Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""Mastalerz-Kodzis, Adrianna"" wg kryterium: Autor


Tytuł :
Application of Hölder Function to Expansion Intensity of Spatial Phenomena Analysis / Zastosowanie funkcji Höldera do badania intensywności ekspansji zjawisk przestrzennych
Autorzy :
Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Pośpiech, Ewa Katarzyna
Pokaż więcej
Źródło :
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2018, vol. 3, t. 335, s. 49-61, rys., bibliogr. 29 poz.
Dostęp URL :
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/11089/24833/1/0_4_49-61%20Mastalerz-Kodzis_Pospiech.pdf
Tytuł :
Application of Spatial Regression in Employment Characteristics Modelling / Zastosowanie regresji przestrzennej do modelowania charakterystyk zatrudnienia
Autorzy :
Pośpiech, Ewa Katarzyna
Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Pokaż więcej
Źródło :
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2018, vol. 3, t. 335, s. 63-74, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Dostęp URL :
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/11089/24834/1/0_5_63-74 Pospiech_Mastalerz-Kodzis.pdf
Tytuł :
Zastosowanie metody ilorazu potencjałów do pomiaru poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski
Autorzy :
Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2018, s. 9-24, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł :
Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego krajów Unii Europejskiej / Socio-economic Determinants of the Information Society Development in the European Union Countries
Autorzy :
Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Pośpiech, Ewa
Pokaż więcej
Źródło :
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Social Inequalities and Economic Growth, 2018, z. nr 53, s. 109-118, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Dostęp URL :
http://www.ur.edu.pl/file/150132/08.pdf
Tytuł :
Spatial Analysis of Economic Development of Selected Regions of the EU Countries From A Dynamic Perspective / Analiza przestrzenna rozwoju gospodarczego regionów wybranych krajów europejskich w ujęciu dynamicznym
Autorzy :
Pośpiech, Ewa
Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Pokaż więcej
Źródło :
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2017, nr 89, s. 71-78, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Dostęp URL :
http://foliaoe.zut.edu.pl/pdf/339/oe2017.89.4.07.pdf
Tytuł :
Zastosowanie wykładnika Hursta oraz funkcji Höldera w modelu Blacka-Scholesa / The Application of Hurst Exponent and Hölder Function in Black-Scholes Model
Autorzy :
Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Pokaż więcej
Źródło :
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Informatyka i Ekonometria (9), 2017, nr 335, s. 16-26, rys., bibliogr. 17 poz.
Dostęp URL :
https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/323183/edition/305364/content?ref=desc
Tytuł :
Wycena wartości akcji za pomocą modeli empiryczno-indukcyjnych - porównanie wybranych ujęć / Share Valuation with the Use of Single Equation Regression Models - a Comparison of Selected Approaches
Autorzy :
Pośpiech, Ewa
Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Pokaż więcej
Źródło :
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 331, s. 100-111, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Dostęp URL :
https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/316797/edition/299421/content?ref=desc
Tytuł :
Iloraz potencjałów jako narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji i kształtowanie strategii na rynku pracy w Polsce / The Quotient of Potentials as a Tool Supporting the Decision Making and Strategy Development on the Labour Market in Poland
Autorzy :
Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 102, s. 215-224, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł :
Zastosowanie analizy technicznej oraz funkcji Höldera w procesie konstruowania optymalnych strategii inwestycyjnych / Application of Technical Analisis and the Hölder Function in Building Optimal Investment Strategy
Autorzy :
Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 321-330, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Dostęp URL :
http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z96/po_rec_004_Mastalerz-Kodzis.pdf
Tytuł :
Wpływ korelacji kryteriów na wielokryterialną selekcję walorów giełdowych / Criteria Correlation and its Influence on Multi-criteria Shares Selection
Autorzy :
Pośpiech, Ewa
Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Pokaż więcej
Źródło :
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016, nr 301, s. 175-186, tab., bibliogr. 15 poz.
Dostęp URL :
http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/285512/edition/270096/content&ref=aHR0cDovL3d3dy5zYmMub3JnLnBsL2RsaWJyYS9wdWJsaWNhdGlvbi8yODU1MTIvZWRpdGlvbi8yNzAwOTY
Tytuł :
Inwestowanie w sektorze energetycznym, paliwowym i surowcowym na GPW w Warszawie z użyciem modeli Sharpe'a i Markowitza / Energy, Oil and Gas Industry and Basic Materials Industry Sectors Investments on Warsaw Stock Exchange Using Sharpe's and Markowitz Models
Autorzy :
Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Pośpiech, Ewa
Pokaż więcej
Źródło :
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współczesne Finanse (7), 2016, nr 298, s. 52-61, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Dostęp URL :
http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=269794&from=publication
Tytuł :
Algorytm generowania danych przestrzennych o zadanej lokalnej regularności
Autorzy :
Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016, s. 11-34, rys. , bibliogr. 15 poz.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies