Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""Kapitał intelektualny."" wg kryterium: Temat


Tytuł :
Wybrane zagadnienia dotyczące pomiaru, wyceny,ewidencji i ujęcia w sprawozdawczości kapitału intelektualnego. Artykuł polemiczny
Autorzy :
Ewa Chojnacka
Jolanta Wiśniewska
Pokaż więcej
Temat :
kapitał intelektualny
wartość firmy
sprawozdanie finansowe
rachunkowość finansowa
intellectual capital
firm value
financial statement
Financial accounting
Finance
HG1-9999
Źródło :
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości , Vol 139, Iss 83, Pp 35-64 (2015)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://journals.indexcopernicus.com/fulltxt.php?ICID=1165051; https://doaj.org/toc/1641-4381; https://doaj.org/toc/2391-677X
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/c39ca8f0bd58409da17cff2827d38817
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Selected problems concerning measurement, valuation and accounting for intellectual capital. A discussion paper
Autorzy :
Ewa Chojnacka
Jolanta Wiśniewska
Pokaż więcej
Temat :
kapitał intelektualny
wartość firmy
sprawozdanie finansowe
rachunkowość finansowa
intellectual capital
firm value
Finance
HG1-9999
Źródło :
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości , Vol 2015, Iss 83(139), Pp 35-64 (2015)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://ztr.skwp.pl/gicid/01.3001.0009.2916; http://ztr.skwp.pl/gicid/pdf/01.3001.0009.2916; https://doaj.org/toc/1641-4381; https://doaj.org/toc/2391-677X
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/2eb4e5a1c52846f2b4873dbd2ed6836c
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Sprawozdawczość finansowa i kapitał intelektualny
Autorzy :
Artur Paździor
Pokaż więcej
Temat :
sprawozdawczość finansowa
kapitał intelektualny
financial statements
intellectual capital
Finance
HG1-9999
Źródło :
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości , Vol 107, Iss 51, Pp 109-118 (2009)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://journals.indexcopernicus.com/fulltxt.php?ICID=1161497; https://doaj.org/toc/1641-4381; https://doaj.org/toc/2391-677X
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/0d77d8afe37f4001812663cd399984a6
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Dokonania finansowe zespołówa postrzegana wartość kapitału intelektualnegona przykładzie jednostki sektora usług finansowych
Autorzy :
Andrzej Piosik
Pokaż więcej
Temat :
dokonania finansowe zespołów
kapitał intelektualny
korelacja
intellectual capital
financial perfomence of teams
Finance
HG1-9999
Źródło :
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości , Vol 104, Iss 48, Pp 125-144 (2009)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://journals.indexcopernicus.com/fulltxt.php?ICID=1161287; https://doaj.org/toc/1641-4381; https://doaj.org/toc/2391-677X
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/327b1b4d2a654f5289d3dc4fb9cc99fa
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Związki zarządzania zasobami ludzkimi z modelami pomiaru kapitału intelektualnegoRelationships of human resource management with models of intellectual capital measurement
Autorzy :
Szczepańska, Katarzyna
Rykovska, Iryna
Pokaż więcej
Temat :
zarządzanie zasobami ludzkimi
kapitał ludzki
kapitał intelektualny
human resource
management
human capital
intellectual capital
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-39b7be00-a74d-4275-964a-efbbb0223a20
Periodyk
Tytuł :
Wpływ kapitału intelektualnego na przewagę konkurencyjną organizacjiThe impact of the intellectual capital of the organization on its competitive advantage
Autorzy :
Załoga, Wiesława
Pokaż więcej
Temat :
kapitał intelektualny
przewaga konkurencyjna
organizacja
intellectual capital
competitive advantage
organization
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8103435b-90af-4288-970d-de5ba018767f
Periodyk
Tytuł :
Zarządzanie kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwach branży medialnej : wpływ odbiorców treści medialnych na kształtowanie kapitału intelektualnegoIntellectual capital management in media companies : the role of audience in creating the value of intellectual capital
Autorzy :
Szczepańska, Michalina
Pokaż więcej
Temat :
kapitał intelektualny
wartościowanie
zarządzanie
media
odbiorcy treści
zasoby niematerialne
przedsiębiorstwo
intellectual capital
valuation
management
audience
intangible assets
company
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9536f20c-7eaf-4262-92cf-b580e93552a8
Periodyk
Tytuł :
The influence of intellectual capital in the organization on creating the competitive advantageWpływ kapitału intelektualnego w organizacji na budowanie przewagi konkurencyjnej
Autorzy :
Harasim, Wiesław
Dziwulski, Jacek
Pokaż więcej
Temat :
kapitał intelektualny
przewaga konkurencyjna
zarządzanie kapitałem intelektualnym
intellectual capital
competitive advantage
intellectual capital management
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-11bac750-039b-4ac5-a5fc-35f0dab51db0
Periodyk
Tytuł :
Achieving Sustainable Competitive Advantage Through Intellectual Capital and Corporate Character: The Mediating Role of InnovationOsiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej za pomocą kapitału intelektualnego i podejścia korporacyjnego: pośrednicząca rola innowacji
Autorzy :
Xiao, Huan
Yu, Dengke
Pokaż więcej
Temat :
sustainable competitive advantage
intellectual capital
corporate character
innovation
structural equation model
trwała przewaga konkurencyjna
kapitał intelektualny
podejście korporacyjne
innowacje
model równania strukturalnego
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5c69d4a0-155c-413f-ae24-ecb6ee295588
Periodyk
Tytuł :
Intellectual capital as a factor of co-operation between the countries of the Eastern Partnership and the European Union
Autorzy :
Bondar, Alexander
Paszkowski, Jerzy
Pokaż więcej
Temat :
intellectual capital
cooperation
social and economic development
indicators
kapitał intelektualny
współpraca
rozwój społeczny i gospodarczy
wskaźniki
Źródło :
Polish Journal of Management Studies.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f7937e1b-98a7-42f7-b618-abb6be2cbb8b
Periodyk
Tytuł :
Financial and Non-Financial Reporting – an Attempt to Correlation Between Selected Chosen Variables
Autorzy :
Podobińska-Staniec, Marta
Ranosz, Robert
Pokaż więcej
Temat :
kapitał intelektualny
sprawozdawczość finansowa
korelacja
intellectual capital
financial reporting
correlation
Źródło :
Inżynieria Mineralna.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-12d3c4eb-3956-4d2e-8481-36054bc9c70f
Periodyk
Tytuł :
Wybrane aspekty raportowania niefinansowej działalności przedsiębiorstwa
Autorzy :
Podobińska-Staniec, M.
Pokaż więcej
Temat :
raportowanie niefinansowe
kapitał intelektualny
społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
CSR
non-financial reporting
intellectual capital
corporate social responsibility
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-99804cea-cf30-45d2-9c40-aa9aea656712
Periodyk
Tytuł :
Wartościotwórcza rola kapitału społecznego w przedsiębiorstwie
Autorzy :
Libertowska, A.
Pokaż więcej
Temat :
kapitał społeczny
kapitał intelektualny
wartość przedsiębiorstwa
zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
social capital
intellectual capital
company value
value based management
Źródło :
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-76482527-e1e7-42dc-a301-364edcfc2e2f
Periodyk
Tytuł :
Laboratorium wspomagane komputerowo w doskonaleniu dydaktyki szkoły wyższej i rozwoju kapitału intelektualnego
Autorzy :
Mazur, M.
Pokaż więcej
Temat :
laboratorium dydaktyczne
kapitał intelektualny
uczelnia wyższa
didactic laboratory
intellectual capital
academy
Źródło :
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3258c083-8610-4bd3-926f-dce2d6b67311
Periodyk
Tytuł :
Problemy wyceny aktywów niematerialnych w raportach finansowych przedsiębiorstw
Autorzy :
Kosiń, P.
Pokaż więcej
Temat :
wartość dla akcjonariuszy
ekonomiczna wartość dodana
wartość godziwa
kapitał intelektualny
shareholder value
economic value added
fair value
intellectual capital
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bb8d483c-8485-462a-812c-87691cf8b62b
Periodyk
Tytuł :
The impact of the level of market competition intensity on enterprises activities in area of intellectual capital
Autorzy :
Prusak, R.
Pokaż więcej
Temat :
enterprise activities
intellectual capital
level of competition intensity
działalność przedsiębiorstwa
kapitał intelektualny
natężenie konkurencji
Źródło :
Management.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e8388dbb-b895-4790-9e7d-b2b13464239b
Periodyk
Tytuł :
Ocena pojemności informacyjnej mierników kapitału intelektualnego oraz zwrotu ze sprzedaży w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw
Autorzy :
Łęgowik-Świącik, S.
Pokaż więcej
Temat :
zarządzanie
kapitał intelektualny
podejmowanie decyzji
management
intellectual capital
decision-making
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-82b78f42-1ce2-4be7-8735-5f0ff63b7996
Periodyk
Tytuł :
Impact of intellectual capital on business performance : evidence from Indian pharmaceutical sector
Autorzy :
Smriti, N.
Das, N.
Pokaż więcej
Temat :
intellectual capital
pharmaceutical and drug industry
business performance
India
kapitał intelektualny
przemysł farmaceutyczny
wydajność biznesowa
Indie
Źródło :
Polish Journal of Management Studies.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-eae14a48-24c5-4e77-9509-4704bac023ab
Periodyk
Tytuł :
Znaczenie kapitału intelektualnego w tworzeniu modelu biznesowego współczesnego przedsiębiorstwa górniczego
Autorzy :
Podobińska-Staniec, M.
Magda, R.
Pokaż więcej
Temat :
model biznesowy
kapitał intelektualny
tworzenie wartości
business model
intellectual capital
creation of value
Źródło :
Przegląd Górniczy.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-aa273dd8-8ba6-4bac-a308-dd52b33d8ffe
Periodyk
Tytuł :
Myślenie sieciowe i net readiness w kształtowaniu sprawności łańcucha dostaw firmy
Autorzy :
Kochański, T.
Pokaż więcej
Temat :
kapitał intelektualny
wiedza
sprawność
metodyka myślenia sieciowego
Net Readiness
intellectual capital
knowledge
efficiency
methodology of network thinking
Źródło :
Gospodarka Materiałowa i Logistyka.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-241fadae-3ad5-4d99-baae-8fe511e373d3
Periodyk
Tytuł :
Zmiany infrastrukturalne – rewitalizacja terenów pogórniczych a wzrost wartości kapitału intelektualnego regionu
Autorzy :
Podobińska-Staniec, M.
Cygan-Korecka, S.
Pokaż więcej
Temat :
kapitał intelektualny
region
rewitalizacja
tereny pogórnicze
Eden Project
intellectual capital
revitalisation
post-mining areas
Źródło :
Logistyka.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bf9ad193-2f98-4b68-9e6a-0c3dd49e42fa
Periodyk
Tytuł :
Ocena efektów kreacji wartości przedsiębiorstwa spowodowanych rozwojem kapitału intelektualnego
Autorzy :
Sobko, O.
Pokaż więcej
Temat :
kreacja wartości przedsiębiorstwa
kapitał intelektualny
kapitał indywidualny
kapitał organizacyjny
kapitał społeczny
luka wartości
enterprise value creation
intellectual capital
individual capital
organizational capital
social capital
value gap
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-01f1d837-6f79-4714-b6c7-c2ce43198a17
Periodyk
Tytuł :
Samoocena pracowników na podstawie jakości w wybranym przedsiębiorstwie przemysłowym - wyniki badań
Autorzy :
Dudek-Burlikowska, M.
Pokaż więcej
Temat :
kapitał intelektualny
zarządzanie zasobami ludzkimi
ocena pracowników
intellectual capital
human resource management
evaluation of employees
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-12ef2eb1-3d37-44e5-b871-d9325d078c48
Periodyk
Tytuł :
Impact of the value-added intellectual coefficient and its components on overall performance of selected European companies
Autorzy :
Mrazkova, S.
Perzelova, I.
Glova, J.
Pokaż więcej
Temat :
knowledge economy
intellectual capital
VAIC™
company performance
software company
gospodarka oparta na wiedzy
kapitał intelektualny
produktywność przedsiębiorstwa
producent oprogramowania
Źródło :
Polish Journal of Management Studies.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-690d49e7-7c03-41d4-9236-fb707845f54b
Periodyk
Tytuł :
Diagnoza kultury organizacyjnej wybranego przedsiębiorstwa budowlanego
Autorzy :
Michna, A.
Pokaż więcej
Temat :
kapitał intelektualny
przedsiębiorstwa budowlane
kultura organizacyjna
intellectual capital
building enterprise's
organizational culture
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0008-0042
Periodyk
Tytuł :
Zarządzanie kapitałem intelektualnym regionu – podejścia, metody, narzędzia
Autorzy :
Kozak, M.
Pachura, P.
Nowicka-Skowron, M.
Pokaż więcej
Temat :
zarządzanie regionem
kapitał intelektualny
metodyka
management of region
intellectual capital
methodology
Źródło :
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8bd32b2e-a3ae-420a-9c5e-3922ed228590
Periodyk
Tytuł :
Importance of Intellectual Capital in Enterprise Growth, with Special Emphasis on the Textile and Clothing Industry in Poland
Autorzy :
Malinowska-Olszowy, M.
Pokaż więcej
Temat :
kapitał intelektualny
przemysł włókienniczy i odzieżowy
intellectual capital
textile and clothing industry
Źródło :
Fibres & Textiles in Eastern Europe.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW7-0023-0067
Periodyk
Tytuł :
The choice of appropriate tools for measuring intellectual capital as a determinant of success with special emphasis on the textile and clothing market
Autorzy :
Malinowska-Olszowy, M.
Pokaż więcej
Temat :
intellectual capital
methods of valuation
textile-clothing market
kapitał intelektualny
metody wyceny
rynek tekstylno-odzieżowy
Źródło :
Autex Research Journal.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-076c8c0c-ed1e-4738-ba75-9f3873bf8f2b
Periodyk
Tytuł :
Methodology of Knowledge Value Assessment in an Enterprise of SME Sector
Autorzy :
Patalas-Maliszewska, J.
Werthner, H.
Pokaż więcej
Temat :
strategiczne zasoby wiedzy
kapitał intelektualny
przedsiębiorstwo
sektor MŚP
strategic knowledge resources
intellectual capital assessment
Źródło :
Management and Production Engineering Review.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0065-0010
Periodyk
Tytuł :
Problematyka pomiaru kapitału intelektualnego na poziomie strategicznego zarządzania wiedzą
Autorzy :
Rzempała, J.
Rzempała, A.
Pokaż więcej
Temat :
zasoby niematerialne
zarządzanie wiedzą
kapitał intelektualny
intangible resources
knowledge management
intellectual capital
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-208b48a1-5aad-477f-baea-f6528e50eb8a
Periodyk
Tytuł :
Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w uczelni wyższej
Autorzy :
Wełyczko, L.
Landmann, T.
Pokaż więcej
Temat :
wiedza
zarządzanie wiedzą
transfer wiedzy
kapitał intelektualny
szkolnictwo wyższe
knowledge
knowledge management
knowledge transfer
intellectual capital
higher education
Źródło :
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BATA-0014-0026
Periodyk

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies