Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""Journal of Education - Sohag University"" wg kryterium: JN


Tytuł :
هقرر هقرتح يف كيويبء اجلسيئيبت ببستخذام التوثيل اجلسيئي املعسز لتنوية ههبرات كتببة املعبدلة الكيويبئية للطبلب املعلن.
Autorzy :
مساح أمحد حصني حم
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
A proposed course in molecular chemistry using augmented molecular representation to develop the skills of writing a chemical equation for the student teacher.
Źródło :
Journal of Education - Sohag University. Oct2021, Vol. 90 Issue Part2, p1193-1240. 48p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
فبعليت توظيف االسرتاتيجيبث احملفزة للتشعب العصبي بوحدة مقرتحت يف الدراسبث االجتمبعيت لتنميت الوعي بقضيت العدالت البيئيت لدى تالميذ الصف الثبلث اإلعدادي.
Autorzy :
باصه صربٍ ذلند صا
Pokaż więcej
Źródło :
Journal of Education - Sohag University. Oct2021, Vol. 90 Issue Part2, p1109-1160. 52p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
فاعلية التلميحات البصرية بالكتاب املعسز يف تنمية التحصيل الدارسي واإلجتاه حنو أسلوب الدمج لدي طالب الرتبية الفنية الصم وضعاف السمع.
Autorzy :
مصطفى أمحد عبد اه
شعباى حضو على
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The Effectiveness of visual cues in The Augmented Reality book in Development Academic Achievement and The Trend Towards Inclusion Method Deaf and Hard- of – Hearting For Art Education Students.
Źródło :
Journal of Education - Sohag University. Oct2021, Vol. 90 Issue Part2, p1055-1105. 51p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
اسرتاتيجية مقرتحة للتعليم املنزيل يف مصر على ضوء خربات بعض الدول األجنبية.
Autorzy :
ميى ذلند أبو الفت
حياٌ عبد العصيص ع
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
A Proposed Strategy for Homeschooling in Egypt, in the Light of Some Foreign Experiences.
Źródło :
Journal of Education - Sohag University. Oct2021, Vol. 90 Issue Part2, p953-1054. 102p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
فاعلية برنامج قائم على الرأفة بالذات يف الضغوط األكادميية واالدزداا الفسيً لدي عيفة من ا ً طالب اجلامعة املتسوقني عقلي.
Autorzy :
صامح حضن صعد الدي
هناء حمند سكي
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The effectiveness of training program based on self-compassion in academic stress and psychological flourishment among sample of gifted university students.
Źródło :
Journal of Education - Sohag University. Oct2021, Vol. 90 Issue Part2, p863-951. 88p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
مستوى الوعي الصحي عن األمزاض الوبائية يف ظوء وباء فريوس كورونا املستجد كوفيد- 91 لدى تالميذ مزحلة التعليم األساسي (االبتدائي- اإلعدادي) يف بعط احملافظات املصزية.
Autorzy :
طاهنده حمنىد حمن
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The Level of Health Awareness about Epidemic Diseases in Light of the Corona Virus Epidemic (Covid-19) among Students of the Basic Education Stage (Elementary-Preparatory) in some Egyptian Governorates.
Źródło :
Journal of Education - Sohag University. Oct2021, Vol. 90 Issue Part2, p799-862. 64p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
فاعليت التعلن التشاركي عرب نظام إدارة التعلن (Blackboard) يف تنويت ههاراث تصوين الصىر الرقويت املتحركت والشعىر باالنتواء للوجتوع لدي طالباث جاهعت طيبت.
Autorzy :
تغزيد بيت عبد الف
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The Effectiveness of Collaborative Learning through Learning Management System (Blackboard) in Developing the Skills of Digital Moving Images Design and a Sense of Community among Female Students of Taibah University.
Źródło :
Journal of Education - Sohag University. Oct2021, Vol. 90 Issue Part2, p759-797. 39p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
فاعلية اسرتاتيجية احملطات العلمية الرقمية يف تنمية بعض مهارات الكتابة التأملية والكفاءة الرقمية لدي طالب املرحلة الثانىية.
Autorzy :
إميان علي أمحد إب
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The Effectiveness of Using Digital Scientific Stations Strategies on Improving some of Secondary School Student’s Reflective Writing and Digital Efficiency Skills.
Źródło :
Journal of Education - Sohag University. Oct2021, Vol. 90 Issue Part2, p701-758. 58p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
" قلق املستقبل وعالقته باملناخ األسري لدى طالب جامعة تبوك السنة التحضريية تعليم عن بعد".
Autorzy :
إهلام شرور معسي ا
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Future anxiety and its relationship to the family climate among students of the University of Tabuk, preparatory year, distance education.
Źródło :
Journal of Education - Sohag University. Oct2021, Vol. 90 Issue Part2, p649-700. 52p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
واقع اإلنتبجية العلمية بعد األستبذية ألعضبء هيئة التدريس يف كليبت الرتبية مبصر وسبل تفعيلهب من وجهة نظرهم.
Autorzy :
مجـال زجـب حمـند
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The academic productivity reality after Professorship for the members of the Faculties of Education in Egypt and how to activate it from their perspectives.
Źródło :
Journal of Education - Sohag University. Oct2021, Vol. 90 Issue Part2, p621-648. 28p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
التحديات التي تىاجه الطلاب ذوي الفقدان السمعي في فصىل برامج الدمج كما يدركها المعلمىن بالمملكة العربية السعىدية.
Autorzy :
وبارك غياض محىد ا
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Challenges facing students with hearing loss in integration program as perceived by teachers in the Kingdom of Saudi Arabia.
Źródło :
Journal of Education - Sohag University. Oct2021, Vol. 90 Issue Part 1, p581-619. 39p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
فاعلية بعض الألعاب الإلكترونية في تنمية المهارات القيادية لدي طفل الروضة في ظل الثىرة الصناعية الرابعة.
Autorzy :
عبير عبد الصند بي
هدى إبساهيه على ع
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The Effectiveness of Some E-Games in Developing Leadership Skills of Kindergarten Child in The Light of Fourth Industrial Revolution.
Źródło :
Journal of Education - Sohag University. Oct2021, Vol. 90 Issue Part 1, p541-580. 40p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
تصىر مقترح لتطى رَ منهج علم الاجتماع في ضىء رؤ ةَ مصر للتنم ةُ المستدامة 0202 وأثره عل تنم ةُ الىع الاقتصاد وق مُ المىاطنة الرقم ةُ لدي طلاب الصف الثان الثانى.
Autorzy :
عبدالله إبراهيم
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
A proposed vision for developing the sociology curriculum in the light of Egypt’s vision for sustainable development 2030 and its impact on developing second year secondary Students’ economic awareness and the values of digital citizenship.
Źródło :
Journal of Education - Sohag University. Oct2021, Vol. 90 Issue Part 1, p403-492. 90p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
الأمن التربىي للأسرة المصريت في ظل جائحت كىرونا من وجهت نظر النخبت التربىيت (تصىر مقترح(.
Autorzy :
اٍنم خالد محند مح
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Educational Security For The Egyptian Family In Light Of The Corona Pandemic, From The Educational Elite’s Perspective)A Proposed Scenario(.
Źródło :
Journal of Education - Sohag University. Oct2021, Vol. 90 Issue Part 1, p307-402. 96p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
انعواطف انفوقيت وتنظيم اندافعيت نهتعهم وتوجه الهدف كمنبئبث بفضبئم الحزن الهبدئ مه خلال حم المشكلاث اننصيت والمصورة.
Autorzy :
عاص عبد المجيد كا
ع زٌو لذ دٌ إبزا ي
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Meta-emotions, Motivational regulation for Learnings, goal orientation, as predictors of the virtues of quiet Sadness through textual and pictorial problems.
Źródło :
Journal of Education - Sohag University. Oct2021, Vol. 90 Issue Part 1, p241-306. 66p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
فعالية استخدام هدخل التعلن القائن علي التكاهل بين في تنوية بعض كفايات تدريس العلوم (CLIL) المحتوى واللغة باللغة الإنجليزية وخفض قلق التدريس لدى الطلاب المعلوين.
Autorzy :
,وفاء محند معوض ع
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The Effectiveness of Using Content and Language Integrated Learning (CLIL) Approach in Developing Student Teachers' Competencies of Teaching Science in English and Reducing their Teaching Anxiety.
Źródło :
Journal of Education - Sohag University. Oct2021, Vol. 90 Issue Part 1, p155-240. 86p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
فعالية النمرجة بالفيديى في تحسي ن مهازات العيش المستقل لدي المساهقي ذوي الإعاقة الفكسية.
Autorzy :
زضا إبساهيم محمد
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The Effectiveness of Video Modeling in Enhance independent living skills in Adolescents with intellectual disabilities.
Źródło :
Journal of Education - Sohag University. Oct2021, Vol. 90 Issue Part 1, p105-154. 50p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
مدى تضمين مقرر لغتي بالمرحلة الابتدائية لمهاارا الاتتما م وجهاة نظر معلمي ومعلما اللغة العربية بمدارس المرحلة الابتدائية بمدينة أبهاا.
Autorzy :
يح عل عك لً قهاع
أحمد عل لذمد الصغ
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The Extent of Inclusion of Listening Skills in My Language Course from the Point of View of Arabic Language Teachers in the Elementary School in Abha City.
Źródło :
Journal of Education - Sohag University. Oct2021, Vol. 90 Issue Part 1, p35-103. 69p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
(COVID-19) جودة الحيبة الجبمعية والخوف من جبئحة كورونب في بيئة التعلم الالكتروني بين طلاة الجبمعة.
Autorzy :
عبد الناصر السيد
مني زايد سيد عويس
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Quality of college life and fear of COVID-19 pandemic in electronic learning environment among University students.
Źródło :
Journal of Education - Sohag University. Oct2021, Vol. 90 Issue Part 1, p9-34. 26p.
Czasopismo naukowe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies