Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""British Journal of Industrial Relations"" wg kryterium: Wszystkie pola


Tytuł :
Halkla İlişkiler ve Kurumsal Yönetişim Bağlamında Sosyal Medyanın Kullanımı: Türkiye’deki Siyasi Partilerin Facebook ve Twitter Kullanımı Üzerine Bir Araştırma.
Autorzy :
TÜRK, Ezel
BAYRAM, Ayhan
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Social Media Use in the Context of Public Relations and Corporate Governance: A Research upon Facebook and Twitter Uses of Political Parties in Turkey.
Źródło :
Akdeniz Iletisim. jun2020, Issue 33, p106-128. 23p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Katılımcı Kültür Bağlamında Kamu Görevlileri Konfederasyonları ile İşçi Konfederasyonlarının Karşılaştırmalı Sosyal Medya Analizi. (Turkish)
Autorzy :
SEVGİ, Hüseyin
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Comparative Social Media Analysis of Confederation of Public Employee and Confederations of Workers in the Context of Participatory Culture. (English)
Źródło :
Calisma ve Toplum; 2021, Vol. 69 Issue 2, p981-1004, 24p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ'lerde İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Belirleyicileri: Eskişehir Örneği.
Autorzy :
TOKGÖZ, Nuray
TAŞÇI, Deniz
KOÇ, Umut
TÜRKER, Yücel
YALÇINKAYA, Akansel
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The Determinants of the Human Resource Management Practices in the Manufacturing Small and Medium-Sized Enterprises: the Sample of Eskişehir.
Źródło :
Dogus University Journal. jan2020, Vol. 21 Issue 1, p49-68. 20p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Üniversite İdari Personelinin Psikolojik Sözleşme Algısının İş Doyumlarına Etkisi: Kamu Hizmeti Güdüsünün Aracı Rolü. (Turkish)
Autorzy :
Fidan, Tuncer
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The Effect of Psychological Contract Perceptions of University Administrative Personnel on their Job Satisfaction: The Mediating Role of Public Service Motivation. (English)
Źródło :
Journal of Faculty of Educational Sciences; 2021, Vol. 54 Issue 1, p175-203, 29p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE TABAKALI İŞGÜCÜ PİYASASININ İNCELENMESİ: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ. (Turkish)
Autorzy :
Şenel, Dilek
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Investigation into Labor Market Segmentation in the Construction Industry: A Case Study of Denizli City. (English)
Źródło :
Ankara Universitesi SBF Dergisi / Ankara University SBF Journal; 2021, Vol. 76 Issue 1, p349-385, 37p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
İŞYERİNDE GEÇİRİLEN SÜRE İLE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.
Autorzy :
ÜNSAL AKBIYIK, Banu Saadet
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
THE RELATIONSHIP BETWEEN TIME AT WORK AND JOB SATISFACTION: AN EMPIRICAL STUDY.
Źródło :
Dumlupinar University Journal of Social Science / Dumlupinar Üniversitesi Soysyal Bilimler Dergisi. 2019, Issue 60, p14-24. 11p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
SENDİKALARIN EMEK PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. (Turkish)
Autorzy :
YALÇIN, Esin Cumhur
BAŞOL, Oğuz
Pokaż więcej
Temat :
STRUCTURAL equation modeling
LATENT variables
INCOME
LABOR market
COLLECTIVE bargaining
Alternatywny tytuł :
THE IMPACTS OF TRADE UNION ON LABOR MARKET: A RESEARCH ON OECD COUNTRIES. (English)
Źródło :
Journal of Social Policy Studies / Sosyal Politika Çalismalari Dergisi; eki-ara2020, Vol. 20 Issue 49, p879-898, 20p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Kurumsal İmajın Bağlılık, İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkileri: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. (Turkish)
Autorzy :
Alnıaçık, Esra
Pamuk, Mehmet
Alnıaçık, Ümit
Pokaż więcej
Temat :
CORPORATE image
JOB satisfaction
STRUCTURAL equation modeling
ORGANIZATIONAL commitment
MEDICAL personnel
DATA analysis
Alternatywny tytuł :
Effects of Corporate Image on Commitment, Job Satisfaction and Turnover Intentions: A Study on Healthcare Professionals. (English)
Źródło :
Balkan & Near Eastern Journal of Social Sciences (BNEJSS); 2020, Vol. 6 Issue 4, p43-55, 13p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Sendikaların İş Yaşam Dengesine Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme. (Turkish)
Autorzy :
Başol, Oğuz
Sevgi, Hüseyin
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The Effect of Trade Unions on Work-Life Balance: A Research on OECD Countries. (English)
Źródło :
Journal of Human & Work; Oct2020, Vol. 7 Issue 2, p361-371, 11p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Çalışma Yaşamı Kalitesi Ölçeği Geçerlilik Güvenirlik Çalışması: Sağlık Çalışanlarında Bir Uygulama.
Autorzy :
MACİT, Mustafa
EREN, Arif Selim
KARAMAN, Mesut
DEMİR, İbrahim Enes
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Validation and Reliability of Working Life Quality Questionnaire: An Applicatıon on Health Employees.
Źródło :
Journal of Management & Economics. Dec2019, Vol. 26 Issue 3, p903-917. 15p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
DUYGUSAL ZEKÂNIN DUYGUSAL EMEK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. (Turkish)
Autorzy :
ŞENTÜRK, Faruk Kerem
KARAKIŞ, Kübra
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
THE EFFECT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE ON EMOTIONAL LABOR. (English)
Źródło :
Business & Management Studies: An International Journal (BMIJ); 2020, Vol. 8 Issue 3, p2953-2991, 39p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Toplu Pazarlık ve Gelir Eşitsizliği Arasındaki Asimetrik Nedensellik İlişkisi: Yüksek Gelirli OECD Ülkelerinden Yeni Kanıtlar. (Turkish)
Autorzy :
DURSUN, Gülten
DENKTAŞ, Evren
Pokaż więcej
Temat :
HIGH-income countries
INCOME distribution
COLLECTIVE bargaining
LABOR organizing
LABOR
Alternatywny tytuł :
The Asymmetric Causal Relationship Between Collective Bargaining and Income Inequality: New Evidence From High-Income OECD Countries. (English)
Źródło :
Calisma ve Toplum; 2020, Vol. 66 Issue 3, p1387-1409, 23p
Terminy geograficzne :
JAPAN
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Yüksek Performanslı Çalışma Sistemlerinin Algılanan Örgütsel Performans ve Finansal Performansa Etkisi: Türk Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma.
Autorzy :
Boyraz, Ali Murat
Özutku, Hatice
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The Impact of High Performance Work Systems on Perceived Organizational Performance and Financial Performance in the Turkish Banking Sector.
Źródło :
Istanbul University Journal of the School of Business Administration. 2019, Vol. 48 Issue 2, p248-283. 36p.
Czasopismo naukowe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies