Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""Szeregi czasowe."" wg kryterium: Temat


Tytuł :
UOGÓLNIONE PODEJŚCIE DO ESTYMACJI WYKŁADNIKA HURSTA NA PODSTAWIE SZEREGÓW CZASOWYCH
Autorzy :
Lyudmyla Kirichenko
Tamara Radivilova
Vitalii Bulakh
Pokaż więcej
Źródło :
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska , Vol 8, Iss 1 (2018)
Temat :
samopodobny proces stochastyczny
szeregi czasowe
wykładnik Hursta
Environmental engineering
TA170-171
Environmental sciences
GE1-350
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://ph.pollub.pl/index.php/iapgos/article/view/1040; https://doaj.org/toc/2083-0157; https://doaj.org/toc/2391-6761
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/3dc61c2d4f254b60b805abd48486a5ed
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Porównanie średniej dobowej temperatury gleby porośniętej trawnikiem mierzonej i obliczanej metodami standardową i automatyczną
Autorzy :
Joanna Kajewska-Szkudlarek
Marian Rojek
Pokaż więcej
Źródło :
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Vol 23, Iss 3, Pp 250-260 (2014)
Temat :
dekompozycja sezonowa
metoda automatyczna
stacja klasyczna
szeregi czasowe
średnie dobowe
temperatura gleby
Environmental technology. Sanitary engineering
TD1-1066
Engineering (General). Civil engineering (General)
TA1-2040
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://iks.pn.sggw.pl/PN65/A5/art5.pdf; https://doaj.org/toc/1732-9353
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/758ce7cbff84442887841f33204d1090
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Efektywność optymalnych portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie wykładnika Hursta
Autorzy :
Miśkiewicz-Nawrocka, M.
Zeug-Żebro, K.
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska.
Temat :
analiza portfelowa
wykładnik Hursta
szeregi czasowe
portfolio analysis
Hurst exponent
time series
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-09849075-73f7-46d9-ad8a-a202311bd90a
Periodyk
Tytuł :
Wpływ niepływowych efektów obciążeniowych na współrzędne punktów i realizację układu odniesienia w regionalnej sieci GPS
Autorzy :
Liwosz, T.
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja.
Temat :
GPS
niepływowe efekty obciążeniowe
układy odniesienia
szeregi czasowe współrzędnych GPS
analiza szumowa szeregów czasowych
non-tidal loading effects
reference frames
GPS coordinate time series
noise analysis
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c209ecd4-297d-4060-a06c-5d9adad08b03
Periodyk
Tytuł :
Prognozowanie w logistyce na przykładzie prognozy metodą średnich ruchomych
Autorzy :
Duda, A.
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej.
Temat :
prognozowanie
prognozowanie w logistyce
metoda średnich ruchomych
szeregi czasowe
predicting
predicting in logistics
moving average method
time series
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-fba1908a-123c-4da0-b01e-18c94b65faec
Periodyk
Tytuł :
Wykorzystanie analizy skupień do analizy szeregów czasowych zmian temperatury w lokalach mieszkalnych w sezonie grzewczym
Autorzy :
Bylicki, J.
Stańczyk, J.
Kajewska-Szkudlarek, J.
Łomotowski, J.
Licznar, P.
Pokaż więcej
Źródło :
Instal.
Temat :
ogrzewanie
zmienność wartości temperatury
szeregi czasowe
analiza skupień
heating
temperature variability
time series
cluster analysis
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-20548119-5812-453e-ba94-5bdacb0eba21
Periodyk
Tytuł :
Konstrukcja portfela optymalnego przy wykorzystaniu narzędzi identyfikacji chaosu w szeregach czasowych
Autorzy :
Miśkiewicz-Nawrocka, M.
Zeug-Żebro, K.
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska.
Temat :
analiza portfelowa
największy wykładnik Lapunowa
szeregi czasowe
portfolio analysis
largest Lyapunov exponent
time series
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d2f9b677-8c2c-4eb4-8b0d-6d30d0b3dd74
Periodyk
Tytuł :
Prognozowanie kolejnych wartości pomiarowego szeregu czasowego z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych i funkcji trygonometrycznych
Autorzy :
Stachno, A.
Suproniuk, M.
Pokaż więcej
Źródło :
Pomiary, Automatyka, Kontrola.
Temat :
prognozowanie
szeregi czasowe
sieci neuronowe
forecasting
time series
artificial neural networks
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6e3c6246-8254-4376-b23d-ddd65c6f2506
Periodyk
Tytuł :
Comparative calculation of heat exchange with the ground in residential building including periodes of heat waves
Autorzy :
Staszczuk, A.
Kuczyński, T.
Wojciech, M.
Ziembicki, P.
Pokaż więcej
Źródło :
Civil and Environmental Engineering Reports.
Temat :
transient calculation model
ground heat storage
heat waves
time series
niestacjonarna wymiana
model do obliczeń
wymiana ciepła z gruntem
fale upałów
szeregi czasowe
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-feaaf572-f4ce-4194-90eb-c8aec48b31ac
Periodyk
Tytuł :
Wpływ opadów atmosferycznych w Kotlinie Sądeckiej na zmienność ilościową ścieków dopływających do oczyszczalni Wielopole
Autorzy :
Wąsik, E.
Bugajski, P.
Chmielowski, K.
Cupak, A.
Pokaż więcej
Źródło :
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich.
Temat :
opad atmosferyczny
natężenie ścieków
szeregi czasowe
precipitation
amount of sewage
time series
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e46d61e6-0259-4e2d-b44f-16306b85977e
Periodyk
Tytuł :
Predykcja natężenia ruchu na sąsiednich skrzyżowaniach z użyciem sieci neuronowych
Autorzy :
Pamuła, T.
Pokaż więcej
Źródło :
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport.
Temat :
natężenie ruchu
predykcja natężenia ruchu
sieci neuronowe
szeregi czasowe
traffic flow forecast
traffic flow prediction
neural networks
time series
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a288a2f3-f903-449d-80bd-58d876e51be3
Periodyk
Tytuł :
Prognozowanie udziału należności terminowych dla przykładowej kopalni odkrywkowej surowców skalnych za pomocą wybranych metod szeregów czasowych
Autorzy :
Trzaskuś-Żak, B.
Pokaż więcej
Źródło :
Przegląd Górniczy.
Temat :
prognozowanie
szeregi czasowe
metoda wskaźników
model autoregresyjny
prediction
time series
factors’ method
autoregressive model
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3a42276e-4e9a-48de-9662-dad2e725442a
Periodyk
Tytuł :
Ocena efektywności neuronowego prognozowania w oparciu o wybrane metody na przykładzie dystrybucji produktów rolniczych
Autorzy :
Koszela, K.
Boniecki, P.
Weres, J.
Pokaż więcej
Źródło :
Inżynieria Rolnicza.
Temat :
sztuczna inteligencja
sztuczne sieci neuronowe
prognozowanie
szeregi czasowe
artificial intelligence
artificial neural networks
prediction
time series
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d83583ad-367e-446e-91f9-215541c71189
Periodyk
Tytuł :
Comparison of the results of time series prediction obtained with the classical GMDH algorithm and the modified method containing sensitivity functions
Autorzy :
Bobkowska, J.
Pokaż więcej
Źródło :
Pomiary, Automatyka, Kontrola.
Temat :
complex systems
prediction
sensitivity functions
GMDH
partial models
Kolmogorov-Gabor equation
time series
short sample of data
systemy złożone
predykcja
funkcje czułości
modele częściowe
równania Kołmogorowa-Gabora
szeregi czasowe
próbki niewielu danych
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-86a9c322-9b5b-4119-aafe-77d0b37d0f42
Periodyk
Tytuł :
Zastosowanie analizy szeregów czasowych do prognozowania sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom wiejskim
Autorzy :
Trojanowska, M.
Pokaż więcej
Źródło :
Problemy Inżynierii Rolniczej.
Temat :
energia elektryczna
sprzedaż
odbiorca wiejski
prognozowanie
analiza
szeregi czasowe
electric energy
sale
rural customers
forecasting
time series analysis
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR5-0001-0049
Periodyk
Tytuł :
Linear prediction of hourly aggregated AE and tremors energy emitted from a longwall and its performance in practice
Autorzy :
Kornowski, J.
Pokaż więcej
Źródło :
Archives of Mining Sciences.
Temat :
indukowane zagrożenie sejsmiczne
prognoza
szeregi czasowe
sejsmoakustyka
mining-induced seismic hazard
prediction
time series
seismoacoustics/acoustic emission
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA4-0002-0024
Periodyk
Tytuł :
Wykorzystanie podejścia immunologicznego do prognozowania szeregów czasowych
Autorzy :
Pełech-Pilichowski, T.
Duda, J.T.
Pokaż więcej
Źródło :
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Temat :
detekcja zdarzeń
predykcja
sztuczne systemy immunologiczne
szeregi czasowe
event detection
prediction
artificial immune systems
data mining
time series
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH1-0020-0050
Periodyk
Tytuł :
Modelowanie ruchu stacji EPN/IGS "Wrocław" na podstawie analizy ciągów czasowych obserwacji GPS
Autorzy :
Kontny, B.
Szwed, S.
Zając, M.
Pokaż więcej
Źródło :
Geomatics and Environmental Engineering.
Temat :
stacje permanentne GPS
szeregi czasowe
parametry ruchu
modele liniowe
składowe okresowe
GPS permanent stations
time series
movement parameters
linear models
periodic components
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0016-0169
Periodyk
Tytuł :
Estimation of the wear in positive-displacement pumps by the time series method
Autorzy :
Stojek, J.
Pokaż więcej
Źródło :
Mechanics / AGH University of Science and Technology.
Temat :
pompy wyporowe
diagnostyka maszyn
szeregi czasowe
modele parametryczne
positive-displacement pumps
diagnosis of machine operation
time series
parametric models
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH3-0007-0040
Periodyk
Tytuł :
Efekty nieantenowych rekonfiguracji wyposażenia stacji GPS w Borowcu w obserwowanych współrzędnych
Autorzy :
Lehmann, M.
Jaworski, L.
Pokaż więcej
Źródło :
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej.
Temat :
wyposażenie stacji permanentnej GNSS (GPS)
szeregi czasowe współrzędnych
GPS receiver replacement
GNSS (GPS) station coordinate
comparison of time series
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWAN-0007-0008
Periodyk
Tytuł :
Simple adaptive filter as a part of information system for market data analysis
Autorzy :
Janowicz, M.
Kietlińska, K.
Zembrzuski, A.
Pokaż więcej
Źródło :
Information Systems in Management.
Temat :
Warsaw Exchange Markets
adaptive filters
stationary time series
Giełda Papierów Wartościowych
filtry adaptacyjne
stacjonarne szeregi czasowe
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6634d4b5-b997-4483-a582-38d69c528e2d
Periodyk

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies