Institute of Haematology, Clinical Centre of Serbia, Belgrade.
Antonijević N
Janković G
Babić D
Colović M
Pokaż więcej
Transliterated Title :
Aplasticna anemija--klinicke odlike i analiza prezivnjavanja.
Źródło :
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo [Srp Arh Celok Lek] 1998 Jul-Aug; Vol. 126 (7-8), pp. 234-8.
Typ publikacji :
English Abstract; Journal Article
MeSH Terms :
Anemia, Aplastic/*diagnosis
Adolescent ; Adult ; Aged ; Anemia, Aplastic/mortality ; Anemia, Aplastic/therapy ; Female ; Humans ; Male ; Middle Aged ; Survival Rate
Czasopismo naukowe
Tytuł :
[Perception of risk for infection with the human immunodeficiency virus].
Autorzy :
Vuković D; Institute of Social Medicine, Statistics and Health Research, School of Medicine University, Belgrade.
Bjegović V
Cucić V
Marinković J
Babić D
Pokaż więcej
Transliterated Title :
Percepcija rizika od infekcije virusom humane imunodeficijencije.
Źródło :
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo [Srp Arh Celok Lek] 1998 Nov-Dec; Vol. 126 (11-12), pp. 446-9.
Typ publikacji :
English Abstract; Journal Article
MeSH Terms :
Attitude to Health*
HIV Infections/*psychology
Adolescent ; Adult ; Female ; HIV Infections/prevention & control ; HIV Infections/transmission ; Health Behavior ; Humans ; Male ; Middle Aged ; Perception ; Risk Factors ; Yugoslavia
Czasopismo naukowe
Tytuł :
[The captopril test--an aid in the detection of scarring nephropathy as a cause of arterial hypertension in children].
Autorzy :
Peco-Antić A; University Children's Hospital, Belgrade.
Nastić-Mirić D
Babić D
Kostić M
Pokaż więcej
Transliterated Title :
Kaptoprilski test--pomoć u otkrevanju oziljene nefropatije kao uzroka arterijske hipertenzije kod dece.
Źródło :
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo [Srp Arh Celok Lek] 1999 Sep-Oct; Vol. 127 (9-10), pp. 305-11.
Typ publikacji :
English Abstract; Journal Article
MeSH Terms :
Antihypertensive Agents*
Captopril*
Hypertension/*diagnosis
Hypertension, Renal/*diagnosis
Adolescent ; Blood Pressure/drug effects ; Child ; Cicatrix/complications ; Diagnosis, Differential ; Female ; Humans ; Kidney/pathology ; Male ; Renin/blood ; Vesico-Ureteral Reflux/complications
Czasopismo naukowe
Tytuł :
[Histopathologic characteristics of bone marrow in patients with aplastic anemia].
Autorzy :
Milosević R; Institute of Haematology, Clinical Centre of Serbia, Belgrade.
Janković G
Antonijević N
Jovanović V
Babić D
Colović M
Pokaż więcej
Transliterated Title :
Histopatoloske osobine kostne srzi kod osoba obolelih od aplasticne anemije.
Źródło :
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo [Srp Arh Celok Lek] 2000 May-Jun; Vol. 128 (5-6), pp. 200-4.
Typ publikacji :
English Abstract; Journal Article
MeSH Terms :
Anemia, Aplastic/*pathology
Bone Marrow/*pathology
Analysis of Variance ; Anemia, Aplastic/diagnosis ; Anemia, Aplastic/mortality ; Humans ; Retrospective Studies ; Survival Rate
Czasopismo naukowe
Tytuł :
[20 years' experience in the treatment of children with terminal renal insufficiency in Yugoslavia].
Autorzy :
Peco-Antić A; University Children's Hospital, Belgrade.
Popović-Rolović M
Jovanović O
Marsenić O
Babić D
Kostić M
Kruscić O
Culić D
Trajković D
Pokaż więcej
Transliterated Title :
Dvadesetogodisnje iskustvo u lecenju dece s terminalnom insuficijencijom bubrega u Jugoslaviji.
Źródło :
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo [Srp Arh Celok Lek] 2000 Nov-Dec; Vol. 128 (11-12), pp. 363-9.
Typ publikacji :
English Abstract; Journal Article
MeSH Terms :
Kidney Transplantation*
Renal Dialysis*
Kidney Failure, Chronic/*therapy
Adolescent ; Child ; Female ; Humans ; Kidney Failure, Chronic/etiology ; Kidney Failure, Chronic/mortality ; Male ; Survival Rate ; Yugoslavia/epidemiology
Czasopismo naukowe
Tytuł :
[Effect of postmenopausal hormone substitution on the lipid profile and coagulation factors in female smokers].
Autorzy :
Tatović-Babić D; Bezhanijska Kosa University Hospital, Belgrade.
Beljić T
Drezgić M
Trpković D
Balint-Perić L
Babić D
Nikolić J
Pokaż więcej
Transliterated Title :
Efekat supstitucije postmenopauze hormonima na lipidogram i faktore koagulacije kod zena pusaca cigareta.
Źródło :
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo [Srp Arh Celok Lek] 2002 Nov-Dec; Vol. 130 (11-12), pp. 371-5.
Typ publikacji :
English Abstract; Journal Article
MeSH Terms :
Estrogen Replacement Therapy*
Blood Coagulation/*drug effects
Lipids/*blood
Postmenopause/*blood
Smoking/*blood
Female ; Humans ; Middle Aged
Czasopismo naukowe
Tytuł :
[Clinical study of routes of onset of inflammatory diseases in the maxillary sinuses].
Autorzy :
Racić A; Institut za otorinolaringologiju i maksilaofacijalnu hirurgiju Klinickog centra Srbije, Beograd.
Janosević Lj
Stosić-Divjak S
Djukić V
Radulović R
Babić D
Janosević-Dotlić S
Pokaż więcej
Transliterated Title :
Klinicka studija puteva nastanka zapaljenjskih oboljenja maksilamih sinusa.
Źródło :
Acta chirurgica Iugoslavica [Acta Chir Iugosl] 2004; Vol. 51 (1), pp. 113-7.
Typ publikacji :
English Abstract; Journal Article
MeSH Terms :
Maxillary Sinusitis/*etiology
Female ; Humans ; Male ; Maxillary Sinus Neoplasms/complications ; Nose Diseases/complications ; Tooth Diseases/complications
Czasopismo naukowe
Tytuł :
[Importance of determination of proinflammatory cytokines in the blood of polytraumatized patients with sepsis].
Autorzy :
Surbatović M
Jovanović K
Vojvodić D
Filipović N
Babić D
Pokaż więcej
Transliterated Title :
Znacaj odredivanja proinflamatornih citokina u serumu politraumatizovanih bolesnika sa sepsom.
Źródło :
Vojnosanitetski pregled [Vojnosanit Pregl] 2004 Mar-Apr; Vol. 61 (2), pp. 137-43.
Typ publikacji :
English Abstract; Journal Article
MeSH Terms :
Cytokines/*blood
Inflammation Mediators/*blood
Multiple Trauma/*blood
Sepsis/*blood
Adult ; Biomarkers/blood ; Humans ; Male ; Multiple Organ Failure/complications ; Multiple Organ Failure/diagnosis ; Multiple Organ Failure/mortality ; Multiple Trauma/complications ; Sepsis/complications ; Survival Rate ; Systemic Inflammatory Response Syndrome/complications ; Systemic Inflammatory Response Syndrome/diagnosis ; Systemic Inflammatory Response Syndrome/mortality
Czasopismo naukowe
Tytuł :
[Correction of presbyopia in pseudophakic patients under 60 years of age].
Autorzy :
Dujić M
Misailović K
Kovacević M
Babić D
Pokaż więcej
Transliterated Title :
Prezbiopna korekcija kod pseudofaka mladjih od sezdeset godina.
Źródło :
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo [Srp Arh Celok Lek] 2004 Sep-Oct; Vol. 132 (9-10), pp. 291-3.
Typ publikacji :
English Abstract; Journal Article
MeSH Terms :
Presbyopia/*therapy
Pseudophakia/*complications
Accommodation, Ocular ; Adult ; Humans ; Middle Aged ; Presbyopia/complications ; Presbyopia/physiopathology ; Vision Tests
Czasopismo naukowe
Tytuł :
[Renoprotective effect of ramipril in children with chronic renal failure--the experience of one centre].
Autorzy :
Peco-Antić A
Virijević V
Paripović D
Babić D
Pokaż więcej
Transliterated Title :
[Renoprotektivno dejstvo ramiprila kod dece sa hronicnom insuficijencijom bubrega--iskustvo jednog centra.
Źródło :
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo [Srp Arh Celok Lek] 2004 Oct; Vol. 132 Suppl 1, pp. 34-8.
Typ publikacji :
Clinical Trial; English Abstract; Journal Article; Multicenter Study
MeSH Terms :
Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors/*therapeutic use
Antihypertensive Agents/*therapeutic use
Kidney Failure, Chronic/*drug therapy
Ramipril/*therapeutic use
Adolescent ; Blood Pressure/drug effects ; Child ; Child, Preschool ; Female ; Glomerular Filtration Rate/drug effects ; Humans ; Kidney/abnormalities ; Kidney Failure, Chronic/etiology ; Kidney Failure, Chronic/physiopathology ; Male ; Proteinuria
Czasopismo naukowe
Tytuł :
[Renal transplantation again at the University Children's Hospital of Belgrade].
Autorzy :
Peco-Antić A; University Children's Hospital, Belgrade. />Krstić Z
Kruscić D
Jovanović O
Smoljanić Z
Spasojević B
Babić D
Bobić Z
Pokaż więcej
Źródło :
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo [Srp Arh Celok Lek] 2005 Mar-Apr; Vol. 133 (3-4), pp. 156-61.
Typ publikacji :
English Abstract; Journal Article
MeSH Terms :
Kidney Transplantation*/adverse effects
Adolescent ; Child ; Child, Preschool ; Female ; Growth ; Humans ; Immunosuppressive Agents/therapeutic use ; Male ; Postoperative Complications
Czasopismo naukowe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies