Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You are browsing as a GUEST

You search for a phrase ""Florczak P"" according to the criterion: Author


Title :
Prospołeczność w gospodarce jako czynnik zmian współczesnej ekonomii
Authors :
Jacek Brdulak
Ewelina Florczak
Tomasz Gardziński
Show more
Source :
Przedsiębiorczość - Edukacja : Rola instytucji edukacyjnych w pobudzaniu rozwoju przedsiębiorczości = The Role of Educational Institutions in Fostering the Development of Entrepreneurship, 2021, vol. 17, Issue 1, P. 153-164.
Access URL :
https://p-e.up.krakow.pl/article/view/7432/7778
Academic Journal
Title :
Analiza czynników determinujących reakcję na zaistnienie problemu prawnego przy użyciu wielomianowego modelu logitowego
Authors :
Waldemar Florczak
Wojciech Grabowski
Show more
Source :
Wiadomości Statystyczne, 2018, vol. 12, Issue 1, P. 57-76.
Access URL :
http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5982/7/37/1/ws_01_2018__06_waldemar_florczak_wojciech_grabowski__analiza_czynnikow_determinujacych_reakcjena_zaistni.pdf
Academic Journal

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process.