Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You are browsing as a GUEST

You search for a phrase ""Zagórska, Urszula"" according to the criterion: Author


Showing 1-6 from 6 results
Title :
Kalibracja wyników analiz chemicznych piaskowców czerwonego spągowca wykonanych przenośnym spektrometrem XRFCalibration of the results of Rotliegend sandstones chemical analyses performed with a handheld XRF spectrometer
Authors :
Skupio, Rafał
Zagórska, Urszula
Kowalska, Sylwia
Show more
Subject Terms :
fluorescencja rentgenowska
spektrometria XRF
kalibracja
skład pierwiastkowy
analiza skał
X-ray fluorescence
XRF spectrometry
calibration
elemental composition
rock analysis
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e363723d-e2ee-41ed-9ff0-8b7d21e72497
Periodical
Title :
Możliwości wykorzystania profili litologicznych opracowywanych na podstawie wyników pomiarów składu chemicznego metodą pXRF na próbkach rdzeniowych i okruchowychPossibilities of using lithological profiles prepared on the basis of the results of chemical composition measurements using the pXRF method on core and aggregate samples
Authors :
Kubik, Benedykt
Kowalska, Sylwia
Skupio, Rafał
Zagórska, Urszula
Wolański, Krzysztof
Show more
Subject Terms :
otwory wiertnicze
pomiary geofizyczne
profile litologiczne
metoda pXRF
boreholes
geophysical measurements
lithological profiles
pXRF method
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5e589364-1740-49aa-bc81-9ba5f49c8247
Periodical
Title :
Możliwości rozpoznania wybranych cech skał węglanowych na podstawie obrazu tomografii komputerowej (CT) oraz skanera mikroopornościowego (XRMI)
Authors :
Urbaniec, Andrzej
Drabik, Katarzyna
Dohnalik, Marek
Zagórska, Urszula
Kowalska, Sylwia
Show more
Subject Terms :
skały węglanowe
tomografia komputerowa
skaner mikroopornościowy
carbonate rocks
computed tomography
borehole micro-imager
Source :
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu.
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4a972085-dde3-484f-a39a-d712288c469a
Periodical
Title :
Badanie wpływu zawartości minerałów ciężkich na naturalną promieniotwórczość skał miocenu zapadliska przedkarpackiegoStudy on the impact of heavy minerals to natural radioactivity of the Miocene rocks in the Carpathian Foredeep
Authors :
Zagórska, Urszula
Sikora, Aleksandra
Łykowska, Grażyna
Show more
Subject Terms :
minerały ciężkie
spektrometria gamma
promieniotwórczość naturalna
separacja frakcji ciężkiej
mułowce
skały miocenu
zapadliska przedkarpackie
heavy minerals
gamma spectrometry
natural radioactivity
heavy fraction separation
mudstones
Miocene rocks
Carpathian Foredeep
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1a6903e1-aaaf-4cdb-82d5-f1b7237f9797
Periodical
    Showing 1-6 from 6 results

    We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process.