Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""STOCK exchanges"" wg kryterium: Temat


Starter badań:

Tytuł :
DYNAMIC RELATIONSHIP BETWEEN PRECIOUS METALS AND CENTRAL EUROPEAN STOCK MARKETS.
Autorzy :
Siemaszkiewicz, Karolina
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
DYNAMICZNA RELACJA MIĘDZY METALAMI SZLACHETNYMI I RYNKAMI GIEŁDOWYMI KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ.
Źródło :
Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 3/22/2021, Vol. 64 Issue 12, p101-112. 12p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
الملكية: الدور المعدل لجودة التدقيق (دراسة تطبيقية على القطاع الصناعي في األردن)أثر الدخل الشامل اآلخر في تكلفة حقوق.
Autorzy :
يحيى مفلح الصبيح
نضال عمر زلوم
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Impact of Other Comprehensive Income on the Cost of Equity: The Moderating Role of Auditing Quality (Applied Study on the Industrial Sector in Jordan).
Źródło :
IUG Journal of Economics & Business. 2021, Vol. 29 Issue 2, p246-260. 15p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ НА АКТИВНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ В СДЕЛКАХ ФИНАНСИРУЕМОГО ВЫКУПА
Autorzy :
БАЛАКИН, Илья Андреевич
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
INFLUENCE OF FACTORS ON THE ACTIVITY OF FINANCIAL AND STRATEGIC BUYERS IN LEVERAGED BUYOUTS.
Źródło :
Finance & Credit. Apr2021, Vol. 27 Issue 4, p913-933. 21p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
TESTING ADAPTIVE MARKET HYPOTHESIS IN GLOBAL ISLAMIC STOCK MARKETS: EVIDENCE FROM MARKOV-SWITCHING ADF TEST.
Autorzy :
BUĞAN, Mehmet Fatih
ÇEVİK, Emrah İsmail
ÇEVİK, Nüket KIRCI
YILDIRIM, Durmuş Çağrı
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
GLOBAL İSLAMİ PAY PİYASALARINDA ADAPTİF PİYASA HİPOTEZİNİN TEST EDİLMESİ: MARKOV-SWITCHING ADF TESTİ.
Źródło :
Bilimname. 2021, Vol. 44 Issue 1, p425-449`. 25p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
نحو بناء مؤشر لقياس معنويات المستثمرين في البورصات العربيّة.
Autorzy :
صالح الدين نعاس
علي بن الضب
وعبد الرحمان بن س
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Towards construction of an investor sentiment index in the Arab stock markets.
Źródło :
An-Najah University Journal for Research, B: Humanities. Apr2021, Vol. 35 Issue 4, p613-646. 34p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Implicaţiile comitetului de audit în raportarea financiară la nivelul entităţilor listate la Bursa de Valori Bucureşti .
Autorzy :
DUMITRESCU, Alin-Constantin
BUNGET, Ovidiu-Constantin
BURCĂ, Valentin
BOGDAN, Oana
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The Implications of the Audit Committee in the Financial Reporting of the Entities Listed on the Bucharest Stock Exchange.
Źródło :
Audit Financiar. 2021, Vol. 19 Issue 161, p56-71. 16p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Sağlık Sektörü İşletmelerinde İşletme Sermayesi Yönetiminin Karlılık Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul (BİST) Örneği.
Autorzy :
Çankaya, Muhammet
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
The Effect of Working Capital Management on Profitability in Healthcare Sector Businesses: The Case of Borsa Istanbul (BIST).
Źródło :
Aksaray Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020, Vol. 12 Issue 4, p1-13. 13p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
CADEIA DE MARKOV MULTIVARIADA APLICADA NA BOLSA DE VALORES UTILIZANDO DADOS DA PETROBRÁS, DÓLAR E PETRÓLEO WTI.
Autorzy :
MÜLLER FRANCO, MATEUS
BOEIRA CECHIN, RAFAELA
PASOLINI, MÔNICA
ROSA MONEGAT, AMANDA DALLA
LUIS CORSO, LEANDRO
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
MULTIVARIATE MARKOV CHAIN APPLIED IN DATA ANALYSIS OF PETROBRAS, DOLLAR AND PETROLEUM WTI.
Źródło :
ConTexto. jan-abr2021, Vol. 21 Issue 47, p79-94. 16p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Do Instabilities in National Macroeconomic Factors Contribute to Channeling Volatility Spillover from the Global to the Islamic Equity Market?
Autorzy :
Muharam, Harjum
Najmudin, Najmudin
Mawardi, Wisnu
Arfinto, Erman Denny
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
Czy niestabilność krajowych czynników makroekonomicznych przyczynia się do przenoszenia zmienności stóp zwrotu z globalnego na islamski rynek akcji?
Źródło :
Comparative Economic Research. 2021, Vol. 24 Issue 1, p103-121. 19p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
HEDGES AND SAFE HAVENS: AN EXAMINATION OF STOCKS, GOLD AND SILVER IN LATIN AMERICA'S STOCK MARKET.
Autorzy :
Teixeira Santos Dias, Rui Manuel
Cagica Carvalho, Luísa Margarida
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
COBERTURAS E REEQUILÍBRIO DE CARTEIRAS: UMA ANÁLISE PARA AS AÇÕES OURO E PRATA NOS MERCADOS BOLSISTAS DA AMÉRICA LATINA.
Źródło :
Brazilian Journal of Management / Revista de Administração da UFSM. 2020 Special Issue, Vol. 13 Issue 5, p1114-1132. 19p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
59 ؤؼُ خڀس٭ً خٖـعمد٬ٍ لدٔسص خڀعىمُص خّٮٕعًخڄص في ٸُدْ ټٵدءش خْيخء خڀعٙٱُځٍ في خڀُٙټدض خڀٝىد٬ُص خّٮًَـص في زىَٜص ٴځٕ٥ّٜ ڀٓوَخٶ خّٮدڀُص.
Źródło :
REMAH Journal. 2021, Issue 52, p59-86. 28p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
أثر اشتكاليٝ١ املدقل ايداخًٞ عً٢ حتصني تكِٝٝ املداطر يف ايعرنات ايصٓاعٝ١ ايهٜٛتٝ١.
Źródło :
REMAH Journal. dec2020, Issue 49, p169-186. 18p.
Czasopismo naukowe
Tytuł :
ПРОБЛЕМЫ ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ.
Autorzy :
НУРАШЕВА, Кулянда Кулбосыновна
ФИЛИН, Сергей Александрович
КУЛАНОВА, Дарикуль Аскарбековна
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
CHALLENGES TO KAZAKHSTAN'S STOCK MARKET AMID GLOBAL TURBULENCE.
Źródło :
Finance & Credit. Dec2020, Vol. 26 Issue 12, p2658-2677. 20p.
Czasopismo naukowe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies