Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Kosovo"" wg kryterium: Temat


Tytuł :
STRAF - UND STRAFPROZESSRECHT IM KOSOVO
Tytuły dodatkowe :
KAZNENO PRAVO I KAZNENO POSTUPOVNO PRAVO U REPUBLICI KOSOVO
CRIMINAL LAW AND CRIMINAL PROCEDURE LAW IN THE REPUBLIC OF KOSOVO
IL DIRITTO PENALE SOSTANZIALE E PROCESSUALE NELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO
Index Terms :
Strafrecht; Strafprozessrecht; Jugendstrafrecht; Strafrechtsreform; Kosovo
kazneno pravo; kazneno postupovno pravo; maloljetničko kazneno pravo; reforma kaznenog prava; Kosovo
Criminal Law; Criminal Procedure Law; Juvenile Criminal Law; Criminal Law Reform; Kosovo
Diritto penale; diritto processuale penale; Diritto minorile penale; riforma del diritto penale; Kosovo
text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
URL :
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.30925/zpfsr.39.3.12
Zasób elektroniczny
Tytuł :
The caddisfly fauna (Insecta: Trichoptera) of the Llap River catchment, Republic of Kosovo
Tytuły dodatkowe :
Fauna tulara (Insecta: Trichoptera) sliva rijeke Llap, Republika Kosovo
Index Terms :
Trichoptera; Kosovo; Balkan Peninsula; rare species; endemic species; Ithytrichia lamellaris; Crunoecia irrorata
Trichoptera; Kosovo; Balkanski poluotok; rijetke vrste; endemi; Ithytrichia lamellaris; Crunoecia irrorata
text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
URL :
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.20302/NC.2018.27.18
Zasób elektroniczny
Tytuł :
First record of the box tree moth Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera, Crambidae) from Kosovo
Tytuły dodatkowe :
Prvi nalaz šimširovog moljca Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera, Crambidae) s Kosova
Index Terms :
Box tree moth; Buxus; Kosovo; invasive species
šimširov moljac; Buxus; Kosovo; invasive species
text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
URL :
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.20302/NC.2018.27.23
Zasób elektroniczny
Tytuł :
Distribution of butterfly species (Lepidoptera: Papilionoidea) in the protected area “Mirusha waterfalls” in Kosovo
Tytuły dodatkowe :
Rasprostranjenost vrsta leptira (Lepidoptera: Papilionoidea) u zaštićenom području “Slapovi Mirusha' na Kosovu
Index Terms :
Mirusha waterfalls; Kosovo; biodiversity; Lepidoptera; habitat
slapovi Mirusha; Kosovo; bioraznolikost; Lepidoptera; stanište
text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
URL :
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.20302/NC.2018.27.19
Zasób elektroniczny
Tytuł :
GIBRAT’S LAW AND JOVANOVIC’S LEARNING THEORY: AN EMPIRICAL TEST FOR SMALL FIRMS IN A POSTCONFLICT ECONOMIC SETTING
Tytuły dodatkowe :
GIBRATOV ZAKON I JOVANOVIĆEVA TEORIJA UČENJA: EMPIRIJSKI TEST ZA MALA PODUZEĆA U POST-KONFLIKTNOM GOSPODARSKOM OKRUŽENJU
Index Terms :
size; age; Gibrat’s Law; Jovanovic’s learning theory; growth; SMEs; Kosovo
veličina; starost; Gibratov zakon; Jovanovićeva teorija učenja; rast; mala i srednja poduzeća; Kosovo
text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Zasób elektroniczny
Tytuł :
First records of the caddisfly fauna (Insecta: Trichoptera) from the Karadak Mountains, Western Balkans
Tytuły dodatkowe :
Prvi nalazi faune tulara (Insecta: Trichoptera) s planina Karadak, zapadni Balkan
Index Terms :
Trichoptera; Kosovo; Macedonia; Chaetopteryx gonospina; Rhyacophila fischeri
Trichoptera; Kosovo; Makedonija; Chaetopteryx gonospina; Rhyacophila fischeri
text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
URL :
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.20302/NC.2018.27.7
Zasób elektroniczny
Tytuł :
Antropometrijske mjere lica u populaciji odraslih kosovskih Albanaca
Tytuły dodatkowe :
Facial Anthropometric Norms among Kosovo - Albanian Adults
Index Terms :
kefalometrija; spolni dimorfizam; antropometrijske mjere lica; Kosovo; Albanci, odrasli
Cephalometry; Sexual Dimorphism; Population Characteristics; Albanians Adult; Kosovo
text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
URL :
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.15644/asc51/3/3
Zasób elektroniczny
Tytuł :
First record of Gammarus roeselii Gervais, 1835 (Amphipoda: Gammaridae) from Kosovo with ecological notes
Tytuły dodatkowe :
Prvi nalaz vrste Gammarus roeselii Gervais, 1835 (Amphipoda: Gammaridae) s Kosova s detaljima iz ekologije
Index Terms :
Gammarus roeselii; Kosovo; Amphipoda; first record
Gammarus roeselii; Kosovo; Amphipoda; prvi nalaz
text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
URL :
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.20302/NC.2017.26.18
Zasób elektroniczny
Tytuł :
First record of Triaenodes bicolor (Curtis, 1834) (Insecta: Trichoptera) from the Ecoregion Hellenic Western Balkans
Tytuły dodatkowe :
Prvi nalaz vrste Triaenodes bicolor (Curtis, 1834) (Insecta: Trichoptera) iz Ekoregije helenski zapadni Balkan
Index Terms :
Triaenodes; Kosovo; Trichoptera; Balkan Peninsula
Triaenodes; Kosovo; Trichoptera; Balkanski poluotok
text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
URL :
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.20302/NC.2017.26.16
Zasób elektroniczny
Tytuł :
A Relationship in Limbo: Challenges, Dynamics and Perspectives of Kosovo’s Integration into NATO
Tytuły dodatkowe :
A Relationship in Limbo: Challenges, Dynamics and Perspectives of Kosovo’s Integration into NATO
Index Terms :
NATO and UN; NATO and KFOR; Kosovo Armed Forces; Kosovo and NATO non-recognizers; security generator
text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
URL :
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.1515/cirr-2017-0026
Zasób elektroniczny
Tytuł :
Risk factors for occurrence of displaced abomasum and their relation to nutritional management of Holstein dairy cattle
Tytuły dodatkowe :
Čimbenici rizika za pojavu dislokacije sirišta i njihova povezanost s uvjetima hranidbe kod mliječnih goveda holštajnske pasmine
Index Terms :
displaced abomasum; dairy cattle; forage to concentrate ratio; body condition score; transition cow feeding; Kosovo
dislokacija sirišta; mliječna goveda; krmiva; tjelesna kondicija; hranidba; Kosovo
text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
URL :
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.24099/vet.arhiv.160216
Zasób elektroniczny
Tytuł :
Antropometrijske mjere lica u populaciji odraslih kosovskih Albanaca
Tytuły dodatkowe :
Facial Anthropometric Norms among Kosovo - Albanian Adults
Index Terms :
kefalometrija; spolni dimorfizam; antropometrijske mjere lica; Kosovo; Albanci, odrasli
Cephalometry; Sexual Dimorphism; Population Characteristics; Albanians Adult; Kosovo
text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
URL :
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.15644/asc51/3/3
Zasób elektroniczny
Tytuł :
New data of Potamophylax rotundipennis (Brauer, 1857) and the first record of Stenophylax permistus McLachlan, 1895 (Trichoptera: Limnephilidae) from Kosovo
Tytuły dodatkowe :
Novi podaci o vrsti Potamophylax rotundipennis (Brauer, 1857) i prvi nalaz vrste Stenophylax permistus McLachlan, 1895 (Trichoptera: Limnephilidae) s Kosova
Index Terms :
Potamophylax rotundipennis; Stenophylax permistus; Kosovo; rare species
Potamophylax rotundipennis; Stenophylax permistus; Kosovo; rijetke vrste
text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
URL :
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.20302/NC.2016.25.21
Zasób elektroniczny
Tytuł :
IMPROVING SALESPERSON EFFECTIVENESS THROUGH SALES FORCES AUTOMATION TOOLS IN WHOLESALE DISTRIBUTION FIRMS
Tytuły dodatkowe :
POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI PRODAVAČA U VELEPRODAJNIM TVRTKAMA PUTEM ALATA ZA AUTOMATIZACIJU PRODAJE
Index Terms :
salesperson eff ectiveness; sales force automation (SFA) tools; performance; wholesale distribution firm; Kosovo
učinkovitost prodavača; alati za automatizaciju prodaje; učinak; veleprodajna tvrtka; Kosovo
text
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Zasób elektroniczny

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies