Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You are browsing as a GUEST

You search for a phrase ""Tao, Yongzhen"" according to the criterion: Author


Title :
Aldolase B suppresses hepatocellular carcinogenesis by inhibiting G6PD and pentose phosphate pathways
Authors :
Li, MinAff1, Aff2
He, XuxiaoAff1, Aff2
Guo, Weixing
Yu, Hongming
Zhang, ShichengAff2, Aff4
Wang, NingningAff1, Aff2
Liu, GuijunAff1, Aff2
Sa, RinaAff1, Aff2
Shen, XiaAff2, Aff5
Jiang, Yabo
Tang, Yufu
Zhuo, YujuanAff2, Aff5
Yin, ChunzhaoAff2, Aff5
Tu, QiaochuAff2, Aff5
Li, Nan
Nie, Xiaoqun
Li, YuAff1, Aff2
Hu, Zhimin
Zhu, HanwenAff2, Aff4
Ding, Jianping
Li, Zi
Liu, Te
Zhang, Fan
Zhou, He
Li, Shengxian
Yue, Jiang
Yan, Zheng
Cheng, Shuqun
Tao, Yongzhen
Yin, HuiyongAff1, Aff2, Aff5, Aff10
Show more
Source :
Nature Cancer. 1(7):735-747
Academic Journal

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process.