Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase ""Inwestycje."" according to the criterion: Subject Terms


Showing 1-5 from 5 results
Title :
Zadania inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego w zakresie ochrony zdrowia = Investment projects of local government units in the province of Lublin about health care
Authors :
Martyna Warchoł
Marzea Furtak-Niczyporuk
Małgorzata Pachuta
Show more
Source :
Journal of Education, Health and Sport, Vol 6, Iss 7, Pp 336-345 (2016)
Subject Terms :
jednostki samorządu terytorialnego, ochrona zdrowia, inwestycje, local government bodies, health care, investment.
Education
Sports
GV557-1198.995
Medicine
File Description :
electronic resource
Relation :
http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3695; https://doaj.org/toc/2391-8306
Access URL :
https://doaj.org/article/432e42bd715c4efdb1b46c566914e14a
Academic Journal
Title :
Wpływ działalności inwestycyjnej w Ukrainie na poziom konkurencyjności państwa
Authors :
Čerep, A. G.
Show more
Source :
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska.
Subject Terms :
inwestycje zagraniczne
rynek inwestycyjny
atrakcyjność inwestycyjna
konkurencyjność gospodarki
foreign investment
investment market
investment attractiveness
competitiveness of the economy
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-b4a4430c-6d16-46b0-9d1e-857cff03676a
Periodical
Title :
Priorytety i kryteria zarządzania strategicznego w innowacyjnych procesach inwestycyjnych przedsiębiorstw przemysłowych
Authors :
Cherep, O. G.
Show more
Source :
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska.
Subject Terms :
zarządzanie strategiczne
inwestycje
innowacje
analiza hierarchii
strategic management
investment
innovation
analysis hierarchy
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e64c5319-7db5-4d6d-89d6-dfdb7c61a4ed
Periodical
Title :
Czynniki organizacyjno-ekonomiczne wpływające na realizację projektu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie przemysłowym
Authors :
Krilov, D. V.
Show more
Source :
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska.
Subject Terms :
czynniki zewnętrzne
czynniki wewnętrzne
mechanizmy organizacyjno-ekonomiczne
inwestycje
projekty inwestycyjne
kapitał inwestycyjny
external factors
internal factors
organizational-economic mechanism
investment
investment projects
investment capital
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e38071f3-e6d1-48ae-aae7-4fb5a0ba7947
Periodical
Title :
Rol´ pryamykh investicij v razvitii rossijskoj ekonomiki na etape nachala ekonomicheskogo rosta
Authors :
Starodubrovskij, V. G.
Show more
Source :
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne.
Subject Terms :
inwestycje bezpośrednie
gospodarka Rosji
wzrost gospodarczy
aktywność inwestycyjna
Rosja
direct investment
Russian economy
economic growth
investment activity
Russia
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a15ab364-68a6-47a7-ae78-a476dcc5d288
Periodical
    Showing 1-5 from 5 results

    We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process.