Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""Kapitał intelektualny."" wg kryterium: Temat


Tytuł :
Społeczno-ekonomiczne problemy rynku pracy
Index Terms :
rynek pracy
kapitał intelektualny
kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
kapitał ludzki
kryzys gospodarczy
kształcenie zawodowe
narodowość śląska
niepełnosprawni
płaca minimalna
płace
poradnictwo zawodowe
praca grupowa
praca tymczasowa
reforma emerytalna
restrukturyzacja
stres
zatrudnienie górników
zatrudnienie socjalne
Książka
URL :
http://www.sbc.org.pl/Content/90782">http://www.sbc.org.pl/Content/90782
Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
oai:www.sbc.org.pl:publication:96238
Zasób elektroniczny
Tytuł :
Społeczno-ekonomiczne problemy rynku pracy
Index Terms :
rynek pracy
kapitał intelektualny
kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
kapitał ludzki
kryzys gospodarczy
kształcenie zawodowe
narodowość śląska
niepełnosprawni
płaca minimalna
płace
poradnictwo zawodowe
praca grupowa
praca tymczasowa
reforma emerytalna
restrukturyzacja
stres
zatrudnienie górników
zatrudnienie socjalne
Książka
URL :
http://www.sbc.org.pl/Content/90782">http://www.sbc.org.pl/Content/90782
Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
oai:www.sbc.org.pl:publication:96238
Zasób elektroniczny
Tytuł :
Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy
Index Terms :
motywowanie
motywowanie pracowników
marketing personalny
kapitał ludzki
zarządzanie 2.0
konkurencyjność przedsiębiorstw
wykształcenie
innowacje
innowacyjność
gospodarstwo rolne
rolnictwo
gospodarka
praca
praca kobiet
zasoby pracy
bezrobocie
ekonomia społeczna
aktywizacja zawodowa
Internet
rynek pracy
kapitał intelektualny
kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
pracownicy
zatrudnialność
rozwój firmy
mobbing
pracownicy niepełnosprawni
efektywność kształcenia
Książka
URL :
http://www.sbc.org.pl/Content/74051">http://www.sbc.org.pl/Content/74051
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
oai:www.sbc.org.pl:publication:78494
Zasób elektroniczny
Tytuł :
Rozwój kompetencji pracowniczych w organizacji uczącej się praca doktorska
Index Terms :
Zarządzanie wiedzą
Organizacja ucząca się
Kapitał intelektualny
Praca doktorska
Kompetencje pracownicze
Kultura organizacji
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Dokument elektroniczny
Praca
zarządzanie
Wydawnictwa elektroniczne.
Organizacje uczące się
Kapitał intelektualny organizacji
text
URL :
http://worldcat.org/search?q=on:ITPFD+http://fbc.pionier.net.pl/owoc/op-metadata+abc.krakow.pl+CNTCOLL">http://worldcat.org/search?q=on:ITPFD+http://fbc.pionier.net.pl/owoc/op-metadata+abc.krakow.pl+CNTCOLL
http://fbc.pionier.net.pl/thumbnail/oai:abc.krakow.pl:db2008000052">http://fbc.pionier.net.pl/thumbnail/oai:abc.krakow.pl:db2008000052
http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:abc.krakow.pl:db2008000052">http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:abc.krakow.pl:db2008000052
Zasób elektroniczny
Tytuł :
KAPITAł INTELEKTUALNY A EDUKACYJNY PODYPLOMOWEGO KSZTAłCENIA PEDAGOGICZNEGO: JEGO FENOMEN I PODSTAWY KONCEPCYJNE
Index Terms :
SłOWA KLUCZOWE: SZKOLNICTWO WYżSZE
PODYPLOMOWE KSZTAłCENIE NAUCZYCIELI
IDENTYFIKACJę OSóB
KAPITAł EDUKACYJNY
KAPITAł INTELEKTUALNY
text
Źródło :
ScienceRise 5 1 66-69 2313-6286
URL :
http://cyberleninka.ru/article/n/kapita-intelektualny-a-edukacyjny-podyplomowego-kszta-cenia-pedagogicznego-jego-fenomen-i-podstawy-koncepcyjne">http://cyberleninka.ru/article/n/kapita-intelektualny-a-edukacyjny-podyplomowego-kszta-cenia-pedagogicznego-jego-fenomen-i-podstawy-koncepcyjne
http://cyberleninka.ru/article_covers/15692301.png">http://cyberleninka.ru/article_covers/15692301.png
Zasób elektroniczny
Tytuł :
Kapitał intelektualny a edukacyjny podyplomowego kształcenia pedagogicznego: jego fenomen i podstawy koncepcyjne
Index Terms :
szkolnictwo wyższe; podyplomowe kształcenie nauczycieli; identyfikację osób; kapitał edukacyjny; kapitał intelektualny; zasoby intelektualne
УДК 37.015.31:378.046-021.68
higher education; postgraduate teacher education; personality identification; educational capital; intellectual resources
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Tytuły dodatkowe :
Intellecyual and education capital of postgraduate teacher education: its phenomenon and conceptual basis
Źródło :
ScienceRise
URL :
http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/33723">http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/33723
http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/33723/31859">http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/33723/31859
Zasób elektroniczny
Tytuł :
Problemy edukacji wobec rozwoju społeczno-gospodarczego
Index Terms :
edukacja
rozwój społeczno-gospodarczy
szkolnictwo
szkolnictwo średnie
szkolnictwo wyższe
szkolnictwo zawodowe
rozwój zrównoważony
społeczna odpowiedzialność biznesu
klasy społeczne
kapitał intelektualny
gospodarka oparta na wiedzy
uczelnie publiczne
nauczyciel akademicki
nauczyciele szkół wyższych
zatrudnienie
ocena parametryczna jednostek naukowych
demografia
kształcenie ustawiczne
kompetencje społeczne
migracje ludności
rynek pracy
studenci
transformacja ustrojowa
Książka
URL :
http://www.sbc.org.pl/Content/81874">http://www.sbc.org.pl/Content/81874
Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
oai:www.sbc.org.pl:publication:86741
Zasób elektroniczny
Tytuł :
Regionalne i lokalne problemy rynku pracy
Index Terms :
rynek pracy
aktywizacja zawodowa
bezrobocie
cudzoziemcy
demografia
edukacja
globalizacja
informatyzacja
kapitał intelektualny
kompetencje
konkurencyjność
kwalifikacje
migracje ludności
mobilność kadr
niepełnosprawni
Powiatowe Urzędy Pracy
przemysł mleczarski
sektor IT
wykluczenie cyfrowe
zasoby pracy
Książka
URL :
http://www.sbc.org.pl/Content/81950">http://www.sbc.org.pl/Content/81950
Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
oai:www.sbc.org.pl:publication:86822
Zasób elektroniczny
Tytuł :
Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty mikro- i mezoekonomiczne
Index Terms :
systemy gospodarcze
globalizacja
gospodarka internetowa
kapitał intelektualny
kapitał społeczny
klastry
korporacja spółdzielcza
model zatrudnienia
państwo dobrobytu
partnerstwo publiczno-prywatne
rozwój zrównoważony
samorządy terytorialne
społeczna odpowiedzialność biznesu
systemy turystyczne
Książka
URL :
http://www.sbc.org.pl/Content/83973">http://www.sbc.org.pl/Content/83973
Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
oai:www.sbc.org.pl:publication:89070
Zasób elektroniczny
Tytuł :
La societe de l'information. Perspective europeenne et globale. La societe de l'information et ses enjeux pour les entreprises
Index Terms :
społeczeństwo informacyjne
systemy Business Intelligence
banki
odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw
kapitał intelektualny
rewolucja informacyjna
technologie informacyjne
media społecznościowe
e-handel
Internet
Książka
URL :
http://www.sbc.org.pl/Content/83917">http://www.sbc.org.pl/Content/83917
Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
oai:www.sbc.org.pl:publication:89013
Zasób elektroniczny
Tytuł :
Problemy edukacji wobec rozwoju społeczno-gospodarczego
Index Terms :
edukacja
rozwój społeczno-gospodarczy
szkolnictwo
szkolnictwo średnie
szkolnictwo wyższe
szkolnictwo zawodowe
rozwój zrównoważony
społeczna odpowiedzialność biznesu
klasy społeczne
kapitał intelektualny
gospodarka oparta na wiedzy
uczelnie publiczne
nauczyciel akademicki
nauczyciele szkół wyższych
zatrudnienie
ocena parametryczna jednostek naukowych
demografia
kształcenie ustawiczne
kompetencje społeczne
migracje ludności
rynek pracy
studenci
transformacja ustrojowa
Książka
URL :
http://www.sbc.org.pl/Content/81874">http://www.sbc.org.pl/Content/81874
Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
oai:www.sbc.org.pl:publication:86741
Zasób elektroniczny
Tytuł :
Regionalne i lokalne problemy rynku pracy
Index Terms :
rynek pracy
aktywizacja zawodowa
bezrobocie
cudzoziemcy
demografia
edukacja
globalizacja
informatyzacja
kapitał intelektualny
kompetencje
konkurencyjność
kwalifikacje
migracje ludności
mobilność kadr
niepełnosprawni
Powiatowe Urzędy Pracy
przemysł mleczarski
sektor IT
wykluczenie cyfrowe
zasoby pracy
Książka
URL :
http://www.sbc.org.pl/Content/81950">http://www.sbc.org.pl/Content/81950
Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
oai:www.sbc.org.pl:publication:86822
Zasób elektroniczny
Tytuł :
Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej
Index Terms :
wartość godziwa
wycena
rachunkowość
efektywność
nieruchomości inwestycyjne
upadłość
sprawozdanie finansowe
sprawozdawczość
przedsiębiorstwa małe
przedsiębiorstwa średnie
przedsiębiorstwa małe i średnie
wartości niematerialne i prawne
samorząd terytorialny
wartość przedsiębiorstwa
wycena bilansowa
krajowe prawo rachunkowości
fundusz inwestycyjny
rachunkowość finansowa
audyt wewnętrzny
finanse publiczne
kapitał intelektualny
aktywa biologiczne
Książka
URL :
http://www.sbc.org.pl/Content/81792">http://www.sbc.org.pl/Content/81792
Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
oai:www.sbc.org.pl:publication:86657
Zasób elektroniczny
Tytuł :
Mikro- i makroekonomiczne aspekty rynku pracy w Polsce
Index Terms :
pracodawcy
pracownicy
bezrobocie
rynek pracy
rynek nieruchomości
starzenie się ludności
polityka wynagrodzeń
kapitał intelektualny
przywileje emerytalne
aktywność zawodowa
kształcenie
szkolnictwo wyższe
przemysł kreatywny
Książka
URL :
http://www.sbc.org.pl/Content/80031">http://www.sbc.org.pl/Content/80031
Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
oai:www.sbc.org.pl:publication:84720
Zasób elektroniczny
Tytuł :
Ekonomia i Zarządzanie : Kwartalnik Wydziału Zarządzania. T. 4 nr 2
Index Terms :
społeczeństwo postindustrialne
MSP
własność intelektualna
kapitał intelektualny
rozwój duchowy
Internet
klient
infrastruktura drogowa
fundusze unijne
kapitał ludzki
innowacyjność przedsiębiorstw
społeczeństwo informacyjne
konkurencyjność przedsiębiorstw
produktywność
turystyka kulturowa
rozwój zrównoważony
Białystok
energia odnawialna
czasopismo
URL :
http://pbc.biaman.pl/Content/23424">http://pbc.biaman.pl/Content/23424
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej
oai:pbc.biaman.pl:publication:24505
Zasób elektroniczny
Tytuł :
EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2004 I 2007
Index Terms :
Unemployment
Labour market
Kapitał intelektualny
Rynek pracy
Knowledge-based economy
Gospodarka oparta na wiedzy
National Intellectual Capital Index
Intellectual capital
stopa bezrobocia
NICI
Artykuł
Tytuły dodatkowe :
EFFECTIVENESS OF UTILISING INTELLECTUAL CAPITAL IN EUROPEAN UNION MEMBER STATES IN 2004 AND 2007
URL :
http://worldcat.org/search?q=on:ITPFD+http://fbc.pionier.net.pl/owoc/op-metadata+repozytorium.amu.edu.pl+CNTCOLL">http://worldcat.org/search?q=on:ITPFD+http://fbc.pionier.net.pl/owoc/op-metadata+repozytorium.amu.edu.pl+CNTCOLL
http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:repozytorium.amu.edu.pl:10593/899">http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:repozytorium.amu.edu.pl:10593/899
http://fbc.pionier.net.pl/thumbnail/oai:repozytorium.amu.edu.pl:10593/899">http://fbc.pionier.net.pl/thumbnail/oai:repozytorium.amu.edu.pl:10593/899
Zasób elektroniczny
Tytuł :
Wartość kapitału intelektualnego firmy a prognozowanie upadłości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, Nr 38, s. 112-120
Index Terms :
kapitał intelektualny
kondycja finansowa
prognozowanie upadłości
artykuł
URL :
http://worldcat.org/search?q=on:ITPFD+http://fbc.pionier.net.pl/owoc/op-metadata+www.dbc.wroc.pl+CNTCOLL">http://worldcat.org/search?q=on:ITPFD+http://fbc.pionier.net.pl/owoc/op-metadata+www.dbc.wroc.pl+CNTCOLL
http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:www.dbc.wroc.pl:15650">http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:www.dbc.wroc.pl:15650
http://fbc.pionier.net.pl/thumbnail/oai:www.dbc.wroc.pl:15650">http://fbc.pionier.net.pl/thumbnail/oai:www.dbc.wroc.pl:15650
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, Nr 38
Ekonometria
oai:www.dbc.wroc.pl:publication:17683
Zasób elektroniczny

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies