Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Inwestycje."" wg kryterium: Temat


Tytuł :
Analysis of determinants of the inflow of foreign direct investment to Poland. Part I – theoretical considerations
Autorzy :
Wyrwa, Joanna
Pokaż więcej
Źródło :
Management.
Temat :
foreign direct investment
investment location
FDI in Poland
statistical analysis
bezpośrednie inwestycje zagraniczne
inwestycje zagraniczne
lokalizacja inwestycji
BIZ w Polsce
analiza statystyczna
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5819af9f-0c3b-40ff-867a-de1b60a273c3
Periodyk
Tytuł :
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w świetle procesów internacjonalizacji gospodarowania
Autorzy :
Księżyk, M.
Duda, B.
Pokaż więcej
Źródło :
Ekonomia i Środowisko.
Temat :
inwestycje zagraniczne
internacjonalizacja gospodarki
inwestycje bezpośrednie
globalizacja
foreign investments
internationalization
direct investment
globalisation
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d6a51073-a39c-4808-901e-770dc4422aa6
Periodyk
Tytuł :
Wpływ udziału społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania na środowisko na rozwój inwestycji infrastrukturalnych
Autorzy :
Gładkowska-Chocian, B.
Pokaż więcej
Źródło :
Ekonomia i Środowisko.
Temat :
ocena oddziaływania na środowisko
udział społeczeństwa
inwestycje
infrastruktura
inwestycje infrastrukturalne
environmental impact assessment
public participation
investment
infrastructure
infrastructure investments
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e34a552b-1f93-4d53-9a31-3c2d73d8fd21
Periodyk
Tytuł :
Quantitative and qualitative diagnostic methods for measuring the effects of foreign direct investment in terms of the wood-processing industry in the Slovak Republic
Autorzy :
Merková, M.
Rajnoha, R.
Novák, P.
Pokaż więcej
Źródło :
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty [Wood : research papers, reports, announcements].
Temat :
wydajność
inwestycje
bezpośrednie inwestycje zagraniczne
BIZ
efekty BIZ
sektor drzewny
business performance
investment
foreign direct investment
FDI
effects of FDI
wood-processing industry
WPI
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0015-0039
Periodyk
Tytuł :
Prognoza zużycia kruszyw w Polsce do 2030 roku w nawiązaniu do możliwych scenariuszy rozwoju kraju
Autorzy :
Resak, M.
Nowacka, A.
Tomaszewska, H.
Pokaż więcej
Źródło :
Górnictwo Odkrywkowe.
Temat :
kruszywo piaskowo-żwirowe
kruszywo łamane
inwestycje drogowe
inwestycje kolejowe
budownictwo kubaturowe
sand and gravel aggregate
crashed stone
road investment
rail investment
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL8-0054-0009
Periodyk
Tytuł :
Rozwój lokalny a niewykorzystany potencjał mieszkańców polskich miast
Autorzy :
Sobol, Agnieszka
Pokaż więcej
Źródło :
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
Temat :
city investments
civil society
commons
governance
local development
inwestycje miejskie
społeczeństwo obywatelskie
zarządzanie
rozwój lokalny
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-828908df-0a85-4e3c-b2df-4fe8b93ddcc3
Periodyk
Tytuł :
Realizacja zadań drogowych w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej (EWT) Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia – Polska (województwo zachodniopomorskie)
Autorzy :
Nagórska, Karolina
Pokaż więcej
Źródło :
Drogownictwo.
Temat :
INTERREG
European Regional Development Fund
ERDF
European Union
infrastructure investments
Western Pomerania
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFRR
Unia Europejska
inwestycje drogowe
województwo zachodniopomorskie
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e801d59d-f10e-4b13-b4a6-62c9fed4fe93
Periodyk
Tytuł :
Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw logistycznych w Polsce w latach 2010–2017
Autorzy :
Starzyńska, Dorota
Pokaż więcej
Źródło :
Gospodarka Materiałowa i Logistyka.
Temat :
przedsiębiorstwo logistyczne
inwestycje rzeczowe
wskaźnik intensywności inwestowania
logistics company
investments activity
investment intensity indicator
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-59db5c21-01ba-4e5c-bdbc-eaae68baf18a
Periodyk
Tytuł :
Prace modernizacyjne na Odrze granicznej - Program środków minimalizujących i kompensujących oddziaływanie na biologiczne elementy stanu wód w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. Część II: Program środków minimalizujących i kompensujących oddziaływanie na elementy biologiczne stanu wód
Autorzy :
Prus, Paweł
Pchałek, Marcin
Pokaż więcej
Źródło :
Gospodarka Wodna.
Temat :
Odra Graniczna
Ramowa Dyrektywa Wodna
modernizacja zabudowy regulacyjnej
ochrona elementów biologicznych
stan wód
dobre praktyki
inwestycje hydrotechniczne
Borderline Oder
Framework Water Directive
modernisation of regulation structures
protection of water status biological elements
good practices for hydro-technical investments
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-52afefda-5863-4a9e-bc02-03022227e223
Periodyk
Tytuł :
Prace modernizacyjne na Odrze granicznej - Program środków minimalizujących i kompensujących oddziaływanie na biologiczne elementy stanu wód w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. Część I: Aspekty systemowo-prawne
Autorzy :
Prus, Paweł
Pchałek, Marcin
Pokaż więcej
Źródło :
Gospodarka Wodna.
Temat :
Odra Graniczna
Ramowa Dyrektywa Wodna
modernizacja zabudowy regulacyjnej
ochrona elementów biologicznych
stan wód
dobre praktyki
inwestycje hydrotechniczne
Borderline Oder
Framework Water Directive
modernisation of regulation structures
protection of water status biological elements
good practices for hydro-technical investments
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6e2176bd-2fef-432d-bc4d-a1d8db7fd7fb
Periodyk
Tytuł :
Wybrane inwestycje budowlane współfinansowane z funduszy europejskich w powiecie żywieckim
Autorzy :
Ostenda, Aleksander
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.
Temat :
fundusze europejskie
powiat żywiecki
inwestycje budowlane
European funds
building investment
Żywiec district
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-33dc392e-0684-4c26-9f3f-cdb0b3fa6b30
Periodyk
Tytuł :
Analysing economic contribution of tourism: insights from selected Southeast Asian countries
Autorzy :
Hieu, Vu Minh
Yen, Hua Thi Bach
Pokaż więcej
Źródło :
Management.
Temat :
tourism
gross domestic product
employment
investment
Southeast Asia
turystyka
produkt krajowy brutto
zatrudnienie
inwestycje
Azja Południowo-Wschodnia
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c98e23a1-98aa-4b70-84d2-fd858c19390b
Periodyk
Tytuł :
The impact of road investment projects on the economic activity in the light of companies operating in surrounding environment
Autorzy :
Świtała, Marcin
Łukasiewicz, Agnieszka
Pokaż więcej
Źródło :
Roads and Bridges - Drogi i Mosty.
Temat :
economic activity
OPI&E 2014-2020
road investment projects
road surroundings
aktywność gospodarcza
inwestycje drogowe
otoczenie trasy
POIiŚ 2014-2020
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-26584cc2-b531-4ecf-a6ac-bfa9f3a5183d
Periodyk
Tytuł :
Praktyczne aspekty stosowania zasad ochrony środowiska przed drganiami w procesie przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych
Autorzy :
Stypuła, Krzysztof
Pokaż więcej
Źródło :
Przegląd Komunikacyjny.
Temat :
ochrona środowiska
drgania
inwestycje kolejowe
environmental protection
vibrations
railway investments
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-33329fea-8ade-443c-8dc8-fab133598b5d
Periodyk
Tytuł :
Mechanisms for increasing of transportation efficiency using joint service of logistics systems
Autorzy :
Galkin, Andrii
Pokaż więcej
Źródło :
Archives of Transport.
Temat :
transportation services
material flows
investments
present value
synergists
usługi transportowe
przepływy materiałów
inwestycje
wartość bieżąca
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-cfc0cc49-2dd3-4865-bfa9-8ba82ab636e7
Periodyk
Tytuł :
Problemy ujmowania elementów jakościowych w symulacyjnym modelu oceny oddziaływania inwestycji transportowych na środowisko
Autorzy :
Strulak-Wójcikiewicz, R.
Łatuszyńska, M.
Pokaż więcej
Źródło :
TTS Technika Transportu Szynowego.
Temat :
wpływ infrastruktury transportu na środowisko
inwestycje transportowe
model symulacyjny
influence of transport infrastructure on environment
transport investments
simulation model
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9ce59d05-f278-4aee-b288-1ab5445ee7bf
Periodyk
Tytuł :
Przegląd ważniejszych problemów logistycznych pojawiających się w procesie finansowania i realizacji inwestycji z udziałem środków zewnętrznych na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich
Autorzy :
Budkowska, M.
Wiliński, D.
Pokaż więcej
Źródło :
Gospodarka Materiałowa i Logistyka.
Temat :
inwestycje
fundusze zewnętrzne
problemy logistyczne
investments
external funds
logistic problems
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fbdd8d00-1b79-4752-8999-3d4ae23c5f1b
Periodyk
Tytuł :
Podmioty ekonomii społecznej jako czynnik wspomagający rozwój społeczno-gospodarczy województwa opolskiego – wyzwanie dla wdrażania zintegrowanych inwestycji terytorialnych
Autorzy :
Broniszewski, M.
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska.
Temat :
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
rozwój sektora Ekonomii Społecznej w Polsce
zintegrowane podejście
Integrated Territorial Investments
development of the Economy sector Social in Poland
integrated approach
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c0ff8e15-f2c9-4168-9776-6d322385f0f6
Periodyk
Tytuł :
Znaczenie korporacji transnarodowychw handlu międzynarodowym
Autorzy :
Witczyńska, K.
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska.
Temat :
transnational corporations
foreign direct investments
international trade
korporacje transnarodowe
bezpośrednie inwestycje zagraniczne
handel międzynarodowy
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-09d58a3e-c486-44b7-9a97-0aa579e5ff83
Periodyk
Tytuł :
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – jako strategia rozwoju po kryzysie gospodarczm w 2008 roku
Autorzy :
Witczyńska, K.
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska.
Temat :
foreign direct investment
strategy
globalization
crisis
development
bezpośrednie inwestycje zagraniczne
strategia
globalizacja
kryzys
rozwój
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d488d672-e197-47fb-a528-a9f704617047
Periodyk
Tytuł :
Warunki podejmowania działalności przez inwestorów zagranicznych na polskim rynku
Autorzy :
Witczyńska, K.
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska.
Temat :
foreign direct investment
investment climate
relocation
bezpośrednie inwestycje zagraniczne
klimat inwestycyjny
relokalizacja
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-30ee69c6-8577-437b-9d02-e31511f42134
Periodyk
Tytuł :
Strategie globalizacyjne niemieckich przedsiębiorstw na przykładzie delokalizacji produkcji
Autorzy :
Witczyńska, K.
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska.
Temat :
foreign direct investment
relocation
globalization
bezpośrednie inwestycje zagraniczne
relokalizacja
globalizacja
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-16c86e26-1dfb-44b1-aba1-964841bcc2a4
Periodyk
Tytuł :
Skutki dofinansowania zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie aglomeracji poznańskiej
Autorzy :
Tomaszyk, M.
Pokaż więcej
Źródło :
Problemy Transportu i Logistyki.
Temat :
Poznańska Kolej Metropolitalna
Zintegrowane Węzły Przesiadkowe
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Poznań Metropolitan Railway
Integrated Transfer Nodes
Integrated Territorial Investments
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7d8b0e81-c6b3-4a41-8f56-5e0dac6721c4
Periodyk
Tytuł :
Znaczenie publicznych inwestycji kultury dla reurbanizacyjnego rozwoju miasta
Autorzy :
Sochacka-Sutkowska, E.
Pokaż więcej
Źródło :
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddział PAN w Krakowie.
Temat :
dziedzictwo kulturowe
inwestycje kultury
reurbanizacja
tożsamość
cultural heritage
cultural investments
identity
reurbanization
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-eaa5d286-8101-4995-b5e1-bf0a45aadc8e
Periodyk
Tytuł :
Inwestycje infrastrukturalne na Odrzańskiej Drodze Wodnej : szanse i wyzwania w perspektywie do roku 2030
Autorzy :
Kaup, Magdalena
Ignalewski, Wojciech
Durajczyk, Piotr
Pokaż więcej
Źródło :
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe.
Temat :
żegluga śródlądowa
Odrzańska Droga Wodna
inwestycje infrastrukturalne
inland shipping
Oder River Waterway
infrastructure investments
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5604c6c5-919b-49dc-914a-d44a89e946a7
Periodyk
Tytuł :
Zintegrowane inwestycje terytorialne jako czynnik rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego
Autorzy :
Bierzyńska-Sudoł, M.
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska.
Temat :
integrated territorial investment
urban functional area
Kuyavian-Pomeranian region
zintegrowane inwestycje terytorialne
miejski obszar funkcjonalny
region kujawsko-pomorski
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-94900c16-3bb3-40ca-aac7-5bb1d24a7628
Periodyk
Tytuł :
Działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych w województwie lubuskim w latach 2010-2015
Autorzy :
Słobodzian-Ksenicz, O.
Jasiewicz, M.
Polus, D.
Pokaż więcej
Źródło :
Quaterly of Environmental Engineering and Design.
Temat :
gazy cieplarniane
redukcja emisji
dofinansowanie
inwestycje proekologiczne
lubuskie
greenhouse gases
emission reduction
funding
ecological investments
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a9470e3e-417a-4116-8b17-64dd98e59d97
Periodyk
Tytuł :
Badania geologiczne na inwestycjach liniowych ważnym źródłem nowych danych geologicznych wykorzystywanych do uaktualnienia Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000
Autorzy :
Urbański, K.
Pokaż więcej
Źródło :
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego.
Temat :
inwestycje liniowe
geologiczna kartografia powierzchniowa
reambulacja SMGP
linear investments
surface geological cartography
updating of The Detailed Geological Map of Poland at the scale of 1:50 000
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fe458d93-710f-4d38-a820-aceceb6446a3
Periodyk

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies