Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""Sergeev, A. M."" wg kryterium: Autor


Tytuł :
КРИЗИС КОНСТРУКТИВИЗМА И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ. (Russian)
Autorzy :
Sergeev, V. M.
Kazantzev, A. A.
Medvedeva, S. M.
Pokaż więcej
Alternatywny tytuł :
THE CRISIS OF CONSTRUCTIVISM AND METHODOLOGICAL PROBLEMS OF STUDYING INTERNATIONAL RELATIONS. (English)
Źródło :
Polis: Journal of Political Studies; 2019, Issue 5, p56-70, 15p
Czasopismo naukowe
Tytuł :
РЕДОКС-СВОЙСТВА МЕТИЛЕНОВОГО ГОЛУБОГО КАК ПЕРСПЕКТИВНОГО ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО РЕАГЕНТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЛОГЕННЫХ ОКИСЛИТЕЛЕЙ
Autorzy :
Nayanova, E. V.
Elipasheva, E. V.
Sergeev, G. M.
Sergeeva, V. P.
Pokaż więcej
Źródło :
Analitika i kontrol` (Analytics and control); Том 19, № 2 (2015); P. 154-160
Аналитика и контроль; Том 19, № 2 (2015); P. 154-160
Tytuł :
ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕДОКС-ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОКСОФОРМ ГАЛОГЕНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТИЛЕНОВОГО ГОЛУБОГО
Autorzy :
Nayanova, E. V.
Elipasheva, E. V.
Sergeev, G. M.
Sergeeva, V. P.
Pokaż więcej
Źródło :
Analitika i kontrol` (Analytics and control); Том 19, № 2 (2015); P. 161-168
Аналитика и контроль; Том 19, № 2 (2015); P. 161-168
Tytuł :
Редокс-свойства метиленового голубого как перспективного фотометрического реагента для определения галогенных окислителей
Redox properties of methylene blue as a promising photometric reagent for determination of halogen oxidants
Autorzy :
Наянова, Е. В.
Елипашева, Е. В.
Сергеев, Г. М.
Сергеева, В. П.
Nayanova, E. V.
Elipasheva, E. V.
Sergeev, G. M.
Sergeeva, V. P.
Pokaż więcej
Temat :
METHYLENE BLUE
REDOX PROPERTIES
PHOTOMETRIC REAGENT
HALOGEN OXIDANTS
МЕТИЛЕНОВЫЙ ГОЛУБОЙ
РЕДОКС-СВОЙСТВА
ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ РЕАГЕНТ
ГАЛОГЕННЫЕ ОКИСЛИТЕЛИ
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
Фотометрическое редокс-определение оксоформ галогенов с использованием метиленового голубого
Photometric redox determination of halogens oxoforms using methylene blue
Autorzy :
Наянова, Е. В.
Елипашева, Е. В.
Сергеев, Г. М.
Сергеева, В. П.
Nayanova, E. V.
Elipasheva, E. V.
Sergeev, G. M.
Sergeeva, V. P.
Pokaż więcej
Temat :
OXOFORMS OF HALOGENS
PHOTOMETRIC DETERMINATION
METHYLENE BLUE
ОКСОФОРМЫ ГАЛОГЕНОВ
ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
МЕТИЛЕНОВЫЙ ГОЛУБОЙ
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
Ионохроматографическое определение перхлоратов в питьевой воде с предварительным микроэкстракционным концентрированием
Ion chromatography determination of perchlorate in drinking water with a preliminary microextraction concentration
Autorzy :
Куликов, П. Н.
Наянова, Е. В.
Елипашева, Е. В.
Сергеев, Г. М.
Kulikov, P. N.
Nayanova, E. V.
Elipasheva, E. V.
Sergeev, G. M.
Pokaż więcej
Temat :
PERCHLORATES
ION CHROMATOGRAPHY
DETERMINATION
MICROEXTRACTION CONCENTRATION
ПЕРХЛОРАТЫ
ИОНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
МИКРОЭКСТРАКЦИОННОЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
Фотометрическое редокс-определение оксоанионов хлора и брома в гипохлоритных дезинфицирующих растворах
Photometric redox determination of chlorine and bromine oxoanions in the hypochlorite disinfectants solutions
Autorzy :
Наянова, Е. В.
Елипашева, Е. В.
Сергеев, Г. М.
Nayanova, E. V.
Elipasheva, E. V.
Sergeev, G. M.
Pokaż więcej
Temat :
CHLORINE OXOANIONS
BROMATE IONS
REDOX DETERMINATION
PHOTOMETRY
SODIUM HYPOCHLORITE
CALCIUM HYPOCHLORITE
ОКСОАНИОНЫ ХЛОРА
БРОМАТ-ИОНЫ
РЕДОКС-ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ФОТОМЕТРИЯ
ГИПОХЛОРИТ НАТРИЯ
ГИПОХЛОРИТ КАЛЬЦИЯ
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
Микроэкстракционное концентрирование перхлорат-ионов
Microextraction concentration of perchlorate ions
Autorzy :
Куликов, П. Н.
Сергеев, Г. М.
Елипашева, Е. В.
Kulikov, P. N.
Sergeev, G. M.
Elipasheva, E. V.
Pokaż więcej
Temat :
PERCHLORATE-IONS
MICROEXTRACTION CONCENTRATION
ПЕРХЛОРАТ-ИОНЫ
МИКРОЭКСТРАКЦИОННОЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
Сравнительная оценка кондуктометрического и УФ-детектирования некоторых анионов в методе ионной хроматографии с карбонатным элюентом
Comparison of conductometric and UV detection of some anions by ion chromatography with carbonate eluent
Autorzy :
Куликов, П. Н.
Сергеев, Г. М.
Елипашева, Е. В.
Наянова, Е. В.
Kulikov, P. N.
Sergeev, G. M.
Elipasheva, E. V.
Nayanova, E. V.
Pokaż więcej
Temat :
ANIONS
UV AND CONDUCTOMETRIC DETECTION
ION CHROMATOGRAPHY
CARBONATE ELUENT
DRINKING WATER ANALYSIS
АНИОНЫ
УФ- И КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКОЕ ДЕТЕКТИРОВАНИЕ
ИОННАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ
КАРБОНАТНЫЙ ЭЛЮЕНТ
АНАЛИЗ ПИТЬЕВЫХ ВОД
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
Теоретическое обоснование и исследование избирательности фотометрического определения оксоанионов хлора с использованием редокс-индикаторов
Theoretical assumptions and research selectivity of photometric selective determination of chlorine oxoanions using redox indicator
Autorzy :
Елипашева, Е. В.
Наянова, Е. В.
Куликов, П. Н.
Сергеев, Г. М.
Сергеева, В. П.
Elipasheva, E. V.
Nayanova, E. V.
Kulikov, P. N.
Sergeev, G. M.
Sergeeva, V. P.
Pokaż więcej
Temat :
CHLORINE OXOANIONS
PHOTOMETRIC DETERMINATION
REDOX INDICATORS
ОКСОАНИОНЫ ХЛОРА
ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
РЕДОКС-ИНДИКАТОРЫ
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
Избирательное определение ионов кальция в природных водах методами проточно-инжекционной кондуктометрии и потенциометрического титрования
Selective determination of calcium-ions in natural waters by flow-injection conductometric analysis and potenciometric titration
Autorzy :
Елипашева, Е. В.
Куликов, П. Н.
Камашева, А. С.
Сергеев, Г. М.
Elipasheva, E. V.
Kulikov, P. N.
Kamasheva, A. S.
Sergeev, G. M.
Pokaż więcej
Temat :
CALCIUM DETERMINATION
POTABLE WATER
FLOW-INJECTION ANALYSIS
CONDUCTOMETRY
POTENTIOMETRIC TITRATION
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛЬЦИЯ
ПРИРОДНЫЕ ВОДЫ
ПРОТОЧНО-ИНЖЕКЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
КОНДУКТОМЕТРИЯ
ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ТИТРОВАНИЕ
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
Проточно-инжекционный анализ питьевых вод. Кондуктометрическое определение минерализации и гидрокарбонатов
Flow injection analysis of potable water. Conductometric determination of mineralization and hydrogen carbonate-ions
Autorzy :
Елипашева, Е. В.
Куликов, П. Н.
Сергеева, В. П.
Сергеев, Г. М.
Elipasheva, E. V.
Kulikov, P. N.
Sergeeva, V. P.
Sergeev, G. M.
Pokaż więcej
Temat :
DRINKING WATER
FLOW INJECTION ANALYSIS
MINERALIZATION
HYDROCARBONATE-ION
CONDUCTOMETRIC DETERMINATION
ПИТЬЕВЫЕ ВОДЫ
ПРОТОЧНО-ИНЖЕКЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
МИНЕРАЛИЗАЦИЯ
ГИДРОКАРБОНАТЫ
КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
Некоторые закономерности удерживания анионов в двухколоночной ионной хроматографии
Some of retention peculiarites of anions in the two-column ion-chromatography
Autorzy :
Шляпунова, Е. В.
Сергеев, Г. М.
Shljapunova, E. V.
Sergeev, G. M.
Pokaż więcej
Temat :
ION CHROMATOGRAPHY
RETENTION PECULIARITIES OF ANIONS
ИОННАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ
ЗАКОНОМЕРНОСТИ УДЕРЖИВАНИЯ АНИОНОВ
Opis pliku :
application/pdf

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies