Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""Kosovo"" wg kryterium: Temat


Tytuł :
Leveraging legitimacy in securing U.S. leadership : normative dimensions of hegemonic authority
Autorzy :
Loomis, Andrew Joseph.
Pokaż więcej
Temat :
Iraq War, 2003-2011 Diplomatic history.
Persian Gulf War, 1991 Diplomatic history.
Kosovo War, 1998-1999 Diplomatic history.
Legitimacy of government Public opinion United States
Diplomatic relations.
Diplomatic history.
United States Foreign relations 1989
United States Foreign relations Public opinion. 1989
United States.
Serbia.
Kosovo (Republic)
Iraq.
Index Terms :
Academic theses.
Academic theses.
URL :
http://0-gateway.proquest.com.library.lausys.georgetown.edu/openurl?url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&res_dat=xri:pqdiss&rft_dat=xri:pqdiss:3320708">http://0-gateway.proquest.com.library.lausys.georgetown.edu/openurl?url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&res_dat=xri:pqdiss&rft_dat=xri:pqdiss:3320708
http://worldcat.org/oclc/436297268/viewonline">http://worldcat.org/oclc/436297268/viewonline
Tytuł :
Congressional restrictions on U.S. military operations in Vietnam, Cambodia, Laos, Somalia, and Kosovo : funding and non-funding approaches
Tytuły dodatkowe :
United States military operations in Vietnam, Cambodia, Laos, Somalia, and Kosovo
CRS report for Congress ; RL33803
Temat :
Military assistance, American.
Vietnam Military assistance, American.
Cambodia Military assistance, American.
Laos Military assistance, American.
Somalia Military assistance, American.
Kosovo (Republic) Military assistance, American.
Cambodia.
Kosovo (Republic)
Laos.
Somalia.
Vietnam.
URL :
http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL33803.pdf">http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL33803.pdf
http://opencrs.com/document/RL33803/">http://opencrs.com/document/RL33803/
http://worldcat.org/oclc/81898715/viewonline">http://worldcat.org/oclc/81898715/viewonline
Tytuł :
Le projet d’échange de territoires entre Serbie et Kosovo : une avenue crédible pour la paix?
Index Terms :
Guerre dans l'ex-Yougoslavie, 1991-1995 -- Questions territoriales
Kosovo -- Relations -- Serbie
Serbie -- Relations -- Kosovo
Guerre dans l'ex-Yougoslavie, 1991-1995 -- Réparations
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
URL :
http://hdl.handle.net/20.500.11794/37253">http://hdl.handle.net/20.500.11794/37253
Regards géopolitiques, Vol. 5 (3), 25-40 (automne 2019)
Zasób elektroniczny
Tytuł :
Hipodoncija, razlike prema spolu i povezanost s drugim dentalnim kliničkim značajkama kosovskih adolescenata
Tytuły dodatkowe :
Hypodontia, Gender-Based Differences and its Correlation with other Dental Clinical Features in Kosovar Adolescents
Index Terms :
anodoncija, malokluzija; adolescenti; Kosovo
Anodontia; Malocclusion; Adolescent; Kosovo
text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
URL :
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.15644/asc53/4/5
Zasób elektroniczny
Tytuł :
Српска интелектуална елита и косовско питање : 1974-1989
Index Terms :
Историја Југославије
Косово и Метохија
косовско питање
интелектулаци
Устав 1974
уставне промене
Иван Стамоболић
Слободан Милошевић
Добрица Ћосић
Меморандум САНУ
History of Yugoslavia
Kosovo and Metohija
the Kosovo issue
intellectuals
Constitution 1974
constitutional changes
Ivan Stamobolić
Slobodan Milosević
Dobrica Cosić
SANU Memorandum
PhD thesis
URL :
http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6991">http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6991
http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=530248343">http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=530248343
http://nardus.mpn.gov.rs/123456789/11665">http://nardus.mpn.gov.rs/123456789/11665
info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/178028/RS
Zasób elektroniczny
Tytuł :
STRAF - UND STRAFPROZESSRECHT IM KOSOVO
Tytuły dodatkowe :
KAZNENO PRAVO I KAZNENO POSTUPOVNO PRAVO U REPUBLICI KOSOVO
CRIMINAL LAW AND CRIMINAL PROCEDURE LAW IN THE REPUBLIC OF KOSOVO
IL DIRITTO PENALE SOSTANZIALE E PROCESSUALE NELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO
Index Terms :
Strafrecht; Strafprozessrecht; Jugendstrafrecht; Strafrechtsreform; Kosovo
kazneno pravo; kazneno postupovno pravo; maloljetničko kazneno pravo; reforma kaznenog prava; Kosovo
Criminal Law; Criminal Procedure Law; Juvenile Criminal Law; Criminal Law Reform; Kosovo
Diritto penale; diritto processuale penale; Diritto minorile penale; riforma del diritto penale; Kosovo
text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
URL :
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.30925/zpfsr.39.3.12
Zasób elektroniczny
Tytuł :
The caddisfly fauna (Insecta: Trichoptera) of the Llap River catchment, Republic of Kosovo
Tytuły dodatkowe :
Fauna tulara (Insecta: Trichoptera) sliva rijeke Llap, Republika Kosovo
Index Terms :
Trichoptera; Kosovo; Balkan Peninsula; rare species; endemic species; Ithytrichia lamellaris; Crunoecia irrorata
Trichoptera; Kosovo; Balkanski poluotok; rijetke vrste; endemi; Ithytrichia lamellaris; Crunoecia irrorata
text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
URL :
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.20302/NC.2018.27.18
Zasób elektroniczny
Tytuł :
First record of the box tree moth Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera, Crambidae) from Kosovo
Tytuły dodatkowe :
Prvi nalaz šimširovog moljca Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera, Crambidae) s Kosova
Index Terms :
Box tree moth; Buxus; Kosovo; invasive species
šimširov moljac; Buxus; Kosovo; invasive species
text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
URL :
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.20302/NC.2018.27.23
Zasób elektroniczny
Tytuł :
Distribution of butterfly species (Lepidoptera: Papilionoidea) in the protected area “Mirusha waterfalls” in Kosovo
Tytuły dodatkowe :
Rasprostranjenost vrsta leptira (Lepidoptera: Papilionoidea) u zaštićenom području “Slapovi Mirusha' na Kosovu
Index Terms :
Mirusha waterfalls; Kosovo; biodiversity; Lepidoptera; habitat
slapovi Mirusha; Kosovo; bioraznolikost; Lepidoptera; stanište
text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
URL :
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.20302/NC.2018.27.19
Zasób elektroniczny
Tytuł :
GIBRAT’S LAW AND JOVANOVIC’S LEARNING THEORY: AN EMPIRICAL TEST FOR SMALL FIRMS IN A POSTCONFLICT ECONOMIC SETTING
Tytuły dodatkowe :
GIBRATOV ZAKON I JOVANOVIĆEVA TEORIJA UČENJA: EMPIRIJSKI TEST ZA MALA PODUZEĆA U POST-KONFLIKTNOM GOSPODARSKOM OKRUŽENJU
Index Terms :
size; age; Gibrat’s Law; Jovanovic’s learning theory; growth; SMEs; Kosovo
veličina; starost; Gibratov zakon; Jovanovićeva teorija učenja; rast; mala i srednja poduzeća; Kosovo
text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Zasób elektroniczny
Tytuł :
First records of the caddisfly fauna (Insecta: Trichoptera) from the Karadak Mountains, Western Balkans
Tytuły dodatkowe :
Prvi nalazi faune tulara (Insecta: Trichoptera) s planina Karadak, zapadni Balkan
Index Terms :
Trichoptera; Kosovo; Macedonia; Chaetopteryx gonospina; Rhyacophila fischeri
Trichoptera; Kosovo; Makedonija; Chaetopteryx gonospina; Rhyacophila fischeri
text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
URL :
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.20302/NC.2018.27.7
Zasób elektroniczny
Tytuł :
Antropometrijske mjere lica u populaciji odraslih kosovskih Albanaca
Tytuły dodatkowe :
Facial Anthropometric Norms among Kosovo - Albanian Adults
Index Terms :
kefalometrija; spolni dimorfizam; antropometrijske mjere lica; Kosovo; Albanci, odrasli
Cephalometry; Sexual Dimorphism; Population Characteristics; Albanians Adult; Kosovo
text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
URL :
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.15644/asc51/3/3
Zasób elektroniczny
Tytuł :
First record of Gammarus roeselii Gervais, 1835 (Amphipoda: Gammaridae) from Kosovo with ecological notes
Tytuły dodatkowe :
Prvi nalaz vrste Gammarus roeselii Gervais, 1835 (Amphipoda: Gammaridae) s Kosova s detaljima iz ekologije
Index Terms :
Gammarus roeselii; Kosovo; Amphipoda; first record
Gammarus roeselii; Kosovo; Amphipoda; prvi nalaz
text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
URL :
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.20302/NC.2017.26.18
Zasób elektroniczny
Tytuł :
First record of Triaenodes bicolor (Curtis, 1834) (Insecta: Trichoptera) from the Ecoregion Hellenic Western Balkans
Tytuły dodatkowe :
Prvi nalaz vrste Triaenodes bicolor (Curtis, 1834) (Insecta: Trichoptera) iz Ekoregije helenski zapadni Balkan
Index Terms :
Triaenodes; Kosovo; Trichoptera; Balkan Peninsula
Triaenodes; Kosovo; Trichoptera; Balkanski poluotok
text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
URL :
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.20302/NC.2017.26.16
Zasób elektroniczny
Tytuł :
A Relationship in Limbo: Challenges, Dynamics and Perspectives of Kosovo’s Integration into NATO
Tytuły dodatkowe :
A Relationship in Limbo: Challenges, Dynamics and Perspectives of Kosovo’s Integration into NATO
Index Terms :
NATO and UN; NATO and KFOR; Kosovo Armed Forces; Kosovo and NATO non-recognizers; security generator
text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
URL :
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.1515/cirr-2017-0026
Zasób elektroniczny
Tytuł :
Risk factors for occurrence of displaced abomasum and their relation to nutritional management of Holstein dairy cattle
Tytuły dodatkowe :
Čimbenici rizika za pojavu dislokacije sirišta i njihova povezanost s uvjetima hranidbe kod mliječnih goveda holštajnske pasmine
Index Terms :
displaced abomasum; dairy cattle; forage to concentrate ratio; body condition score; transition cow feeding; Kosovo
dislokacija sirišta; mliječna goveda; krmiva; tjelesna kondicija; hranidba; Kosovo
text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
URL :
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.24099/vet.arhiv.160216
Zasób elektroniczny

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies