Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""Inwestycje."" wg kryterium: Temat


Tytuł :
Społeczno-polityczne, gospodarcze i wizerunkowe uwarunkowania budowy reprezentacyjnych inwestycji sportowych w II Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy
Autorzy :
Kamil Potrzuski
Pokaż więcej
Temat :
infrastruktura
sport
inwestycje
finansowanie
II Rzeczpospolita
Sports
GV557-1198.995
Źródło :
Sport i Turystyka, Vol 4, Iss 2 (2021)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/sport/article/view/1251; https://doaj.org/toc/2545-3211; https://doaj.org/toc/2657-4322
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/b5ac8b66758b443d9bae9391749a6ea9
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Ujawnienia dotyczące inwestycji związanych z CSR w sprawozdaniu zarządu. Informacje z niefinansowych spółek giełdowych w Polsce i Chorwacji
Autorzy :
Marzena Remlein
Vlasta Roška
Pokaż więcej
Temat :
inwestycje związane z CSR
jakość ujawnianych informacji
sprawozdanie z działalności zarządu.
Finance
HG1-9999
Źródło :
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Vol 109, Iss 165, Pp 85-104 (2020)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://ztr.skwp.pl/gicid/01.3001.0014.4343; http://ztr.skwp.pl/gicid/pdf/01.3001.0014.4343; https://doaj.org/toc/1641-4381; https://doaj.org/toc/2391-677X
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/1d57211629f24160bd476e47e69a3433
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Definicja legalna „rachunku” na etapie stanowienia prawnej regulacji pracowniczych planów kapitałowych. Uwagi polemiczne
Autorzy :
Anna Lichosik
Pokaż więcej
Temat :
rachunek
inwestycje
fundusz
Law
Political institutions and public administration (General)
JF20-2112
Źródło :
Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, Vol 18, Iss 1, Pp 91-104 (2020)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/osap/article/view/2166; https://doaj.org/toc/1731-8297; https://doaj.org/toc/2658-1922
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/f8c09068b30f444b8de55e1fb95d4e27
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Analiza skuteczności wybranych strategii kontrariańskich na warszawskiej GPW w latach 2014–2018
Autorzy :
Błażej Prusak
Magdalena Kusowska
Pokaż więcej
Temat :
inwestycje finansowe
strategie kontrariańskie
inwestowanie w wartość
Economics as a science
HB71-74
Management. Industrial management
HD28-70
Źródło :
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Vol 44, Iss 4, Pp 25-38 (2019)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/700; https://doaj.org/toc/1506-2635; https://doaj.org/toc/2658-1817
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/f3ca8ef446274ced942c0e50118e80e6
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Wzrost znaczenia instrumentów inwestycyjnych w polityce regionalnej Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020
Autorzy :
Małgorzata Michalewska-Pawlak
Monika Klimowicz
Pokaż więcej
Temat :
Unia Europejska
polityka regionalna
fundusze strukturalne
inwestycje
strategia Europa 2020
Law
Political science
Źródło :
Politeja, Vol 17, Iss 4(67) (2020)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/1498; https://doaj.org/toc/1733-6716; https://doaj.org/toc/2391-6737
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/4c4a7d9fe75f4f37a151d664f64d1010
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Wpływ inwestycji i usług turystycznych na rozwój przedsiębiorczości w gminie Uniejów
Autorzy :
Karolina Krysiak
Pokaż więcej
Temat :
przedsiębiorczość
inwestycje turystyczne
uniejów
usługi turystyczne
badania społeczne
Ethnology. Social and cultural anthropology
GN301-674
Źródło :
Biuletyn Uniejowski, Vol 8, Pp 99-114 (2019)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynuniejowski/article/view/5869; https://doaj.org/toc/2299-8403; https://doaj.org/toc/2449-8319
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/828f83e5b84e4f8a9041f0b7a4b4673a
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w polskim sektorze usług w latach 2010-2015
Autorzy :
Klaudia Pietras
Pokaż więcej
Temat :
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie, zagraniczne inwestycje bezpośrednie w polskim sektorze usług, polski sektor usług, znaczenie usług w Polsce, udział sektora usług w gospodarce polskiej
Business
HF5001-6182
Źródło :
Przedsiębiorczość Międzynarodowa, Vol 4, Iss 2, Pp 89-100 (2018)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
//pm.uek.krakow.pl/article/view/1568; https://doaj.org/toc/2543-537X; https://doaj.org/toc/2543-4934
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/69d07b4361f74fb28b1f7b95c63ed826
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Wykorzystanie partnerstwa publiczno‑prywatnego w realizacji inwestycji samorządowych
Autorzy :
Jolanta Zawora
Pokaż więcej
Temat :
inwestycje samorządowe
partnerstwo publiczno-prywatne
Business
HF5001-6182
Źródło :
Przedsiębiorczość - Edukacja, Vol 16, Iss 1 (2020)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://p-e.up.krakow.pl/article/view/7266; https://doaj.org/toc/2083-3296; https://doaj.org/toc/2449-9048
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/bc2aa549ff264e65a41ad951ae59b2c0
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Budowa autostrady a ochrona środowiska ziemi tarnowskiej
Autorzy :
Jerzy Wertz
Pokaż więcej
Temat :
autostrada a4
ochrona środowiska a inwestycje drogowe
realizacja inwestycji drogowych
Economics as a science
HB71-74
Management. Industrial management
HD28-70
Źródło :
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Vol 13, Iss 2, Pp 67-81 (2019)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/254; https://doaj.org/toc/1506-2635; https://doaj.org/toc/2658-1817
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/a87275cb11154727a2d857cc650b191e
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Wpływ przychodzących BIZ na wydatki działających w Polsce przedsiębiorstw na B+R w latach 2010–2016
Autorzy :
Maciej Pyka
Paweł Wojciechowski
Pokaż więcej
Temat :
bezpośrednie inwestycje zagraniczne
badania i rozwój
Economics as a science
HB71-74
Management. Industrial management
HD28-70
Źródło :
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Vol 41, Iss 1, Pp 25-39 (2019)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/650; https://doaj.org/toc/1506-2635; https://doaj.org/toc/2658-1817
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/36a8c0bb333b44f2811bb958f2cbcbe4
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Analiza rozwoju wybranych inwestycji celu publicznego w gminie Zbuczyn ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodzieży
Autorzy :
Dorota Kmieć
Katarzyna Jaszczuk
Ewa Papierowska
Tomasz Stańczyk
Pokaż więcej
Temat :
Gmina Zbuczyn
inwestycje celu publicznego
przestrzenne rozmieszczenie obiektów celu publicznego
przestrzeń wspólna
Environmental technology. Sanitary engineering
TD1-1066
Engineering (General). Civil engineering (General)
TA1-2040
Źródło :
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Vol 27, Iss 4, Pp 552-566 (2019)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://iks.pn.sggw.pl/PN82/A13/art13.pdf; https://doaj.org/toc/1732-9353; https://doaj.org/toc/2543-7496
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/e25d6620c5ef4ef988641a114ea3dd90
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Pozycja Unii Europejskiej w globalnych przepływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych: instytucjonalne próby jej poprawy
Autorzy :
Janina Witkowska
Pokaż więcej
Temat :
foreign direct investment (fdi)
european union
investment policy
Economics as a science
HB71-74
foreign direct investment (FDI)
European Union
bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Unia Europejska
polityka inwestycyjna
Źródło :
Crossref
Comparative Economic Research, Vol 24, Iss 1, Pp 27-43 (2021)
Opis pliku :
application/pdf
Dostępność :
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::da4b998c1fa8608b228f1787f58ecc3b
https://czasopisma.uni.lodz.pl/CER/article/download/9517/9340
Tytuł :
Wsparcie regionalne a inwestycje zaawansowane technologicznie: ocena oddziaływania „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2023” na decyzje inwestorów
Autorzy :
Paweł Kasprowicz
Paweł Pietraszko
Pokaż więcej
Temat :
bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Polska
pomoc publiczna
teoria lokalizacji
Economic growth, development, planning
HD72-88
Economics as a science
HB71-74
Źródło :
Catallaxy, Vol 3, Iss 2, Pp 69-79 (2018)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://economic-research.pl/Journals/index.php/cxy/article/view/790; https://doaj.org/toc/2544-090X
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/4270006f02134dc1beeb49f87cc1350e
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Inwestycje w złoto jako zabezpieczenie przed inflacją w wybranych krajach
Autorzy :
Katarzyna Mamcarz
Pokaż więcej
Temat :
inwestycje w złoto
inflacja
zabezpieczenie przed inflacją
Marketing. Distribution of products
HF5410-5417.5
Finance
HG1-9999
Źródło :
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Vol 6, Iss 339, Pp 203-218 (2018)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/2288; https://doaj.org/toc/0208-6018
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/9e7d7af6d7ac49d18432510402ef3cd7
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Wpływ letnich igrzysk olimpijskich na gospodarki miast, regionów i krajów na przykładzie XXXI Olimpiady w Rio de Janeiro
Autorzy :
Mateusz Marek Kućmierczyk
Pokaż więcej
Temat :
igrzyska olimpijskie, wpływ ekonomiczny, Rio de Janeiro, Rio 2016, turystyka, eksport, inwestycje infrastrukturalne
Business
HF5001-6182
Źródło :
Przedsiębiorczość Międzynarodowa, Vol 4, Iss 2, Pp 119-135 (2018)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
//pm.uek.krakow.pl/article/view/1573; https://doaj.org/toc/2543-537X; https://doaj.org/toc/2543-4934
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/97d4784592f3447b844f96ef75d5823d
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Minimum planistyczne dla skutecznego sterowania rozwojem miasta
Autorzy :
Czesław Bielecki
Hubert Izdebski
Pokaż więcej
Temat :
inwestycje
lokalne planowanie
zagospodarowanie przestrzenne
urbanistyka
Social Sciences
Źródło :
Studia z Polityki Publicznej, Vol 6, Iss 2(22) (2019)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2680; https://doaj.org/toc/2391-6389; https://doaj.org/toc/2719-7131
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/ad25ba27c2b84624a8ee9a785c9818bf
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w polskim sektorze usług w latach 2010-2015
Autorzy :
Klaudia Pietras
Pokaż więcej
Temat :
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie
zagraniczne inwestycje bezpośrednie w polskim sektorze usług
polski sektor usług
znaczenie usług w Polsce
udział sektora usług w gospodarce polskiej
Business
HF5001-6182
Źródło :
International Entrepreneurship Review, Vol 4, Iss 2 (2018)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://iertest.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1568; https://doaj.org/toc/2658-1841
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/bc20ea951b0e42f5a269ea67238fd280
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Szanse i zagrożenia inwestycji na wybranych segmentach rynku finansowego
Autorzy :
Anna Wojtasińska
Pokaż więcej
Temat :
inwestycje
rynek kapitałowy
rynek metali szlachetnych
forex
Public finance
K4430-4675
Banking
HG1501-3550
Źródło :
Finanse i Prawo Finansowe, Vol 3, Iss 15, Pp 123-138 (2017)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/2227; https://doaj.org/toc/2391-6478; https://doaj.org/toc/2353-5601
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/d40095fd07374c009ab7472e9a1e7859
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Społecznie odpowiedzialne inwestowanie – analiza europejskiego i polskiego rynku w przekroju strategii inwestowania
Autorzy :
Marzena Remlein
Pokaż więcej
Temat :
inwestycje społecznie odpowiedzialne
SRI
strategie społecznie odpowiedzialnego inwestowania
RESPECT Index
Finance
HG1-9999
Źródło :
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Vol 2017, Iss 92 (148), Pp 113-130 (2017)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://ztr.skwp.pl/gicid/01.3001.0010.0994; http://ztr.skwp.pl/gicid/pdf/01.3001.0010.0994; https://doaj.org/toc/1641-4381; https://doaj.org/toc/2391-677X
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/a04ad695de634ab4a1d270b93827cd87
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Relacje gospodarcze pomiędzy Chińską Republiką Ludową i państwami Afryki od 2000 roku. Inwestycje infrastrukturalne i związane z nimi kontrowersje
Autorzy :
Kłucjasz, Mateusz
Pokaż więcej
Temat :
economic relations between the People’s Republic of China and African countries
chińsko-afrykańskie relacje gospodarcze
foreign investments
inwestycje zagraniczne
OBOR
Źródło :
Crossref
Opis pliku :
application/pdf; image/jpeg
Dostępność :
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::4d61675ffd1eb362f2ee55bf1e20ce8c
Tytuł :
Gospodarcze szanse Polski w kontekście Nowego Jedwabnego Szlaku
Autorzy :
Tomasz Tadeusz Brzozowski
Pokaż więcej
Temat :
inwestycje
Nowy Jedwabny Szlak
polska gospodarka
szanse
Business
HF5001-6182
Źródło :
Przedsiębiorczość - Edukacja, Vol 14 (2018)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://p-e.up.krakow.pl/article/view/4707; https://doaj.org/toc/2083-3296; https://doaj.org/toc/2449-9048
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/959c29d0ef6246a09c2029143a2353e9
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Zadania inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego w zakresie ochrony zdrowia = Investment projects of local government units in the province of Lublin about health care
Autorzy :
Martyna Warchoł
Marzea Furtak-Niczyporuk
Małgorzata Pachuta
Pokaż więcej
Temat :
jednostki samorządu terytorialnego, ochrona zdrowia, inwestycje, local government bodies, health care, investment.
Education
Sports
GV557-1198.995
Medicine
Źródło :
Journal of Education, Health and Sport, Vol 6, Iss 7, Pp 336-345 (2016)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3695; https://doaj.org/toc/2391-8306
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/432e42bd715c4efdb1b46c566914e14a
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Wpływ inwestycji infrastrukturalnych, przemysłowych i mieszkaniowych na rozwój układów lokalnych na przykładzie gminy Uniejów w województwie łódzkim
Autorzy :
Anita Kulawiak
Tomasz Rachwał
Karolina Smętkiewicz
Pokaż więcej
Temat :
czynniki lokalizacji
gmina Uniejów
inwestycje
przedsiębiorcy
rozwój lokalny
rozwój społeczno-gospodarczy
Industries. Land use. Labor
HD28-9999
Źródło :
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Vol 32, Iss 3 (2018)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/4530; https://doaj.org/toc/2080-1653; https://doaj.org/toc/2449-903X
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/18715b6246e741a6aa4c33e43a210355
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Przejęcia europejskich firm jako przykłady chińskich inwestycji zagranicznych
Autorzy :
Rafał Koszek
Pokaż więcej
Temat :
Chiny
Europa
inwestycje
przejęcia
przepływ kapitału
Industries. Land use. Labor
HD28-9999
Źródło :
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Vol 31, Iss 4 (2017)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/4001; https://doaj.org/toc/2080-1653; https://doaj.org/toc/2449-903X
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/c19c9b8173dd4963994345053005e4de
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Powiązania gospodarcze państw postradzieckich na przykładzie bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Autorzy :
Julia Kaczmarek-Khubnaia
Pokaż więcej
Temat :
bezpośrednie inwestycje zagraniczne
globalizacja
powiązania gospodarcze
Związek Radziecki
Industries. Land use. Labor
HD28-9999
Źródło :
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Vol 31, Iss 4 (2017)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/4000; https://doaj.org/toc/2080-1653; https://doaj.org/toc/2449-903X
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/fbd0617f8b5f4c4bb470bcbe2bb8c0c5
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Determinanty salda obrotów bieżących państw Unii Europejskiej
Autorzy :
Marek Maciejewski
Pokaż więcej
Temat :
bilans obrotów bieżących
inwestycje
oszczędności
PKB
terms of trade
Business
HF5001-6182
Źródło :
International Entrepreneurship Review, Vol 3, Iss 3 (2017)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1812; https://doaj.org/toc/2658-1841
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/e7f9afdfb02a416dbbebd469889a8733
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Ewolucja teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych: Przegląd wybranej literatury przedmiotu
Autorzy :
Andrzej Cieślik
Pokaż więcej
Temat :
bezpośrednie inwestycje zagraniczne
przedsiębiorstwa międzynarodowe
Business
HF5001-6182
Źródło :
International Entrepreneurship Review, Vol 3, Iss 3 (2017)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1796; https://doaj.org/toc/2658-1841
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/e3c43bcb10fd41c795a6e07de08dcf95
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Wykorzystanie analizy conjoint do badania determinant polskich inwestycji bezpośrednich lokowanych poza obszarem Unii Europejskiej
Autorzy :
Marcin Salamaga
Pokaż więcej
Temat :
bezpośrednie inwestycje zagraniczne
analiza conjoint
analiza wariancji
metoda k-średnich
Business
HF5001-6182
Źródło :
International Entrepreneurship Review, Vol 3, Iss 3 (2017)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1797; https://doaj.org/toc/2658-1841
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/e62726d4e57c4cf88fcf0d758fa8c74a
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Are international capital flows coming to the end?
Autorzy :
Jerzy Różański
Pokaż więcej
Temat :
bezpośrednie inwestycje zagraniczne
międzynarodowe przepływy kapitałowe
światowa gospodarka
Marketing. Distribution of products
HF5410-5417.5
Finance
HG1-9999
Źródło :
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Vol 3, Iss 329 (2017)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/836; https://doaj.org/toc/0208-6018; https://doaj.org/toc/2353-7663
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/806f43ffb51d43d084fa42f8b913d454
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Globalne uwarunkowania rozwoju i czynniki lokalizacji usług dla biznesu – przykład Gdyni
Autorzy :
Maciej Tarkowski
Pokaż więcej
Temat :
czynniki lokalizacji
Gdynia
offshoring usług biznesowych
usługi dla biznesu
zagraniczne inwestycje bezpośrednie
Industries. Land use. Labor
HD28-9999
Źródło :
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Vol 31, Iss 3 (2017)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3842; https://doaj.org/toc/2080-1653; https://doaj.org/toc/2449-903X
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/a067ac3492e943739e2a526c63ef53e6
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Inwestycje mieszkaniowe w ramach programów rewitalizacji centrum Łodzi
Autorzy :
Anna Wojnarowska
Pokaż więcej
Temat :
rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich
inwestycje mieszkaniowe
centrum miasta
łódź
Cities. Urban geography
GF125
Źródło :
Space, Society, Economy, Iss 15, Pp 69-88 (2016)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://czasopisma.uni.lodz.pl/space/article/view/1220; https://doaj.org/toc/1733-3180; https://doaj.org/toc/2451-3547
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/f8b56bb6a48c4f39be2f327cf88edea2
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Michał Kalecki i problem racjonalnej alokacji zasobów w socjalizmie
Autorzy :
Damian Winczewski
Pokaż więcej
Temat :
centralne planowanie
regulacja cen
inwestycje
alokacja zasobów
Social Sciences
Źródło :
Praktyka Teoretyczna, Vol 24, Iss 2, Pp 196-225 (2015)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt/article/view/8924; https://doaj.org/toc/2081-8130
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/ab73d7748c6c40de940a6786972b1888
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Changing the Position of Transnational Corporations in the Global Economy – Implications for International Financial Markets
Autorzy :
Magdalena Rosińska-Bukowska
Pokaż więcej
Temat :
korporacje transnarodowe
KTN
globalizacja
bezpośrednie inwestycje zagraniczne
BIZ
inwestycje portfelowe
gospodarka światowa
Marketing. Distribution of products
HF5410-5417.5
Finance
HG1-9999
Źródło :
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Vol 6, Iss 317 (2015)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/396; https://doaj.org/toc/0208-6018; https://doaj.org/toc/2353-7663
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/2bb325cbe1fa4d92ab28c3791c54f796
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Determinanty finansowe wzrostu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego
Autorzy :
Małgorzata Magdalena Dworakowska
Pokaż więcej
Temat :
jednostki samorządu terytorialnego
inwestycje
wydatki na inwestycje
dochody własne
wynik budżetów
nadwyżka operacyjna
Social Sciences
Źródło :
Studia z Polityki Publicznej, Vol 2, Iss 4(8) (2015)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/880; https://doaj.org/toc/2391-6389; https://doaj.org/toc/2719-7131
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/d0d77db00d59485d8abb0ed1318a94eb
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Zabezpieczenie inwestycyjne innowacyjnej działalności przedsiębiorstw na Ukrainie
Autorzy :
Zoryna Juryniec
Pokaż więcej
Temat :
inwestycje
inwestycyjne zabezpieczenie
finansowanie działalności innowacyjnej
innowacyjne przedsiębiorstwa
Public finance
K4430-4675
Banking
HG1501-3550
Źródło :
Finanse i Prawo Finansowe, Vol 1, Iss 4, Pp 95-108 (2014)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf/article/view/9722; https://doaj.org/toc/2391-6478; https://doaj.org/toc/2353-5601
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/da0a9fd2ce454e8ca12fe912f11252c3
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych w miastach województwa małopolskiego
Autorzy :
Marek Ciechowski
Pokaż więcej
Temat :
bezpośrednie inwestycje zagraniczne
struktura przestrzenna
tereny poprzemysłowe
województwo małopolskie
Industries. Land use. Labor
HD28-9999
Źródło :
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Vol 30, Iss 3 (2017)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/3302; https://doaj.org/toc/2080-1653; https://doaj.org/toc/2449-903X
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/cf8dbc62a2234aa4b5bf5056c2ea2b4c
Czasopismo naukowe
Tytuł :
The Influence of Special Economic Zones on Polish Regions Development on the Region of Lodz Example
Autorzy :
Magdalena Jasiniak
Jakub Keller
Pokaż więcej
Temat :
rozwój regionalny
zachęty inwestycyjne
inwestycje
Specjalne Strefy Ekonomiczne
Marketing. Distribution of products
HF5410-5417.5
Finance
HG1-9999
Źródło :
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Vol 4, Iss 323 (2016)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/666; https://doaj.org/toc/0208-6018; https://doaj.org/toc/2353-7663
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/87072452e5644a47a4bd922365f6369d
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Global market of infrastructure project funding in terms of growing significance of infrastructure in contemporary world
Autorzy :
Krystyna Brzozowska
Pokaż więcej
Temat :
inwestycje infrastrukturalne
źródła finansowania
wzrost gospodarczy
Marketing. Distribution of products
HF5410-5417.5
Finance
HG1-9999
Źródło :
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Vol 3, Iss 321 (2016)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/613; https://doaj.org/toc/0208-6018; https://doaj.org/toc/2353-7663
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/08923133846349feb9b98ea5a8e52aa2
Czasopismo naukowe
Tytuł :
WYZNACZANIE WARTOŚCI WYPRACOWANEJ W INWESTYCJACH REALIZOWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCÓW
Autorzy :
Anna STARCZYK
Tadeusz KASPROWICZ
Pokaż więcej
Temat :
zarządzanie wartością wypracowaną, koszty, inwestycje budowlane, podwykonawcy
Engineering (General). Civil engineering (General)
TA1-2040
Environmental engineering
TA170-171
Źródło :
Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture (2016)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://doaj.org/toc/2300-5130; https://doaj.org/toc/2300-8903
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/52ca90e7665446d7938a5fcff9cd9f9a
Czasopismo naukowe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies