Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Inwestycje."" wg kryterium: Temat


Tytuł:
Ujawnienia dotyczące inwestycji związanych z CSR w sprawozdaniu zarządu. Informacje z niefinansowych spółek giełdowych w Polsce i Chorwacji
Autorzy:
Marzena Remlein
Vlasta Roška
Pokaż więcej
Temat:
inwestycje związane z CSR
jakość ujawnianych informacji
sprawozdanie z działalności zarządu.
Finance
HG1-9999
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Vol 109, Iss 165, Pp 85-104 (2020)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
http://ztr.skwp.pl/gicid/01.3001.0014.4343; http://ztr.skwp.pl/gicid/pdf/01.3001.0014.4343; https://doaj.org/toc/1641-4381; https://doaj.org/toc/2391-677X
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/1d57211629f24160bd476e47e69a3433  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Definicja legalna „rachunku' na etapie stanowienia prawnej regulacji pracowniczych planów kapitałowych. Uwagi polemiczne
Autorzy:
Anna Lichosik
Pokaż więcej
Temat:
rachunek
inwestycje
fundusz
Law
Political institutions and public administration (General)
JF20-2112
Źródło:
Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, Vol 18, Iss 1, Pp 91-104 (2020)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/osap/article/view/2166; https://doaj.org/toc/1731-8297; https://doaj.org/toc/2658-1922
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/f8c09068b30f444b8de55e1fb95d4e27  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Społeczno-polityczne, gospodarcze i wizerunkowe uwarunkowania budowy reprezentacyjnych inwestycji sportowych w II Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy
Autorzy:
Kamil Potrzuski
Pokaż więcej
Temat:
infrastruktura
sport
inwestycje
finansowanie
II Rzeczpospolita
Sports
GV557-1198.995
Źródło:
Sport i Turystyka, Vol 4, Iss 2 (2021)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/sport/article/view/1251; https://doaj.org/toc/2545-3211; https://doaj.org/toc/2657-4322
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/b5ac8b66758b443d9bae9391749a6ea9  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Analiza skuteczności wybranych strategii kontrariańskich na warszawskiej GPW w latach 2014–2018
Autorzy:
Błażej Prusak
Magdalena Kusowska
Pokaż więcej
Temat:
inwestycje finansowe
strategie kontrariańskie
inwestowanie w wartość
Economics as a science
HB71-74
Management. Industrial management
HD28-70
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Vol 44, Iss 4, Pp 25-38 (2019)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/700; https://doaj.org/toc/1506-2635; https://doaj.org/toc/2658-1817
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/f3ca8ef446274ced942c0e50118e80e6  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Wzrost znaczenia instrumentów inwestycyjnych w polityce regionalnej Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020
Autorzy:
Małgorzata Michalewska-Pawlak
Monika Klimowicz
Pokaż więcej
Temat:
Unia Europejska
polityka regionalna
fundusze strukturalne
inwestycje
strategia Europa 2020
Law
Political science
Źródło:
Politeja, Vol 17, Iss 4(67) (2020)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/1498; https://doaj.org/toc/1733-6716; https://doaj.org/toc/2391-6737
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/4c4a7d9fe75f4f37a151d664f64d1010  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w polskim sektorze usług w latach 2010-2015
Autorzy:
Klaudia Pietras
Pokaż więcej
Temat:
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie, zagraniczne inwestycje bezpośrednie w polskim sektorze usług, polski sektor usług, znaczenie usług w Polsce, udział sektora usług w gospodarce polskiej
Business
HF5001-6182
Źródło:
Przedsiębiorczość Międzynarodowa, Vol 4, Iss 2, Pp 89-100 (2018)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
//pm.uek.krakow.pl/article/view/1568; https://doaj.org/toc/2543-537X; https://doaj.org/toc/2543-4934
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/69d07b4361f74fb28b1f7b95c63ed826  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Budowa autostrady a ochrona środowiska ziemi tarnowskiej
Autorzy:
Jerzy Wertz
Pokaż więcej
Temat:
autostrada a4
ochrona środowiska a inwestycje drogowe
realizacja inwestycji drogowych
Economics as a science
HB71-74
Management. Industrial management
HD28-70
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Vol 13, Iss 2, Pp 67-81 (2019)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/254; https://doaj.org/toc/1506-2635; https://doaj.org/toc/2658-1817
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/a87275cb11154727a2d857cc650b191e  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Ocena racjonalności działań inwestycyjnych w powiecie suwalskim w ramach wsparcia młodych rolników
Autorzy:
Paweł Buchowski
Pokaż więcej
Temat:
młodzi rolnicy
inwestycje
racjonalność
Agriculture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, Vol 20, Iss 3 (2020)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2685; https://doaj.org/toc/2081-6960; https://doaj.org/toc/2544-0659
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/b16fd05baf0d4b1ba9869051ddab4bf2  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Ocena wpływu programu „Rodzina 500+' na polską gospodarkę za pomocą modelu CGE
Autorzy:
Rumiana Górska
Pokaż więcej
Temat:
Rodzina 500
model CGE
konsumpcja gospodarstw domowych
inwestycje
Law
Social Sciences
Źródło:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Vol 82, Iss 3 (2020)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/22919; https://doaj.org/toc/0035-9629; https://doaj.org/toc/2543-9170
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/6edc7fb4e9e8465ea9ac586a5102a776  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Wpływ przychodzących BIZ na wydatki działających w Polsce przedsiębiorstw na B+R w latach 2010–2016
Autorzy:
Maciej Pyka
Paweł Wojciechowski
Pokaż więcej
Temat:
bezpośrednie inwestycje zagraniczne
badania i rozwój
Economics as a science
HB71-74
Management. Industrial management
HD28-70
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Vol 41, Iss 1, Pp 25-39 (2019)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/650; https://doaj.org/toc/1506-2635; https://doaj.org/toc/2658-1817
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/36a8c0bb333b44f2811bb958f2cbcbe4  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Analiza rozwoju wybranych inwestycji celu publicznego w gminie Zbuczyn ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodzieży
Autorzy:
Dorota Kmieć
Katarzyna Jaszczuk
Ewa Papierowska
Tomasz Stańczyk
Pokaż więcej
Temat:
Gmina Zbuczyn
inwestycje celu publicznego
przestrzenne rozmieszczenie obiektów celu publicznego
przestrzeń wspólna
Environmental technology. Sanitary engineering
TD1-1066
Engineering (General). Civil engineering (General)
TA1-2040
Źródło:
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Vol 27, Iss 4, Pp 552-566 (2019)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
http://iks.pn.sggw.pl/PN82/A13/art13.pdf; https://doaj.org/toc/1732-9353; https://doaj.org/toc/2543-7496
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/e25d6620c5ef4ef988641a114ea3dd90  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Wykorzystanie partnerstwa publiczno‑prywatnego w realizacji inwestycji samorządowych
Autorzy:
Jolanta Zawora
Pokaż więcej
Temat:
inwestycje samorządowe
partnerstwo publiczno-prywatne
Business
HF5001-6182
Źródło:
Przedsiębiorczość - Edukacja, Vol 16, Iss 1 (2020)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://p-e.up.krakow.pl/article/view/7266; https://doaj.org/toc/2083-3296; https://doaj.org/toc/2449-9048
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/bc2aa549ff264e65a41ad951ae59b2c0  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Inwestycje w złoto jako zabezpieczenie przed inflacją w wybranych krajach
Autorzy:
Katarzyna Mamcarz
Pokaż więcej
Temat:
inwestycje w złoto
inflacja
zabezpieczenie przed inflacją
Marketing. Distribution of products
HF5410-5417.5
Finance
HG1-9999
Źródło:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Vol 6, Iss 339, Pp 203-218 (2018)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/2288; https://doaj.org/toc/0208-6018
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/9e7d7af6d7ac49d18432510402ef3cd7  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Wsparcie regionalne a inwestycje zaawansowane technologicznie: ocena oddziaływania „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2023' na decyzje inwestorów
Autorzy:
Paweł Kasprowicz
Paweł Pietraszko
Pokaż więcej
Temat:
bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Polska
pomoc publiczna
teoria lokalizacji
Economic growth, development, planning
HD72-88
Economics as a science
HB71-74
Źródło:
Catallaxy, Vol 3, Iss 2, Pp 69-79 (2018)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
http://economic-research.pl/Journals/index.php/cxy/article/view/790; https://doaj.org/toc/2544-090X
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/4270006f02134dc1beeb49f87cc1350e  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Wpływ letnich igrzysk olimpijskich na gospodarki miast, regionów i krajów na przykładzie XXXI Olimpiady w Rio de Janeiro
Autorzy:
Mateusz Marek Kućmierczyk
Pokaż więcej
Temat:
igrzyska olimpijskie, wpływ ekonomiczny, Rio de Janeiro, Rio 2016, turystyka, eksport, inwestycje infrastrukturalne
Business
HF5001-6182
Źródło:
Przedsiębiorczość Międzynarodowa, Vol 4, Iss 2, Pp 119-135 (2018)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
//pm.uek.krakow.pl/article/view/1573; https://doaj.org/toc/2543-537X; https://doaj.org/toc/2543-4934
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/97d4784592f3447b844f96ef75d5823d  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Minimum planistyczne dla skutecznego sterowania rozwojem miasta
Autorzy:
Czesław Bielecki
Hubert Izdebski
Pokaż więcej
Temat:
inwestycje
lokalne planowanie
zagospodarowanie przestrzenne
urbanistyka
Social Sciences
Źródło:
Studia z Polityki Publicznej, Vol 6, Iss 2(22) (2019)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2680; https://doaj.org/toc/2391-6389; https://doaj.org/toc/2719-7131
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/ad25ba27c2b84624a8ee9a785c9818bf  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Inwestycje jako determinanta rozwoju sektora rolnego na Ukrainie
Autorzy:
Edyta Łyżwa
Pokaż więcej
Temat:
sektor rolno-spożywczy
rozwój
inwestycje
gospodarka Ukrainy
Agriculture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, Vol 19, Iss 3 (2019)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2634; https://doaj.org/toc/2081-6960; https://doaj.org/toc/2544-0659
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/a3636d5669d649eca4403280f949dd2d  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Szanse i zagrożenia inwestycji na wybranych segmentach rynku finansowego
Autorzy:
Anna Wojtasińska
Pokaż więcej
Temat:
inwestycje
rynek kapitałowy
rynek metali szlachetnych
forex
Public finance
K4430-4675
Banking
HG1501-3550
Źródło:
Finanse i Prawo Finansowe, Vol 3, Iss 15, Pp 123-138 (2017)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/2227; https://doaj.org/toc/2391-6478; https://doaj.org/toc/2353-5601
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/d40095fd07374c009ab7472e9a1e7859  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe
Tytuł:
Społecznie odpowiedzialne inwestowanie – analiza europejskiego i polskiego rynku w przekroju strategii inwestowania
Autorzy:
Marzena Remlein
Pokaż więcej
Temat:
inwestycje społecznie odpowiedzialne
SRI
strategie społecznie odpowiedzialnego inwestowania
RESPECT Index
Finance
HG1-9999
Źródło:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Vol 2017, Iss 92 (148), Pp 113-130 (2017)
Opis pliku:
electronic resource
Relacje:
http://ztr.skwp.pl/gicid/01.3001.0010.0994; http://ztr.skwp.pl/gicid/pdf/01.3001.0010.0994; https://doaj.org/toc/1641-4381; https://doaj.org/toc/2391-677X
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/a04ad695de634ab4a1d270b93827cd87  Link otwiera się w nowym oknie
Czasopismo naukowe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz