Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""Malik, A"" wg kryterium: Autor


Tytuł :
Polityka gettoizacji prowadzona wobec społeczności romskiej we Włoszech. Przykład dehumanizacji bezpieczeństwa
Autorzy :
Ewelina Malik
Pokaż więcej
Źródło :
Chorzowskie Studia Polityczne : Zagrożenia bezpieczeństwa na przełomie XX i XXI wieku : uwarunkowania społeczno-gospodarcze i polityczne, 2016, vol. 6, Issue 11, P. 135-145.
Dostęp URL :
http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/ChSP11_wnetrze.pdf
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Digitization in museums: Between a fashionable trend and market awareness
Autorzy :
Anna Anetta Janowska
Radosław Malik
Pokaż więcej
Temat :
museum
digitization
future museum
digitized collection
digital heritage
cultural policy
Social Sciences
Źródło :
Studia z Polityki Publicznej, Vol 7, Iss 3(27) (2020)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2396; https://doaj.org/toc/2391-6389; https://doaj.org/toc/2719-7131
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/d73e8002458244759e8b588a9a6ce382
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Zintegrowana analiza szans oraz zagrożeń bezpieczeństwa Republiki Korei
Autorzy :
Paweł Olbrycht
Natalia Malik
Pokaż więcej
Temat :
Political science
Źródło :
Historia i Polityka, Iss 29 (36), Pp 101-111 (2020)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/HiP/article/view/HiP.2019.028; https://doaj.org/toc/1899-5160; https://doaj.org/toc/2391-7652
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/0ff5ecf5090f425d80768f2f984bad99
Czasopismo naukowe
Tytuł :
THEORETICAL ASPECTS OF FORECASTING ENERGY CLUSTER DEVELOPMENT TAKING INTO ACCOUNT OF MODERN INNOVATION-INVESTMENT TRENDS
Autorzy :
O. Bondar
M. Klymchuk
V. Shovkivska
A. Klochko
R. Malik
Pokaż więcej
Temat :
energy cluster
investments
Economics as a science
HB71-74
Źródło :
Aktualʹnì Problemi Rozvitku Ekonomìki Regìonu, Vol 1, Iss 15, Pp 27-35 (2019)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://journals.pnu.edu.ua/index.php/aprde/article/view/4126/4167; https://doaj.org/toc/2518-7589; https://doaj.org/toc/2313-8246
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/12d009195acd423d9dcde89b467baf9c
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Zarządzanie ryzykiem jako strategiczne i operacyjne wsparcie organizacji sektora finansów publicznych na przykładzie Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu
Autorzy :
Agnieszka Dornfeld
Krzysztof Malik
Pokaż więcej
Źródło :
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach : Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu gospodarczego, 2011, vol. 53, Issue 72, P. 31-47.
Dostęp URL :
http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=40326&from=publication
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Inwazyjne zakażenie Streptococcus pyogenes - retrospektywna analiza kliniczna 6 przypadków. (Polish)
Autorzy :
Grunert, Maria
Malik, Michalina
Lewandowska, Kaja
Machura, Edyta
Pokaż więcej
Temat :
STREPTOCOCCUS pyogenes
STREPTOCOCCAL diseases
INVASIVE diagnosis
DISEASE prevalence
DIAGNOSIS methods
EMPYEMA
TOXIC shock syndrome
Alternatywny tytuł :
Invasive Streptococcus pyogenes infection - a retrospective clinical analysis of 6 cases. (English)
Źródło :
Pediatria i Medycyna Rodzinna (Paediatrics & Family Medicine); 2021, Vol. 17 Issue 1, p57-63, 7p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Równoczesny obustronny ropień okołomigdałkowy u młodej pacjentki. (Polish)
Autorzy :
Malik, Muhammad Fawwaz Meor Abdul
Saniasiaya, Jeyasakthy
Gani, Norhaslinda Abdul
Pokaż więcej
Temat :
TEENAGE girls
MEDICAL literature
DIAGNOSIS
TONSILLITIS
ENGLISH literature
ABSCESSES
Alternatywny tytuł :
Simultaneous bilateral peritonsillar abscess in an adolescent. (English)
Źródło :
Pediatria i Medycyna Rodzinna (Paediatrics & Family Medicine); 2021, Vol. 17 Issue 1, p84-86, 3p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Inteligentne specjalizacje jako efekt transferu wiedzy w regionie
Autorzy :
Krzysztof Malik
Łukasz Dymek
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach : Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie, 2014, vol. 8, P. 15-25.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Sustainable development jako współczesna koncepcja i strategia rozwoju regionalnego
Autorzy :
Karina Bedrunka
Krzysztof Malik
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu : Gospodarka przestrzenna Dylematy i wyzwania współczesności, 2014, vol. 5, Issue 339, P. 11-22.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Współczesne wykorzystanie przez bobra europejskiego Castor fiber antropogenicznie przekształconych dolin rzecznych (przykłady z Równiny Opolskiej i Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej).
Autorzy :
FAJER, MARIA
MALIK, IRENEUSZ
WAGA, JAN MACIEJ
WISTUBA, MAŁGORZATA
WOSKOWICZ-ŚLĘZAK, BEATA
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Contemporary adaptation of anthropogenically-transformed river valleys by European beavers Castor fiber (examples from Poland's Opole Plain and Woźniki-Wieluń Upland).
Źródło :
Przeglad Geograficzny. 2017, Vol. 89 Issue 3, p467-489. 23p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Przebieg erozji wawozowej na podstawie odsloniecia korzeni drzew - na przykladzie badan z Wysoczyzny Proboszczowickiej (Wyzyna Slaska)
Autorzy :
MALIK, I
Pokaż więcej
Temat :
Averse
Shower
Datation
Dating
Erosion des sols
Soil erosion
Loess
Ravinement
Gully erosion
Affleurement
Racine d'arbre
Bgi / Prodig
Europe
Europe de l'Est
Eastern Europe
Géographie physique
Physical geography
Geography
Géographie
Geology
Géologie
Alternatywny tytuł :
Erosion par ravinement enregistrée par datation de l'affleurement des racines d'arbres - exemple du Plateau de Proboszczowicka (Haute Silésie, S. Pologne)
Źródło :
Przegląd geograficzny. 77(3):367-381
Materiał oryginalny :
PRODIG
Opis pliku :
text
Dostęp URL :
http://pascal-francis.inist.fr/vibad/index.php?action=search&terms=17917689
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Wykorzystanie wieku drzew w badaniach tempa migracji bocznej koryta Malej Panwi (Rownina Opolska)
Autorzy :
CISZEWSKI, D
MALIK, I
DRAHMONOV, O
Pokaż więcej
Temat :
Cours d'eau
Stream
Dendrochronologie
Dendrochronology
Erosion des berges
Bank erosion
Lit fluvial
River bed
Méandre
Meander
Bgi / Prodig
Europe
Europe de l'Est
Eastern Europe
Géographie physique
Physical geography
Geography
Géographie
Geology
Géologie
Alternatywny tytuł :
L'utilisation de l'âge des arbres pour estimer la vitesse de migration latérale du lit du cours d'eau Mala Panew
Źródło :
Przegląd geograficzny. 76(1):65-77
Materiał oryginalny :
PRODIG
Opis pliku :
text
Dostęp URL :
http://pascal-francis.inist.fr/vibad/index.php?action=search&terms=16054419
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Wpływ drzew nadrzecznych na transformację równiny zalewowej I koryta rzeki meandrującej na przykładzie Małej Panwi (Równina Opolska)
Autorzy :
MALIK, I
Pokaż więcej
Temat :
Arbre
Tree
Cours d'eau
Stream
Géométrie hydraulique
Channel geometry
Impact
Lit fluvial
River bed
Méandre
Meander
Plaine d'inondation
Floodplain
Végétation ripicole
Riparian vegetation
Végétation
Vegetation
Bgi / Prodig
Europe
Europe de l'Est
Eastern Europe
Géographie physique
Physical geography
Geography
Géographie
Geology
Géologie
Alternatywny tytuł :
Influence des arbres ripicoles sur la formation de méandres des plaines d'inondation et la transformation des lits fluviaux
Źródło :
Przegląd geograficzny. 76(3):345-360
Materiał oryginalny :
PRODIG
Opis pliku :
text
Dostęp URL :
http://pascal-francis.inist.fr/vibad/index.php?action=search&terms=16882062
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Identyfikacja spekulacji na rynkach terminowych towarów rolnych
Autorzy :
Gabriela Malik
Pokaż więcej
Źródło :
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, vol. 5, Issue 4 (42), P. 140-152.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Przenoszenie usług biznesowych do Polski : uwarunkowania, przebieg i skutki procesu
Autorzy :
Radosław Malik
Pokaż więcej
Źródło :
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2013, vol. 9, Issue 1, P. 203-223.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Konteksty oceny efektywności polityki rozwoju regionu
Autorzy :
Krzysztof Malik
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach : Problemy współczesnej ekonomii. Księga jubileuszowa poświęcona prof. zw. dr hab. Dorocie Kotlorz, 2012, vol. 9, P. 149-158.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Uwarunkowania społeczne i gospodarcze projektów rozwoju - przykład foresightu regionalnego
Autorzy :
Krzysztof Malik
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach : Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze, 2012, vol. 12(XII), P. 17-33.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Zintegrowana efektywność polityki rozwoju regionalnego w okresie programowania 2014-2020
Autorzy :
Karina Bedrunka
Krzysztof Malik
Pokaż więcej
Źródło :
Handel Wewnętrzny : Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku, 2012, vol. 7, P. 7-18.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Deformacje stóp i zaburzenia chodu u pacjenta z Pachydermoperiostosis (PDP). Studium przypadku. (Polish)
Autorzy :
Synder, Marek Aleksander
Malik, Praveen
Synder, Marek
Andry chowicz, Żaneta
Hatim Altimimi, Munaf A.
Kłosiński, Stanisław
Borowski, Andrzej
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Feet Deformity and Gait Disturbance in a Patient with Pachydermoperiostosis (PDP). Case Study. (English)
Źródło :
Orthopaedics, Traumatology, Rehabilitation / Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja; 2019, Vol. 21 Issue 2, p123-129, 7p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Ocena potencjału rozwojowego przedsiębiorstw w województwie opolskim
Autorzy :
Krzysztof Malik
Pokaż więcej
Źródło :
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2011, vol. 59, Issue 8, P. 89-98.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Osobliwa lokalizacja guza Warthina położonego poza śliniankami przyusznymi. (Polish)
Autorzy :
Abdul Malik, Muhammad Fawwaz bin Meor
Saniasiaya, Jeyasakthy
Halim, Azwarizan Abdul
Gani, Norhaslinda Abdul
Sulaiman, Nazlinda
Pokaż więcej
Temat :
SUBMANDIBULAR gland
SALIVARY glands
PAROTID glands
TUMORS
NASOPHARYNX
SIALOLITHIASIS
Alternatywny tytuł :
Peculiar presentation of extraparotid Warthin's tumour. (English)
Źródło :
Pediatria i Medycyna Rodzinna (Paediatrics & Family Medicine); 2019, Vol. 15 Issue 4, p424-426, 3p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Efektywność wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Województwie Opolskim
Autorzy :
Krzysztof Malik
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach : Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 2010, vol. 10, P. 399-409.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
BADANIA OTWOROWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA W ASPEKCIE ICH PARAMETRÓW CIEPLNYCH NA POTRZEBY WSPÓŁPRACY Z POMPĄ CIEPŁA. (Polish)
Autorzy :
PEŁKA, Grzegorz
LUBOŃ, Wojciech
KOTYZA, Jarosław
MALIK, Daniel
Pokaż więcej
Temat :
HEAT pumps
SUSTAINABLE development
COOLING
HEAT exchangers
THERMAL resistance
BOREHOLES
Alternatywny tytuł :
ANALYSIS PARAMETERS OF HEATING - COOLING INSTALLATION WITH GROUND SOURCE HEAT PUMP IN HEATING AND PASSIVE COOLING MODE. (English)
Źródło :
Geological Exploration Technology, Geothermal Energy, Sustainable Development / Technika Poszukiwan Geologicznych; 2018, Vol. 57 Issue 2, p93-106, 14p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Handel uprawnieniami emisyjnymi jako instrument polityki zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej
Autorzy :
Krzysztof Malik
Pokaż więcej
Źródło :
Ekonomia i Środowisko, 2006, vol. 9, Issue 1 (29), P. 84-98.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Dysfunkcje komunikacyjne u dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Studium przypadku. (Polish)
Autorzy :
GAGAT-MATUŁA, ANNA
MALIK, NATALIA
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Impaired Communication in a Child with Autism Spectrum Disorder: A Case Study. (English)
Źródło :
Logopedia Silesiana; 2018, Issue 7, p202-214, 13p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
NACINANIE OWOCÓW SYKOMORY. (Polish)
Autorzy :
Malik, Jakub
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Cutting the Sycomore Fruits. (English)
Źródło :
Ethos (0860-8024); sty-mar2017, Issue 117, p327-330, 4p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
LA FONCTION DE L'ECOLE DANS L'ELABORATION D'UNE CULTURE TECHNIQUE DE LA SOCIETE
Autorzy :
MALIK M
Pokaż więcej
Temat :
Sciences de l'éducation
Educational sciences
Sociologie de l'éducation
Sociology of education
Sociologie culturelle
Sociology of culture
Culture populaire
Popular culture
Źródło :
ZYCIE MYSL. 21(7-8)
Opis pliku :
text
Dostęp URL :
http://pascal-francis.inist.fr/vibad/index.php?action=search&terms=13275616
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Rola broni nuklearnej w procesie budowania zimnowojennego ładu i jej wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe
Autorzy :
Malik, N.
Pokaż więcej
Temat :
broń nuklearna
odstraszanie
zimna wojna
rozbrojenie nuklearne
kontrola zbrojeń
bezpieczeństwo międzynarodowe
nuclear weapon
deterrance
cold war
nuclear disarmament
arms control
international security
Źródło :
Roczniki Studenckie Akademii Wojsk Lądowych.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-181b6f8f-3030-4a87-9c26-429128461a3f
Periodyk
Tytuł :
Badania otworowego wymiennika ciepła w aspekcie ich parametrów cieplnych na potrzeby współpracy z pompą ciepła
Autorzy :
Pełka, G.
Luboń, W.
Kotyza, J.
Malik, D.
Pokaż więcej
Temat :
gruntowe pompy ciepła
współczynnik przewodzenia ciepła
opór cieplny
otworowy wymiennik ciepła
geothermal heat pumps
coefficient of thermal conductivity
thermal resistance
hole heat exchanger
Źródło :
Technika Poszukiwań Geologicznych.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-aced47d2-87da-44b9-b024-ec24d648ae60
Periodyk
Tytuł :
Projektowanie zabezpieczania zabytkowych wyrobisk chodnikowych na przykładzie wyrobisk, zlokalizowanych na poziomie I Kopalni Soli „Wieliczka”
Autorzy :
Bodlak, M.
Gradecki, D.
Kucharz, J.
Malik, J.
Pokaż więcej
Temat :
Kopalnia Soli „Wieliczka”
zabezpieczenie zabytkowych wyrobisk
drewniana obudowa wyrobisk górniczych
Wieliczka Salt Mine
protection of historic mining excavations
wooden minig suport
Źródło :
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-be58dca0-c29a-49ce-920d-cbd032d8c59d
Periodyk
Tytuł :
Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy górniczego za szkody w gruntach rolnych i leśnych
Autorzy :
Malik, A.
Pokaż więcej
Temat :
odpowiedzialność cywilna
przedsiębiorca górniczy
szkody górnicze
grunty rolne
grunty leśne
liability
mining entrepreneur
mining damage
agricultural land
forest land
Źródło :
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-07d9ec0a-5d99-4063-8d86-3ce3d3b2e382
Periodyk
Tytuł :
Zastosowanie radarów satelitarnych (SAR) do monitorowania wpływu drążenia tuneli na osiadanie terenu wzdłuż II linii metra w Warszawie
Autorzy :
Malik, H.
Porzycka-Strzelczyk, S.
Strzelczyk, J.
Pokaż więcej
Temat :
radar satelitarny
drążenie tuneli
osiadanie terenu
Źródło :
Budownictwo Górnicze i Tunelowe.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fad1ce75-fd8f-4426-a39d-9fab66e0dd22
Periodyk
Tytuł :
Pracownik pod presją – dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Autorzy :
Malik, N.
Niemczyk, M.
Pokaż więcej
Temat :
mobbing
dyskryminacja
zarządzanie zasobami ludzkimi
patologia w zarządzaniu
funkcjonowanie organizacji
discrimination
HR management
pathology in management
functioning of organization
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9809ad0a-0c45-49d7-8cba-fd6ea2aa1dca
Periodyk
Tytuł :
Erozja wąwozowa zapisana w odsłanianych korzeniach drzew na Wysoczyźnie Proboszczowickiej pod Górą Św. Anny
Autorzy :
Malik, I.
Pokaż więcej
Temat :
erozja wąwozowa
intensywność erozji
analiza dendrologiczna korzeni
datowanie epizodów erozyjnych
permanent gullies
gully erosion
exposed roots
tree rings
extreme rainfall events
Źródło :
Przegląd Geologiczny.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS2-0012-0002
Periodyk

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies