Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""Mastery Learning"" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-14 z 14
Tytuł :
The Role of Parents' Socio-Economic Conditions Against Mathematics Learning Outcomes of Madrasah Ibtidaiyah Students
Autorzy :
Anna Fista Nugraheni
Avita Febri Hidayana
Pokaż więcej
Temat :
socioeconomic status
mathematics learning outcomes
mastery learning
Education
Education (General)
L7-991
Islam
BP1-253
Źródło :
Mudarrisa: Jurnal Kajian Pendidikan Islam, Vol 11, Iss 2, Pp 136-158 (2019)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://mudarrisa.iainsalatiga.ac.id/index.php/mudarrisa/article/view/3132; https://doaj.org/toc/2085-2061; https://doaj.org/toc/2541-3457
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/9c92bd15f5b34caeb6a2d61d6385ba39
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Pengaruh Pendekatan Saintifik Pada Pembelajaran Seni Budaya Dan Prakarya Terhadap Capaian Akademis Siswa Kelas Iv Di Mi Salafiyah Syafi’iyah Ii Klinterejo Sooko Mojokerto
Autorzy :
Didik Supriyanto
Pokaż więcej
Temat :
Scientific Approach, Mastery Learning, and Learning Achievement.
Education
Sociology (General)
HM401-1281
Źródło :
Nazhruna, Vol 2, Iss 2, Pp 266-278 (2019)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/NAZHRUNA/article/view/346; https://doaj.org/toc/2614-8013
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/b9fd4b9279de4f109e2a0aee1f68b486
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Upaya Meningkatkan Ketuntasan Belajar Memastikan Kebutuhan Akan Dokumen Melalui Penerapan Pembelajaran Koopratif Model Student Teams Achievement Divisions (STAD) Pada Siswa Kelas XII APK-1 SMK Negeri 1 Magetan Pada Tahun Pelajaran 2010/2011
Autorzy :
Arum Yuliani
Pokaż więcej
Temat :
mastery learning, stad
Social Sciences
Źródło :
EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya, Vol 7, Iss 2, Pp 149-164 (2019)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/4785; https://doaj.org/toc/2303-1565; https://doaj.org/toc/2502-1575
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/668798c69fdf494f949686ac31dfb8fa
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Penerapan ELPSA Framework Berbantuan Game pada Materi Eksponensial
Autorzy :
Devi Arhami Putri
Rahmah Johar
Muhammad Hasbi
Pokaż więcej
Temat :
elpsa framework
games
mastery learning
student’s response
student’s emotional activity
Education (General)
L7-991
Science (General)
Q1-390
Źródło :
Prisma Sains: Jurnal Pengkajian Ilmu dan Pembelajaran Matematika dan IPA IKIP Mataram, Vol 7, Iss 1, Pp 68-79 (2019)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://ojs.ikipmataram.ac.id/index.php/prismasains/article/view/1267; https://doaj.org/toc/2338-4530; https://doaj.org/toc/2540-7899
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/35f5728e239647c193561fd478a7d7e0
Czasopismo naukowe
Tytuł :
IMPLEMENTASI TUTOR SEBAYA DALAM KETUNTASAN BELAJAR MATERI BERWUDHU KELAS TINGKAT SEKOLAH DASAR
Autorzy :
Elia Sari
Pokaż więcej
Temat :
mastery learning, peer tutoring, methods
Education
Islam
BP1-253
Źródło :
Al-Iltizam, Vol 4, Iss 1, Pp 181-198 (2019)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/ALT/article/view/772; https://doaj.org/toc/2654-7902; https://doaj.org/toc/2614-3860
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/0a62dcdc9fdf457e833d3080b3583bac
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Penguatan Receptive Skills Santri Melalui Pendekatan Mastery Learning dalam Pembelajaran Al-Qur’an di Pondok Pesantren
Autorzy :
Hasan Baharun
Alqoyla Rosabila Dini
Pokaż więcej
Temat :
al-Qur'an learning
mastery learning
receptive skillss
Education (General)
L7-991
Islam
BP1-253
Źródło :
Jurnal Pendidikan Islam Indonesia, Vol 3, Iss 2, Pp 275-289 (2019)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://ojs.pps-ibrahimy.ac.id/index.php/jpii/article/view/133; https://doaj.org/toc/2527-3566; https://doaj.org/toc/2528-2964
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/200f5b56c77247498cfcb1023374aeaf
Czasopismo naukowe
Tytuł :
EFEKTIVITAS PENDEKATAN MASTERY LEARNING TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP DAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MAHASISWA STAIN GAJAH PUTIH TAKENGON
Autorzy :
Elfi Rahmadhani
Pokaż więcej
Temat :
understanding of concepts
problem solving abilities
mastery learning approach.
Education
Mathematics
QA1-939
Źródło :
Al Khawarizmi, Vol 2, Iss 1, Pp 31-44 (2019)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/alkhawarizmi/article/view/4497; https://doaj.org/toc/2549-3906; https://doaj.org/toc/2549-3914
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/4bdd4f82fe244a2a85e49ff45ca1f543
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Pembelajaran Biologi Pokok Bahasan Sistem Pernapasan pada Manusia melalui Media Gambar di MTsN Jongar Kabupaten Aceh Tenggara
Autorzy :
Safryadi A
Pokaż więcej
Temat :
human respiratory system, images media, mastery learning
Biology (General)
QH301-705.5
Źródło :
Biotik: Jurnal Ilmiah Biologi Teknologi dan Kependidikan, Vol 4, Iss 2, Pp 143-148 (2018)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/biotik/article/view/1082; https://doaj.org/toc/2337-9812; https://doaj.org/toc/2549-1768
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/a4049f10f6764cc5a9a0587e629843b3
Czasopismo naukowe
Tytuł :
PENGARUH PEMBELAJARAN BERBASIS KERJA TERHADAP WAWASAN WIRAUSAHA
Autorzy :
Muhammad Yahya
Pokaż więcej
Temat :
work-based learning, work guidance, work interest, technology mastery, learning satisfaction, entrepreneurial insight.
Education (General)
L7-991
Źródło :
Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran, Vol 46, Iss 1, Pp 29-40 (2016)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://journal.uny.ac.id/index.php/jk/article/view/8745; https://doaj.org/toc/2580-5525; https://doaj.org/toc/2580-5533
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/01aee9ac12b54368bd97518efd35f737
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Peningkatan Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Alam tentang Energi dan Perubahannya Melalui Pendekatan Mastery Learning pada Siswa Kelas VI SD Negeri 3 Kalikotes Kabupaten Klaten
Autorzy :
Endang Sumarsih
Pokaż więcej
Temat :
learning achievement
natural science of energy
mastery learning
Education
Education (General)
L7-991
Źródło :
Jurnal Varidika, Vol 27, Iss 1, Pp 70-83 (2015)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://journals.ums.ac.id/index.php/varidika/article/view/742; https://doaj.org/toc/0852-0976; https://doaj.org/toc/2460-2953
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/2031c53dcd264b8d99445aebf9ce0c94
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Islamic Education Reconstruction: Mastery Learning Based in Modern Islamic Boarding School
Autorzy :
Lila Pangestu Hadiningrum
Pokaż więcej
Temat :
Islamic education
mastery learning
Islamic boarding schools
Islam. Bahai Faith. Theosophy, etc.
BP1-610
Źródło :
Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol 14, Iss 1 (2017)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/458; https://doaj.org/toc/1411-125X; https://doaj.org/toc/2355-7710
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/8c44eb72a68540cab6c3ece5a20dc519
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match Dalam Meningkatkan Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab Santri TPA Al-Barokah Hadimulyo Timur Metro Pusat
Autorzy :
Muhammad Syaifullah
Pokaż więcej
Temat :
Vocabulary, Cooperative Make A Match, Mastery, Learning Method, Arabic Language.
Education (General)
L7-991
Źródło :
At-Ta'dib, Vol 11, Iss 2 (2016)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tadib/article/view/781; https://doaj.org/toc/0216-9142; https://doaj.org/toc/2503-3514
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/2fdef74274e342dab52e76582150c533
Czasopismo naukowe
Tytuł :
UPAYA MENINGKATKAN KETUNTASAN BELAJAR MATEMATIKA MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) DI SMPN 3 DEPOK SLEMAN TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Autorzy :
Yeni Rahmawati ES
Pokaż więcej
Temat :
cooperative learning
mastery learning
NHT
Education
Mathematics
QA1-939
Źródło :
Jurnal Aksioma, Vol 4, Iss 2 (2015)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://ojs.fkip.ummetro.ac.id/index.php/matematika/article/view/302; https://doaj.org/toc/2089-8703; https://doaj.org/toc/2442-5419
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/5bb9d54c0b1f4f3ea4cf1e69f59a2991
Czasopismo naukowe
Tytuł :
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BIOLOGI MELALUI MODEL PEMBELAJARAN MAKE A MATCH PADA SISWA SMP
Autorzy :
Mudrikah Mudrikah
Pokaż więcej
Temat :
learning
make a match
achievement
mastery learning.
Theory and practice of education
LB5-3640
Źródło :
Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, Vol 10, Iss 2, Pp 267-238 (2016)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://cendekia.soloclcs.org/index.php/cendekia/article/view/194; https://doaj.org/toc/1978-2098; https://doaj.org/toc/2407-8557
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/f74192bd5d8e4aac913682a39ca4d777
Czasopismo naukowe
    Wyświetlanie 1-14 z 14

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies