Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You are browsing as a GUEST

You search for a phrase ""Schubert J"" according to the criterion: Author


Showing 1-14 from 14 results
Title :
Abrasive resistance of HVOF thermally sprayed coatings based on alloys and cermets compared to nitrided stainless steel
Authors :
Cesanek, Z.
Schubert, J.
Show more
Subject Terms :
HVOF
coating
abrasion resistance
wear resistance
ASTM G-65
nitriding
powłoka
odporność na ścieranie
azotowanie
Source :
Archives of Materials Science and Engineering.
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3e8d808d-06a0-4752-9d40-112cb291398f
Periodical
Title :
Organizacja grobownictwa wojennego w Monarchii Austro-Węgierskiej 9. Wydział Grobów Wojennych (Kriegsgraber-Abteilung) przy Ministerstwie Wojny - powstanie i działalność w latach 1915-1918
Authors :
Schubert, J.
Show more
Subject Terms :
armia austro-węgierska
cmentarze wojskowe
Galicja
I wojna światowa
artyści
Niementowski Jerzy
Wilk Józef
Przemyśl
sylwetki twórcze
Austro-Hungarian army
creative profils
military cemeteries
artists
World War I
Source :
Czasopismo Techniczne. Architektura.
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2913-1533
Periodical
Title :
Pochówki żołnierskie w tradycji historycznej do czasów I wojny światowej : powstanie cmentarzy wojskowych
Authors :
Schubert, J.
Show more
Subject Terms :
pochówki rycerskie
pochówki żołnierskie
budowa cmentarzy wojskowych
I wojna światowa
knight burials
military burials
creation of military cemeteries
World War I
Source :
Czasopismo Techniczne. Architektura.
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a779efda-8068-4fc0-96c3-0e46d0174e12
Periodical
Title :
Służby grobownicze armii austro-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej w czasie I wojny światowej (1915-1918)
Authors :
Schubert, J.
Show more
Subject Terms :
I wojna światowa
armia austro-węgierska
armia niemiecka
armia rosyjska
pochówki żołnierskie
budowa cmentarzy wojskowych
World War I
Austro-Hungarian army
German army
Russian army
military burials
creation of military cemeteries
Source :
Czasopismo Techniczne. Architektura.
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5ed5172b-e431-4f62-b021-9d59523b61c0
Periodical
Title :
Józef Wilk i inni polscy artyści działający w armii austriackiej przy tworzeniu cmentarzy wojskowych w Przemyślu i Galicji Środkowej
Authors :
Schubert, J.
Show more
Subject Terms :
armia austro-węgierska
cmentarze wojskowe
Galicja
I wojna światowa
artyści
Niementowski Jerzy
Wilk Józef
Przemyśl
sylwetki twórcze
Austro-Hungarian army
creative profils
Galicia
military cementeries
artists
World War I
Source :
Czasopismo Techniczne. Architektura.
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BGPK-2715-0352
Periodical
    Showing 1-14 from 14 results

    We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process.