Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""SWOT analysis"" wg kryterium: Temat


Tytuł :
Návrh podnikatelského plánu pro založení čajovny
Business Plan Proposal for the Establishment of a Tea House
Autorzy :
Jezberová, Pavla
Pokaż więcej
Temat :
podnikatelský plán
podnik
SWOT analýza
PEST analýza
Porterův model pěti sil
obchodní plán
marketingový plán
organizační plán
finanční plán
čajovna
business plan
company
enterprise
SWOT analysis
PEST analysis
Porter´s five forces analysis
marketing plan
organisational plan
financial plan
teahouse
Źródło :
JEZBEROVÁ, P. Návrh podnikatelského plánu pro založení čajovny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Opis pliku :
text/html; application/pdf
Tytuł :
Podnikatelský plán na založení malého podniku
The Business Plan for Establishing of Small Company
Autorzy :
Březinová, Tereza
Pokaż więcej
Temat :
Podnikatelský plán
služby
průzkum trhu
analýza prostředí
SWOT analýza
společnost s ručením omezeným
rizika
Business plan
service
market research
environmental analysis
SWOT analysis
limited liability company
risk factors
Źródło :
BŘEZINOVÁ, T. Podnikatelský plán na založení malého podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Opis pliku :
application/pdf; text/html
Tytuł :
Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení
Evaluation of the Financial Situation in the Company and Proposals to its improvement
Autorzy :
Brázdová, Lucie
Pokaż więcej
Temat :
finanční analýza
SWOT analýza
PESTLE analýza
aktivita
likvidita
rentabilita
financial analysis
SWOT analysis
PESTLE analysis
activity
liquidity
profitability
Źródło :
BRÁZDOVÁ, L. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Opis pliku :
text/html; application/pdf
Tytuł :
Návrh na zlepšení marketingové komunikace společnosti
Proposal of improving of Marketing Communication of Company
Autorzy :
Bednářová, Markéta
Pokaż więcej
Temat :
Komunikační mix
marketingová komunikace
SLEPTE analýza
Porterův model pěti konkurenčních sil
SWOT analýza
Online marketing
Communication mix
marketing communication
marketing
SLEPTE analysis
Porter's five forces analysis
SWOT analysis
Źródło :
BEDNÁŘOVÁ, M. Návrh na zlepšení marketingové komunikace společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Opis pliku :
text/html; application/pdf
Tytuł :
Spokojenost zákazníků s nabízenými službami a produkty vybrané společnosti a návrhy na zvýšení její úrovně
Customer Satisfaction with Offered Services and Products of Selected Company and Proposals for its Improvement
Autorzy :
Matlas, Michal
Pokaż więcej
Temat :
Marketing
SLEPT analýza
Porterův model pěti konkurenčních sil
SWOT analýza
marketingový výzkum
zákazník
spokojenost zákazníků
dotazník
kavárna
SLEPT analysis
Porter's five forces model
SWOT analysis
marketing research
customer
customer satisfaction
questionnaire
café
Źródło :
MATLAS, M. Spokojenost zákazníků s nabízenými službami a produkty vybrané společnosti a návrhy na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Opis pliku :
application/pdf; text/html
Tytuł :
Návrh podpůrné aplikace pro kontrolní hlášení DPH v podniku pomocí VBA
Design of Supporting Application for VAT Control Statement in Company Using VBA
Autorzy :
Řezáč, Vojtěch
Pokaż więcej
Temat :
kontrolní hlášení
DPH
VBA
Microsoft Excel
SWOT analýza
aplikace
control statement
VAT
SWOT analysis
application
Źródło :
ŘEZÁČ, V. Návrh podpůrné aplikace pro kontrolní hlášení DPH v podniku pomocí VBA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Opis pliku :
application/pdf; text/html
Tytuł :
Marketingová strategie pro vybranou společnost
Marketing Strategy for the Selected Company
Autorzy :
Rehuš, Martin
Pokaż więcej
Temat :
marketingová strategie
spokojenost zákazníků
dotazník
cestovní ruch
Medplaya Hotel Bali
Španělsko
SWOT analýza
marketing strategy
customer satisfaction
questionnaire
tourism
Spain
SWOT analysis
Źródło :
REHUŠ, M. Marketingová strategie pro vybranou společnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Opis pliku :
text/html; application/pdf
Tytuł :
Návrh na zlepšení marketingového mixu
Proposal for an Improvement of Marketing Mix.
Autorzy :
Přibylová, Veronika
Pokaż więcej
Temat :
Marketing
zákazník
marketingový mix
dotazníkové šetření
SWOT analýza
propagace
customer
marketing mix
questionnaire survey
SWOT analysis
promotion
Źródło :
PŘIBYLOVÁ, V. Návrh na zlepšení marketingového mixu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Opis pliku :
application/pdf; text/html
Tytuł :
Podnikatelský záměr - Založení agentury pro realizaci společenských a kulturních akcí
Business Plan - Starting an Event Agency for Cultural and Social Events
Autorzy :
Stržinek, Daniel
Pokaż więcej
Temat :
business plan
social events
cultural events
event agency
catering
SWOT analysis
SLEPT analysis
Porter's model
Business Model Canvas
podnikatelský záměr
společenské akce
kulturní akce
eventová agentura
SWOT analýza
SLEPT analýza
Porterův model
obchodní model Canvas
Źródło :
STRŽINEK, D. Podnikatelský záměr - Založení agentury pro realizaci společenských a kulturních akcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Opis pliku :
application/pdf; text/html
Tytuł :
Podnikatelský plán pro založení restauračně-zábavního komplexu
Business Plan for Setting Up a Restaurant and Entertainment Complex
Autorzy :
Wisner, Jan
Pokaż więcej
Temat :
podnikatelský plán
podnikání
cíle
plánování
analýza SWOT
Porterova analýza pěti sil
business plan
entrepreneurship
targets
planning
SWOT analysis
Porter’s five forces analysis
Źródło :
WISNER, J. Podnikatelský plán pro založení restauračně-zábavního komplexu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Opis pliku :
text/html; application/pdf
Tytuł :
Podnikatelský záměr - Společnost poskytující cateringové služby
Business Plan - A Company Providing Catering Services
Autorzy :
Stržinek, Daniel
Pokaż więcej
Temat :
podnikatelský plán
společenské akce
kulturní akce
cateringové služby
SWOT analýza
SLEPT analýza
Porterův model
finanční plán
business plan
social events
cultural events
event agency
catering services
SWOT analysis
SLEPT analysis
Porter's model
financial plan
Źródło :
STRŽINEK, D. Podnikatelský záměr - Společnost poskytující cateringové služby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Opis pliku :
application/pdf; text/html
Tytuł :
Návrh na založení malého podniku
Proposal for Establishment of Small Company
Autorzy :
Bráblík, Richard
Pokaż więcej
Temat :
Podnikatelský záměr
centrum pohybových aktivit
založení živnosti
SLEPTE analýza
Porterova analýza pěti sil
dotazníkové šetření
SWOT analýza
marketingový plán
Business plan
sport center
establishing a trade
SLEPTE Analysis
Porter’s Five Force Analysis
Questionnaire Survey
SWOT analysis
marketing plan
Źródło :
BRÁBLÍK, R. Návrh na založení malého podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Opis pliku :
text/html; application/pdf
Tytuł :
Podnikatelský záměr pro založení bezkontaktní automyčky
Business Plan
Autorzy :
Krmíček, Radim
Pokaż więcej
Temat :
Podnikatelský plán
bezkontaktní auto myčka
SWOT analýza
SLEPT analýza
Porterova analýza konkurenčního prostředí
Business plan
contactless car wash station
SWOT analysis
SLEPT analysis
Porter’s model of competitive advantage
Źródło :
KRMÍČEK, R. Podnikatelský záměr pro založení bezkontaktní automyčky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Opis pliku :
text/html; application/pdf
Tytuł :
Strategic Brand Development of Company
Autorzy :
Botek, Aleš
Pokaż więcej
Temat :
Strategie
konkurenční strategie
competitiveness
competition
brand development
brand identity
SWOT analysis
identita značky
brand perception
budování značky
Brand
brand building
customer relationship
konkurenční výhoda
competitive advatage
SWOT analýza
rozvoj značky
marketing
brand prism
vztah se zákazníky
competitive strategy
konkurenceschopnost
Značka
vnímání značky
Strategy
konkurence
Źródło :
KRUŽÍK, J. Strategie budování značky podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
BOTEK, A. Strategie budování značky podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Opis pliku :
text/html; application/pdf
Tytuł :
Podnikatelský plán pro Malinový ráj
Business Plan for Raspberry Paradise
Autorzy :
Dudová, Nikola
Pokaż więcej
Temat :
podnikatelský plán
právní forma podnikání
analýza trhu
SWOT analýza
lokální potraviny
maliny
malinový ráj
business plan
legal form of business
market analysis
SWOT analysis
local food
raspberry
raspberry paradise
Źródło :
DUDOVÁ, N. Podnikatelský plán pro Malinový ráj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Opis pliku :
text/html; application/pdf
Tytuł :
Podnikatelský záměr - založení autoškoly
Business Plan for creation of driving school
Autorzy :
Paďourková, Marie
Pokaż więcej
Temat :
Podnikatelský záměr
založení podniku
autoškola
SWOT analýza
analýza trhu
finanční plán
PEST analýza
Business plan
business establishment
driving school
SWOT analysis
market analysis
financial plan
PEST analysis
Źródło :
PAĎOURKOVÁ, M. Podnikatelský záměr - založení autoškoly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Opis pliku :
application/pdf; text/html
Tytuł :
Marketing Communication Mix of the Company
Autorzy :
Raštica, Martin
Pokaż więcej
Temat :
komunikační mix
SWOT analyza
social networks
marketing mix
advertising
SWOT analysis
marketingovy mix
marketing
communication mix
sales promotion
podpora prodeje
online marketing
reklama
e-shop
advertisement
komunikace
sociální sítě
communication
komunikacni mix
Źródło :
KOLLÁR, R. Komunikační mix společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
RAŠTICA, M. Komunikační mix společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Opis pliku :
text/html; application/pdf
Tytuł :
Ekonomické hodnocení nákupní funkce organizace
Economic Evaluation of the Organization's Purchasing Function
Autorzy :
Pančochářová, Nikola
Pokaż więcej
Temat :
nákup
hodnocení dodavatelů
dodavatelsko-odběratelské vztahy
SWOT analýza
purchase
supplier evaluation
supplier-customer relations
SWOT analysis
Źródło :
PANČOCHÁŘOVÁ, N. Ekonomické hodnocení nákupní funkce organizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Opis pliku :
application/pdf; text/html

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies