Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""Musakhanov, Orkhan"" wg kryterium: Wszystkie pola


Wyświetlanie 1-16 z 16
Tytuł :
Kutbüddinzâde İznikî'nin Hulûd-ı Küffâr Meselesinde Gazzâlî Savunusu. (Turkish)
Autorzy :
Musakhanov, Orkhan
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Qutb al-dīn-zāda al-Izniqī's Defense of al-Ghazzālī on the Issue of the Eternal Remaining of Unbelievers in Hell. (English)
Źródło :
Eskiyeni; Sep2021, Issue 44, p499-524, 26p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Ismāʽīl Sirāj al-Dīn al-Shirwānī’s (d. 1034/1624) Commentary on Waḥdah al-wujūd and Waḥdah al-shuhūd
İsmail Sirâceddin Şirvânî’nin (öl. 1269/1853) Vahdet-i Vücûd ile Vahdet-i Şuhûd Yorumu
Autorzy :
MUSAKHANOV, Orkhan
Pokaż więcej
Temat :
Tasawwuf,Kalām,Ismāʽīl Sirāj al-Dīn al-Shirwānī,Waḥdah al-wujūd,Waḥdah al-shuhūd
İsmail Sirâceddin Şirvânî,Vahdet-i şuhûd,Tasavvuf,Kelam,Vahdet-i vücûd
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
STUDY AND CRİTİCAL EDİTİON OF ISMAİL HAKKI BURSEVÎ'S COMMENTARY ON THE HADİTH ‘THE BELİEVER İS A MİRROR OF HİS FELLOW BELİEVER’: A STUDY ON THE POİNTS WHERE THE ESOTERİC AND EXOTERİC MEANİNG UNİTE AND SEPARATE
İSMAİL HAKKI BURSEVÎ’NİN ‘MÜ’MİN MÜ’MİNİN AYNASIDIR’ HADİS-İ ŞERİFİ ÜZERİNE YAZDIĞI ŞERHİN TAHLİL VE TAHKİKİ: ZÂHİR VE BÂTIN ANLAMIN BİRLEŞTİĞİ VE AYRILDIĞI NOKTALARA DAİR BİR İNCELEME
Autorzy :
MUSAKHANOV, Orkhan
Pokaż więcej
Temat :
Akbarians,İnterpretation,Hadd-Maṭla‘,‘Afīf al-Dīn Tilimsānī,Ismail Hakkı Bursevī
Ekberiyye,Zahirî-Bâtınî Yorum,Had-Matla‘,Afîfüddin Tilimsânî,İsmail Hakkı Bursevî
Źródło :
Volume: 19, Issue: 2 539-561
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
Bahâeddinzâde Muhyiddin Mehmed Efendi’nin Risâle fî mes’eleti hulûdi’l-küffâr Adlı Eseri: İnceleme ve Tahkik
A Critical Edition and Interpretation of Bahāeddīnzāde’s Risālah fī Masǿalah Khulūd al-Kuffār
Autorzy :
MUSAKHANOV, Orkhan
Pokaż więcej
Temat :
Bahâeddinzâde,İbnü’l-Arabî,Sadreddin Konevî
Bahāeddīnzāde,Ibn al-Arabī-Qūnawī,Ghazali, God’s Mercy,Eternity of Helfire
Źródło :
Volume: 2, Issue: 1 81-127
Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
Bahâeddinzâde Muhyiddin Mehmed Efendi'nin Risâle fî mes'eleti hulûdi'l-küffâr Adlı Eseri: İnceleme ve Tahkik
Autorzy :
Musakhanov, Orkhan
Pokaż więcej
Źródło :
Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi 2(1) 81-127
Tytuł :
İsmail Hakkı Bursevî'nin 'Mü'min Mü'minin Aynasıdır' Hadis-i Şerifi Üzerine Yazdığı Şerhin Tahlil ve Tahkiki: Zâhir ve Bâtın Anlamın Birleştiği ve Ayrıldığı Noktalara Dair Bir İnceleme (Turkish)
Autorzy :
MUSAKHANOV, Orkhan
Pokaż więcej
Temat :
MIRRORS
CONTINUITY
REFLECTIONS
CLASSIFICATION
SCHOLARS
Alternatywny tytuł :
Study and Critical Edition of Ismail Hakkı Bursevî's Commentary on the Hadith 'The Believer is a Mirror of his Fellow Believer': A Study on the Points where the Esoteric and Exoteric Meaning Unite and Separate. (English)
Źródło :
Cukurova Universitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi (CUIFD); 2019, Vol. 19 Issue 2, p539-561, 23p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
A Critical Edition And Critique Of Muḥammad Ḥayāt Al-Sindī's (D. 1163/1750) Refutation Of Waḥdah Al-Wujūd İn His Work Entitled Fatḥ Al-Wadūd 'Alā Waḥdah Al-Wujūd
Autorzy :
MUSAKHANOV, Orkhan
Pokaż więcej
Temat :
Muhammed Hayât es-Sindî,Tasavvuf,Vahdet-i vücûd,Reddiye,Reddiyenin Eleştirisi
Muḥammad Ḥayāt al-Sindī,Tasawwuf,Waḥdah al-Wujūd,Refutation,Critique of Refutation
Źródło :
Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi
Volume: 1, Issue: 1 94-132
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
Sofyalı Bâlî Efendî'nin Kazâ ve Kaderin Sırlarıyla İlgili İsmi Meçhul Risâlesi: Yemenli Bir Yahudinin Kader Sorusuna Vahdet-i Vücûd Bakış Açısından Cevap. (Turkish)
Autorzy :
MUSAKHANOV, ORKHAN
Pokaż więcej
Temat :
HADITH
GOD in Islam
DOCTRINAL theology
FREE will & determinism
GOD
SUFISM
Alternatywny tytuł :
Bali Efendi the Sophian's Treatise on the Secrets of Decree and Predestination: A Jewish Yemenite's Response to the Question of Predestination from the Perspective of Wahdat al-Wujud. (English)
Źródło :
Beytulhikme: An International Journal of Philosophy; 2020, Vol. 10 Issue 1, p245-270, 26p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Muhammed Hayât es-Sindî’nin (ö. 1163/1750) Fethu’l-vedûd ‘alâ vahdeti’l-vücûd İsimli Vahdet-i Vücûd Reddiyesinin Tahkiki ve Eleştirisi
A Critical Edition And Critique Of Muḥammad Ḥayāt Al-Sindī's (D. 1163/1750) Refutation Of Waḥdah Al-Wujūd İn His Work Entitled Fatḥ Al-Wadūd `Alā Waḥdah Al-Wujūd
Autorzy :
Musakhanov, Orkhan
Pokaż więcej
Temat :
Muhammed Hayât es-Sindî, Tasavvuf, Vahdet-i vücûd, Reddiye, Reddiyenin Eleştirisi
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
Afifüddin Tilimsânî'nin İlâhî İsimler Nazariyesi ve Meâni'l-Esmâi'l-İlahiyye adlı eserinin tahkiki
Afîfuddîn Tilimsânî's theory of Divine Names and a critical edition of his work Ma`âni al-Asmâ al-Ilâhiyyah
Autorzy :
Musakhanov, Orkhan
Pokaż więcej
Temat :
Afîfüddin tilimsânî
İlâhî isimler nazariyesi
Nifferî
Esmâ-i hüsnâ/ilâhî isimler literatürü
Meâni’l-esmâi’l-ilâhiyye
Ekberiyye
Theory of divine names
Asmâ al-husnâ/literature of divine names
Niffarî
Ma`âni al-asmâ al-ilâhiyyah
al-Akbariyya
Opis pliku :
XV, 487 sayfa; application/pdf
Tytuł :
Meşşâîlik'ten Devralınan Miras: Ekberî Gelenekte Umûr-ı Külliye Kavramının Mahiyeti ve Kapsamı. (Turkish)
Autorzy :
APAYDIN, Yasin
Pokaż więcej
Temat :
ISLAMIC theology
JOURNALISTS
UNIVERSE
GOD
WISDOM
Alternatywny tytuł :
The Peripatetic Inheritance: The Nature and Scope of al-Umūr al-Kulliyyah in the Akbarian Tradition. (English)
Źródło :
Tasavvur / Tekirdag Ilahiyat Dergisi; Dec2020, Vol. 6 Issue 2, p1043-1072, 30p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Müeyyed Cendî’nin Hayatı, Eserleri ve Ekberî Gelenekteki Yeri. (Turkish)
Autorzy :
Akar, Ayşe Mine
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The Life, Works and Place of Muayyad al-Jandī in Akbarī Tradition. (English)
Źródło :
Eskiyeni; Sep2020, Issue 41/42, p703-730, 28p
Czasopismo naukowe
    Wyświetlanie 1-16 z 16

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies