Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""Sprawozdania finansowe."" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-43 z 43
Tytuł :
Identyfikacja obszarów oddziaływania MSSF 9 na sytuację finansowo-majątkową jednostek oraz ocena skutków jego wdrożenia na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Autorzy :
Przemysław Czajor
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości , Vol 106, Iss 162, Pp 67-90 (2020)
Temat :
sprawozdania finansowe
instrumenty finansowe
MSSF 9
utrata wartości aktywów finansowych
Finance
HG1-9999
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://ztr.skwp.pl/gicid/01.3001.0013.8999; http://ztr.skwp.pl/gicid/pdf/01.3001.0013.8999; https://doaj.org/toc/1641-4381; https://doaj.org/toc/2391-677X
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/f05fae08e77d4c38be3570dd59dfcc2c
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Sprawozdanie z polityki rachunkowości jako odrębny składnik sprawozdania finansowego
Autorzy :
Ewa Walińska
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości , Vol 87, Iss 884047, Pp 183-196 (2016)
Temat :
sprawozdania finansowe
polityka rachunkowości
ujawnienia
accounting policies
Disclosure
financial statements
Finance
HG1-9999
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://journals.indexcopernicus.com/fulltxt.php?ICID=1207449; https://doaj.org/toc/1641-4381; https://doaj.org/toc/2391-677X
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/2ba89396ff4440b797144a304670c180
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Statement of accounting policies as a separate component of financial statements
Autorzy :
Ewa Walińska
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości , Vol 2016, Iss 87(143), Pp 183-196 (2016)
Temat :
sprawozdania finansowe
polityka rachunkowości
ujawnienia
accounting policies
Disclosure
financial statements
Finance
HG1-9999
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://ztr.skwp.pl/gicid/01.3001.0009.2868; http://ztr.skwp.pl/gicid/pdf/01.3001.0009.2868; https://doaj.org/toc/1641-4381; https://doaj.org/toc/2391-677X
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/913dac80392c4290966c437f1e711aca
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Wkład Profesor Alicji Jarugowej w rozwój nurtów badawczych rachunkowości
Autorzy :
Przemysław Kabalski
Joanna Szwajcar
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości , Vol 2014, Iss 877226, Pp 7-19 (2014)
Temat :
sprawozdawczość finansowa
financial reporting
sprawozdania finansowe
financial statements
Finance
HG1-9999
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://journals.indexcopernicus.com/fulltxt.php?ICID=1140757; https://doaj.org/toc/1641-4381
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/82b08c7691cb42b695312220ca51ddb0
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Cele sprawozdań finansowych według projektu„Ram konceptualnych sprawozdawczości finansowej”
Autorzy :
Przemysław Kabalski
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości , Vol 104, Iss 48, Pp 61-79 (2009)
Temat :
sprawozdania finansowe
financial reporting
Finance
HG1-9999
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://journals.indexcopernicus.com/fulltxt.php?ICID=1160956; https://doaj.org/toc/1641-4381; https://doaj.org/toc/2391-677X
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/d11f9c1984b24d32a68deff6841f3777
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Fałszerstwa i błędy w sprawozdaniach finansowych oraz ich wpływ na ocenę wypłacalności przedsiębiorców
Autorzy :
Mazurek, S.
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński.
Temat :
sprawozdania finansowe
wypłacalność przedsiębiorstw
financial reports
company's financial solvency
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0016-0055
Periodyk
Tytuł :
Metodyka wyceny nieruchomości specjalistycznych przedsiębiorstwa na potrzeby sprawozdawczości finansowej
Autorzy :
Konowalczuk, J.
Ramian, T.
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński.
Temat :
wycena nieruchomości
sprawozdania finansowe
nieruchomości
valuation methods
financial reporting
properties
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0016-0029
Periodyk
Tytuł :
Błędy księgowe - korekty biegłego rewidenta oraz ich wpływ na sprawozdanie finansowe
Autorzy :
Uziębło, A.
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński.
Temat :
błędy księgowe
sprawozdania finansowe
biegły rewident
accounting mistakes
financial statements
auditor's corrections
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0016-0061
Periodyk
Tytuł :
The essence of financial data in formulating the enterprise’s strategy
Tytuły dodatkowe :
ZNACZENIE DANYCH FINANSOWYCH W FORMUŁOWANIU STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA
Źródło :
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу
Index Terms :
enterprise; strategy of the company; financial statements
firma; strategia spółki; sprawozdania finansowe
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Рецензована стаття
URL :
http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/70723">http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/70723
http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/70723/66111">http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/70723/66111
Zasób elektroniczny
Tytuł :
Kierunki zmian w zakresie wiarygodności sprawozdań finansowych
Index Terms :
sprawozdania finansowe
Książka
URL :
http://www.sbc.org.pl/Content/97143">http://www.sbc.org.pl/Content/97143
Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
oai:www.sbc.org.pl:publication:103204
Zasób elektroniczny
Tytuł :
Kierunki zmian w sprawozdawczości finansowej banków
Index Terms :
sprawozdawczość
sprawozdania finansowe
Książka
URL :
http://www.sbc.org.pl/Content/97106">http://www.sbc.org.pl/Content/97106
Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
oai:www.sbc.org.pl:publication:103163
Zasób elektroniczny
Tytuł :
Adopting international financial reporting standards through change management
Index Terms :
sprawozdania finansowe
Książka
URL :
http://www.sbc.org.pl/Content/97104">http://www.sbc.org.pl/Content/97104
Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
oai:www.sbc.org.pl:publication:103161
Zasób elektroniczny
Tytuł :
Prezentacja sprawozdań finansowych oraz jej ewolucja w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości
Index Terms :
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
sprawozdania finansowe
sprawozdawczość
Książka
URL :
http://www.sbc.org.pl/Content/97125">http://www.sbc.org.pl/Content/97125
Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
oai:www.sbc.org.pl:publication:103185
Zasób elektroniczny
Tytuł :
Uwarunkowania działalności mikroprzedsiębiorstw na polskim rynku
Index Terms :
małe i średnie przedsiębiorstwa
zarządzanie podatkami
mikroprzedsiębiorstwa - podręcznik
mikroprzedsiębiorstwa - Polska
MSP - finanse
MSP - źródła finansowania
podatki - strategie
sprawozdania finansowe
książka
URL :
http://worldcat.org/search?q=on:ITPFD+http://fbc.pionier.net.pl/owoc/op-metadata+www.dbc.wroc.pl+CNTCOLL">http://worldcat.org/search?q=on:ITPFD+http://fbc.pionier.net.pl/owoc/op-metadata+www.dbc.wroc.pl+CNTCOLL
http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:www.dbc.wroc.pl:4102">http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:www.dbc.wroc.pl:4102
http://fbc.pionier.net.pl/thumbnail/oai:www.dbc.wroc.pl:4102">http://fbc.pionier.net.pl/thumbnail/oai:www.dbc.wroc.pl:4102
Skrypt - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Zasób elektroniczny
Tytuł :
Konwersja wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych rozprawa doktorska
Index Terms :
Międzynarodowe instytucje finansowe
Rachunkowość
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Produkt Krajowy Brutto (PKB)
Praca doktorska
Wydawnictwa elektroniczne.
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdania finansowe skonsolidowane
Dokument elektroniczny
text
URL :
http://worldcat.org/search?q=on:ITPFD+http://fbc.pionier.net.pl/owoc/op-metadata+abc.krakow.pl+CNTCOLL">http://worldcat.org/search?q=on:ITPFD+http://fbc.pionier.net.pl/owoc/op-metadata+abc.krakow.pl+CNTCOLL
http://fbc.pionier.net.pl/thumbnail/oai:abc.krakow.pl:db2008000029">http://fbc.pionier.net.pl/thumbnail/oai:abc.krakow.pl:db2008000029
http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:abc.krakow.pl:db2008000029">http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:abc.krakow.pl:db2008000029
Zasób elektroniczny
Tytuł :
Uwarunkowania działalności mikroprzedsiębiorstw na polskim rynku
Index Terms :
małe i średnie przedsiębiorstwa
mikroprzedsiębiorstwa - podręcznik
mikroprzedsiębiorstwa - Polska
MSP - finanse
MSP - źródła finansowania
podatki - strategie
sprawozdania finansowe
zarządzanie podatkami
książka
URL :
http://dlib.bg.pwr.wroc.pl/Content/4102">http://dlib.bg.pwr.wroc.pl/Content/4102
Skrypt - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Zasób elektroniczny
    Wyświetlanie 1-43 z 43

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies