Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""Financial & Credit Activity: Problems of Theory & Practice"" wg kryterium: JN


Tytuł :
IMPLEMENTATION OF THE FINANCIAL STRATEGY FOR SUSTAINABLE ECOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE AGRICULTURAL SECTOR.
Autorzy :
O., Kinzerska
O., Garafonova
Yu., Kravchyk
A., Ivanko
A., Prystupa
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
УПРОВАДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ СЕКТОРІ.
Źródło :
Financial & Credit Activity: Problems of Theory & Practice. 2021, Vol. 4 Issue 39, p578-586. 9p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
FINANCIAL ASSURANCE ASPECTS OF THE TOURISM SECTOR DEVELOPMENT IN UKRAINE IN THE CONDITIONS OF COVID-19.
Autorzy :
L., Matviichuk
Yu., Barsky
M., Lepkyi
I., Karpyuk
V., Podolak
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
НАПРЯМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ COVID-19.
Źródło :
Financial & Credit Activity: Problems of Theory & Practice. 2021, Vol. 4 Issue 39, p570-577. 8p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
FINANCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF LOSS HUMAN CAPITAL AND COMBATING THIS CHALLENGE OF UKRAINIAN HIGHER EDUCATION.
Autorzy :
D., Svyrydenko
N., Hots
I., Kovtun
L., Panchenko
R., Semeniuk
A., Dvigun
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
ФІНАНСОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВТРАТИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПРОТИДІЯ ЦЬОМУ ВИКЛИКУ УКРАЇНСЬКОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ.
Źródło :
Financial & Credit Activity: Problems of Theory & Practice. 2021, Vol. 4 Issue 39, p559-569. 11p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
FINANCIAL AND INVESTMENT DETERMINANTS OF REGIONAL DEVELOPMENT IN THE FACE OF ECONOMIC UNCERTAINTY.
Autorzy :
I., Storonyanska
L., Benovska
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
ФІНАНСОВІ ТА ІНВЕСТИЦІИНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ.
Źródło :
Financial & Credit Activity: Problems of Theory & Practice. 2021, Vol. 4 Issue 39, p521-532. 12p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
GENDER PARITY IN PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF EUROPEAN VALUES IN THE MANAGEMENT SYSTEM.
Autorzy :
S., Kryshtanovych
M., Treshchov
M., Durman
I., Lopatchenko
M., Kernova
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
V ГЕНДЕРНИИ ПАРИТЕТ У ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ V V В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЕВРОПЕИСЬКИХ ЦІННОСТЕИ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ.
Źródło :
Financial & Credit Activity: Problems of Theory & Practice. 2021, Vol. 4 Issue 39, p475-481. 7p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
MIGRATION PROCESS IN UKRAINE: THE FINANCIAL, SOCIAL AND ECONOMIC DETERMINANTS.
Autorzy :
O., Lyulyov
T., Pimonenko
H., Shvindina
D., Pudryk
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
МІГРАЦІИНІ ПРОЦЕСИ В УКРАІНІ: ФІНАНСОВІ, СОЦІАЛЬНІ І ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ.
Źródło :
Financial & Credit Activity: Problems of Theory & Practice. 2021, Vol. 4 Issue 39, p452-474. 23p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
MARKETING SUBSTANTIATION, ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC CHARACTERISTICS OF SMALL BUSINESS IN THE PROVISION OF HOTEL SERVICES.
Autorzy :
S., Pambuk
I., Ustenko
M., Mardar
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
МАРКЕТИНГОВЕ ОБУРУНТУВАННЯ V ТА ОРГАНІЗАЦІИНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛOГO БІЗНЕСУ 3 НАДАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ.
Źródło :
Financial & Credit Activity: Problems of Theory & Practice. 2021, Vol. 4 Issue 39, p439-450. 12p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
RATIONAL NATURE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF ENVIRONMENTAL SAFETY: ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS.
Autorzy :
O., Baik
L., Yarmol
M., Sirant
H., Popadynets
N., Stetsyuk
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ SI К СКЛАДОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ.
Źródło :
Financial & Credit Activity: Problems of Theory & Practice. 2021, Vol. 4 Issue 39, p429-438. 10p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
MUTUAL CREDIT SOCIETIES OF NADDNIEPER UKRAINE IN THE CREDIT SYSTEM OF THE RUSSIAN EMPIRE (SECOND HALF OF 19th — EARLY 20th CENTURY).
Autorzy :
S., Orlyk
G., Palchevich
M., Orlyk
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
ТОВАРИСТВА ВЗАЕМНОГО КРЕДИТУ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАІНИ У КРЕДИТНІЙ СИСТЕМІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ).
Źródło :
Financial & Credit Activity: Problems of Theory & Practice. 2021, Vol. 4 Issue 39, p415-428. 14p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
FORMATION PRINCIPLES OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MANAGEMENT MECHANISM OF THE REGIONAL ENTERPRISE’S CREATIVE POTENTIAL.
Autorzy :
N., Zakharchenko
S., Horbachenko
R., Hrinchenko
I., Topalova
A., Fialkovska
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ V ОРГАНІЗАЦІИНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КРЕАТИВНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЕМСТВА РЕГІОНУ.
Źródło :
Financial & Credit Activity: Problems of Theory & Practice. 2021, Vol. 4 Issue 39, p405-414. 10p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
PECULIARITIES OF FINANCIAL MANAGEMENT OF UNIVERSITY CENTERS OF CREATIVE ENTREPRENEURSHIP OF EUROPE AND CHINA.
Autorzy :
S., Rudenko
L., Komakha
D., Nelipa
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКИМИ ЦЕНТРАМИ КРЕАТИВНОГО ПІДПРИЕМНИЦТВА ЕВРОПИ І КИТАЮ.
Źródło :
Financial & Credit Activity: Problems of Theory & Practice. 2021, Vol. 4 Issue 39, p396-404. 9p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
METHODOLOGY OF CREATING STRATEGIC AND INVESTMENT PLANS FOR THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS.
Autorzy :
V., Pavlichenko
O., Pavlichenko
O., Borodiyenko
Y., Malykhina
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
V МЕТОДОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ТА ІНВЕСТИЦІИНОГО ПЛАНІВ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ.
Źródło :
Financial & Credit Activity: Problems of Theory & Practice. 2021, Vol. 4 Issue 39, p387-395. 9p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ВРАХУВАННЯ НОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЕМСТВ.
Autorzy :
М. І., Карлін
О. В., Стаиук
О. В., Борисюк
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
FINANCIAL ASPECTS OF TAKING INTO ACCOUNT OF NEW ECONOMIC RISKS IN THE ACTIVITY OF ENTERPRISES.
Źródło :
Financial & Credit Activity: Problems of Theory & Practice. 2021, Vol. 4 Issue 39, p376-386. 11p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
ESSENCE AND SPECIFICS OF VENTURE INVESTMENT INTO INNOVATION ACTIVITY.
Autorzy :
Yu., Zhornokui
L., Doroshenko
O., Ruban
D., Tymoshenko
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ V ІННОВАЦІИНОІ ДІЯЛЬНОСТІ.
Źródło :
Financial & Credit Activity: Problems of Theory & Practice. 2021, Vol. 4 Issue 39, p362-367. 6p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
МЕХАНІЗМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ: MAKPOEКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ.
Autorzy :
Б. І., Пшик
А. А., Сидорчук
М. С., Адамик
Н. В., Медуна
Р. М., Михалевич
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
MECHANISMS OF ACTIVATION OF HOUSEHOLD INVESTMENT POTENTIAL IN UKRAINE: MACROECONOMIC ASPECT.
Źródło :
Financial & Credit Activity: Problems of Theory & Practice. 2021, Vol. 4 Issue 39, p349-361. 13p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
THEORETICAL-METHODOLOGICAL BASIS OF THE INTERACTION PROCESS RESEARCH OF SUBJECTS OF DIFFERENT ECONOMIC AND LEGAL FORMS OF ECONOMY.
Autorzy :
M., Politylo
O., Chubka
T., Smirnova
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ РІЗНИХ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ.
Źródło :
Financial & Credit Activity: Problems of Theory & Practice. 2021, Vol. 4 Issue 39, p328-334. 7p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
INNOVATIVE DEVELOPMENT MANAGEMENT NETWORK ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF INCREASING THE EFFICIENCY OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY.
Autorzy :
I., Petrova
B., Viktorov
G., Zakharchyn
N., Bondarchuk
T., Melnyk
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ МЕРЕЖЕВИХ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Źródło :
Financial & Credit Activity: Problems of Theory & Practice. 2021, Vol. 4 Issue 39, p320-327. 8p.
Czasopismo naukowe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies