Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""Ekev Academic Review"" wg kryterium: JN


Tytuł :
AİLE VE ÖĞRETMEN YAKLAŞIMLARININ MATEMATİK KAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ.
Autorzy :
KUZU, Çiğdem İNCİ
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Student Opinions about the Effect of Family and Teacher Approaches on Math Anxiety.
Źródło :
Ekev Academic Review. kis2021, Vol. 24 Issue 85, p113-128. 16p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
POLİTİKA FAİZLERİNİN BANKA FAİZLERİNE GEÇİŞKENLİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ.
Autorzy :
GÜLER, Aslı
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The Pass-Through of Policy Rates to Retail Bank Rates: The Case of Turkey.
Źródło :
Ekev Academic Review. kis2021, Vol. 24 Issue 85, p15-38. 24p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
YÜKSEKÖĞRETİMDE YENİ MODEL ARAYIŞINDA BÜTÜNLEŞİK BİR TASARIM ÖNERİSİ: DİSİPLİNLERARASI DİJİTAL MODEL (DDM).
Autorzy :
İLHAN, Elif
YELKENCİ, Ömer Faruk
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
An Integrated Design Proposal in the Search For New Model at Higher Education: Interdisciplinary Digital Model (IDM).
Źródło :
Ekev Academic Review. kis2021, Vol. 24 Issue 85, p151-172. 22p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
ÜNİTER DEVLET BİÇİMİNİN KRONİK DEĞİŞİMİ VE TANIMDA ZORLUKLAR: ANAYASA HUKUKU ÇERÇEVESİNDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ.
Autorzy :
EVLİYAOĞLU, Selçuk Abdullah
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Chronic Change of the Unitary State Form and Difficulties for Definition: A Comparative Analysis in the Context of Constitutional Law.
Źródło :
Ekev Academic Review. kis2021, Vol. 24 Issue 85, p401-416. 16p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİKSEL PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK İNANÇLARININ VE METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ.
Autorzy :
SAKA, Ebru
DURMUŞ, Mükremin
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Investigation of Prospective Primary School Teachers’ Beliefs and Metaforic Perceptions Related to Mathematical Problem Solving.
Źródło :
Ekev Academic Review. kis2021, Vol. 24 Issue 85, p129-150. 22p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
YALNIZLIĞIN BAĞLANMA STİLLERİ, BEĞENİLME ARZUSU VE OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLME KORKUSU AÇISINDAN İNCELENMESİ.
Autorzy :
BİNGÜL, Fatma
ÇELİK, Eyüp
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Examining the Loneliness in Terms of Attachment Styles, Desire for Being Liked, and Fear of Negative Evaluation.
Źródło :
Ekev Academic Review. kis2021, Vol. 24 Issue 85, p187-202. 16p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
DİJİTAL DESTEKLİ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENCİ TAKIMLARI BAŞARI BÖLÜMLERİ YÖNTEMİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ.
Autorzy :
ŞAHİN, Esra
DOYMUŞ, Kemal
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The Effect of Digitally Assisted Cooperative Student Teams Achievement Division to the Academic Success of Science Class.
Źródło :
Ekev Academic Review. kis2021, Vol. 24 Issue 85, p173-186. 14p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
MARKA KÜRESELLİĞİ, MARKA PRESTİJİ VE MARKA KALİTESİNİN TÜKETİCİ SATIN ALMA NİYETİNE ETKİLERİ: KÜRESEL BİR MARKA ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA.
Autorzy :
ARSLANDERE, Murat
YILDIRIM, Şeyma
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The Effects of Perceived Brand Globalness, Brand Prestige and Brand Quality on Consumer Purchase Intention: An Empirical Research on a Global Brand.
Źródło :
Ekev Academic Review. kis2021, Vol. 24 Issue 85, p343-358. 16p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
YAYLI ÇALGILARDA DÖRDÜNCÜ PARMAK KULLANIMINA İLİŞKİN MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA.
Autorzy :
SAYLAM, Başak
BAHAR, Gökçem
OKAY, Hasan Hakan
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The Music Teacher Candidates’ Views on the Use of Fourth Finger in the String Instruments: A Qualitative Study.
Źródło :
Ekev Academic Review. kis2021, Vol. 24 Issue 85, p65-76. 12p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
OSMANLI YAHUDİLERİ BASININA (1850-1922) DAİR TÜRKÇE LİTERATÜR ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME.
Autorzy :
ATUK, Fatma Gökçen
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
A Comparative Study on the Turkish Literature of the Ottoman Jews Press (1850-1922).
Źródło :
Ekev Academic Review. kis2021, Vol. 24 Issue 85, p203-225. 23p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ İLE ÇOCUKLARIN KATILIM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ.
Autorzy :
AKYOL, Tuğçe
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
An Investigation of the Relationship Between Preschool Teachers’ Classroom Management Skills and Children’s Involvement Levels.
Źródło :
Ekev Academic Review. kis2021, Vol. 24 Issue 85, p453-468. 16p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
TÜCCARZADE İBRAHİM HİLMİ ÇIĞIRAÇAN’IN “ÇOCUKLARA AHLAK DERSLERİ - MALUMAT-I AHLAKİYE” ESERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME.
Autorzy :
ER, Mehmet Ali
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
An Investigation on “Moral Courses for Children-Malumat-ı Ahlakiyye-“ by Tuccarzade İbrahim Hilmi Çığıraçan.
Źródło :
Ekev Academic Review. kis2021, Vol. 24 Issue 85, p265-282. 18p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
‘ABDURRAHMAN MUNÎF’İN SINIRLAR ÖTESİNDEN BİR MEKTUP ADLI HİKÂYESİ İLE REFİK HALİD KARAY’IN ESKİCİ ADLI HİKÂYESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI.
Autorzy :
SARİ, Merve
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Comparison of ‘Abdurrahman Munîf's Tale of a Letter from Beyond Borders and Refik Halid Karay's Tale of Eskici.
Źródło :
Ekev Academic Review. kis2021, Vol. 24 Issue 85, p325-341. 17p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA KULLANMA ALIŞKANLIKLARI İLE YAŞAM KALİTELERİNİN İNCELENMESİ (SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ).
Autorzy :
ARSLANOĞLU, Cansel
ACAR, Kürşat
ARSLANOĞLU, Erkal
BAYNAZ, Kadir
KARAKAŞ, Fatih
İPEKOĞLU, Gökhan
MOR, Ahmet
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Investigation of Smoking Habits and Quality of Life of University Students (Sample of Sinop University).
Źródło :
Ekev Academic Review. guz2020, Vol. 24 Issue 84, p195-210. 16p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
BOYUN EĞİCİ MERHAMET ÖLÇEĞİ'NİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANARAK PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ.
Autorzy :
AKDENİZ, Seher
AHÇI, Zeynep Gültekin
HARMANCI, Hatice
GÜNAYDIN, H. Deniz
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
An Analysis of the Psychometric Characteristics of the Submissive Compassion Scale According to Turkish Culture.
Źródło :
Ekev Academic Review. guz2020, Vol. 24 Issue 84, p575-584. 10p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
TÜRKİYE'DE KAMU YÖNETİMİNİN DENETİM YÖNTEMLERİNİN ETKİNLİĞİ VE KAMUOYU DENETİMİ ÜZERİNE NİTEL BİR İNCELEME.
Autorzy :
AKCAGÜNDÜZ, Emre
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Effectiveness of Control Methods in Public Administration A Qualitative Examination on Public Opinion Inspection in Turkey.
Źródło :
Ekev Academic Review. guz2020, Vol. 24 Issue 84, p211-228. 18p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
COVİD-19 SURECİNDE EGITIM BİLİŞİM AGI (EBA) İLE İLGİLİ ÖGRETMEN TUTUMLARI: BIR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI.
Autorzy :
KARBEYAZ, Aytekin
KURT, Murat
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Teachers 'Attitudes About Educational Information Network (Eba) in the Covid-19 Process: A Mixed Method Study.
Źródło :
Ekev Academic Review. guz2020, Vol. 24 Issue 84, p39-66. 28p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
ALMANYA'DA TOPLUM BİLİMLERİ (GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN) DERSİNDE ÇOCUK HAKLARI EĞİTİMİ.
Autorzy :
PAMUK, İrem
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Child Rights Education in the Social Sciences (Gesellschaftswissenschaften) Course in Germany.
Źródło :
Ekev Academic Review. guz2020, Vol. 24 Issue 84, p359-376. 18p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
TÜRKİYE'DE ENGELLİ BİREYLERİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ: LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNDEN BİR META-SENTEZ.
Autorzy :
KARİP, Fatih
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Art Education of Individuals with Disabilities in Turkey: An Evaluation Through Graduate Dissertations.
Źródło :
Ekev Academic Review. guz2020, Vol. 24 Issue 84, p249-262. 14p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
GÖRÜNÜRDE İLİŞKİSİZ REGRESYON MODELİ İLE ALKOL VE TÜTÜN KULLANIM SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ.
Autorzy :
ALKAN, Ömer
KILIÇTEK, Bilge
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Determination of Factors Affecting the Usage Time of Alcohol and Tobacco with Seemingly Unrelated Regression Model.
Źródło :
Ekev Academic Review. guz2020, Vol. 24 Issue 84, p511-528. 18p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMALARINDA KARŞILAŞILAN BOĞUMLAMA VE SÖYLEYİŞ YANLIŞLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ.
Autorzy :
TEKŞAN, Keziban
KARACA, Ayşe
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
An Investigation into Articulation and Pronunciation Errors by Sixth-Grade Students in terms of Various Variables.
Źródło :
Ekev Academic Review. guz2020, Vol. 24 Issue 84, p377-390. 14p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
SANAT EĞİTİMİNDE MOBIL TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE MOTİVASYONLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ.
Autorzy :
TAŞKESEN, Selma
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Investigation of the Student Opinions Related to Mobile Technology Use in Art Education and its Effect on Their Motivations.
Źródło :
Ekev Academic Review. guz2020, Vol. 24 Issue 84, p585-600. 16p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
OKUL ÖNCESİ DONEMDE ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI ÎLE BABA KATILIM DURUMLARI ARASINDAKİ ILIŞKININ INCELENMESİ.
Autorzy :
DELEŞ, Bayram
KAYTEZ, Nazan
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Investigation of the Relationship between Perception of Fatherhood Role of Fathers with Children in Preschool Period and Father Participation Status.
Źródło :
Ekev Academic Review. guz2020, Vol. 24 Issue 84, p101-116. 16p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
ERGENLERDE KARİYER VE YETENEK GELİŞİMİ ÖZ-YETERLİĞİNİN, ÜST BİLİŞSEL FARKINDALIK, YAŞAM DOYUMU VE ALGILANAN ARKADAŞ SOSYAL DESTEĞİ İLE İLİŞKİSİ.
Autorzy :
TURAN, Mehmet Emin
İSKENDER, Murat
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The Relationship Between Career and Talent Development Self-Efficacy with Metacognitive Awareness, Life Satisfaction and Perceived Social Support from Friends.
Źródło :
Ekev Academic Review. guz2020, Vol. 24 Issue 84, p435-448. 14p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
TÜRKİYE'DE AVRUPA YEREL ÖZERKLİK ŞARTI ÇERÇEVESİNDE MERKEZİ YÖNETİM - YEREL YÖNETİM İLİŞKİLERİ: İL ÖZEL İDARESİ.
Autorzy :
KOÇAK, Burak
SADIÇ, Veli
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Central Government - Local Government Relations in Turkey Within the Framework of European Charter of Local Self-Government: Provincial Special Administration.
Źródło :
Ekev Academic Review. guz2020, Vol. 24 Issue 84, p143-160. 18p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİNDE KODEGIŞKEN(LERIN) MODEL VERİ UYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ.
Autorzy :
ŞATA, Mehmet
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Effect of Covarıate(S) on Model Data Fit in Confirmatory Factor Analysis.
Źródło :
Ekev Academic Review. guz2020, Vol. 24 Issue 84, p475-490. 16p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
EFFECT OF RELATIONSHIP MARKETING COMPONENTS ON THE CONSUMER BASED BRAND EQUITY: A RESEARCH IN THE FURNITURE SECTOR.
Autorzy :
YEĞİN, Tuğba
GÜRBÜZ, Ahmet
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
İlişkisel Pazarlama Boyutlarının Tüketici Temelli Marka Değerine Etkisi: Mobilya Sektöründe Bir Araştırma.
Źródło :
Ekev Academic Review. yaz2020, Vol. 24 Issue 83, p647-672. 26p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
İbn Tufeyl'in "Hay Bin Yakzan" Efsanesinde Bulunan Felsefî, Tasavvufî ve Edebî Yönün Değerlendirilmesi.
Autorzy :
FARUK, Kerim
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The Legend of "Hayy bin Yaqzan" by Ibn Tufail between Philosophy, Mysticism and Literature.
Źródło :
Ekev Academic Review. yaz2020, Vol. 24 Issue 83, p510-538. 29p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
DRAKE'İN TOPLU ÖĞRETİMDE KAYNAŞTIRMA YAKLAŞIMI İLE SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK ÜNİTE TASARLAMA VE DEĞERLENDİRME.
Autorzy :
BAYRAM, Hüseyin
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Designing A Lesson Unit of Social Studies with Drake's Fusion Approach of Integrated Education.
Źródło :
Ekev Academic Review. yaz2020, Vol. 24 Issue 83, p471-490. 20p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
XGBOOST VE MARS YÖNTEMLERİYLE ALTIN FİYATLARININ KESTİRİMİ (Araştırma Makalesi).
Autorzy :
ABAR, Hayri
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
طورة من نشأة طفل رضيع في جزيرة منعزلة عنسطورة "حي بن يقظان" لابن طفيل(Araştırma Makalesi)
Prediction of Gold Prices by Xgboost and Mars Methods.
Źródło :
Ekev Academic Review. yaz2020, Vol. 24 Issue 83, p427-509. 21p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
SAĞLIK PERSONELİNİN COVİD-19 KORKUSU İLE TÜKENMİŞLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE AŞIRI İŞ YÜKÜ VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE BELİRLENMESİ
Autorzy :
YAKUT, Emre
KURU, Özlem
GÜNGÖR, Yasin
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Determination of the Influence of Work Overload and Perceived Social Support in the Effect of the COVID-19 Fears of Healthcare Personnel on Their Burnout by Structural Equation Modelling.
Źródło :
Ekev Academic Review. yaz2020, Vol. 24 Issue 83, p241-262. 22p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN KAHRAMANI HAYVAN OLAN HİKÂYELERİN SINIF İÇİ KULLANIMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ.
Autorzy :
KURT, Elif
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Preschool Teacher's Views on the use of Stories with Animal Heroes in the Classroom.
Źródło :
Ekev Academic Review. yaz2020, Vol. 24 Issue 83, p227-239. 13p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
ASSURE MODELİ İLE TASARLANMIŞ BİR DERSİN ÖĞRENCİLERİN BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMINA YÖNELİK TUTUM VE BİLGİSAYAR KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Autorzy :
GÜNDÜZALP, Cengiz
YILDIZ, Ezgi Pelin
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The Effect of a Course Designed with ASSURE Model on Student's Attitudes Towards the Use of Information Communication Technologies and Computer Anxiety Levels.
Źródło :
Ekev Academic Review. yaz2020, Vol. 24 Issue 83, p107-136. 30p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
SAYGUN'UN AKSAK TARTILAR ÜZERİNE ON ETÜD, OP.38 NO.4 PİYANO PARÇASININ BİÇİM BAKIMINDAN VE "KONTRAST" KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE KOMPOZİSYON AÇISINDAN İNCELENMESİ.
Autorzy :
RONA, Bertan
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Analysis of Ten Etudes on Aksak Rhythms, Op. 38 No.4 Piano Piece by Saygun Formally and Compositionally Within the Scope of "Contrast" Concept.
Źródło :
Ekev Academic Review. yaz2020, Vol. 24 Issue 83, p71-88. 18p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
YABANCI ÜRÜN SATIN ALMA NİYETİNDE EKONOMİK DÜŞMANLIK ALGISI, ÜLKE VE ÜRÜN İMAJI ETKİSİ.
Autorzy :
TÜRK, Bahar
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Effect of Economic Anımosity Perception, General Country and Product Image on Foreign Product Purchase Intention.
Źródło :
Ekev Academic Review. yaz2020, Vol. 24 Issue 83, p49-70. 22p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
MS. PAULINE ESPIR'İN ANADOLU SEYAHATİ NOTLARI (7 EYL ÜL-15 EKİM 1950).
Autorzy :
TURAN, Orhan
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Ms. Pauline Espir's Notes on Her Trip to Anatolia (7th September-15th October 1950).
Źródło :
Ekev Academic Review. bahar2020, Vol. 24 Issue 82, p559-582. 24p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASININ SAĞLIK İLETİŞİMİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ.
Autorzy :
ÇİMEN, Ülhak
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Evaluation of Family Practice Application in the Context of Health Communication and Erzurum Province Example.
Źródło :
Ekev Academic Review. bahar2020, Vol. 24 Issue 82, p463-486. 24p.
Czasopismo naukowe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies