Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You are browsing as a GUEST

You search for a phrase ""Zamojcin, J."" according to the criterion: Author


Showing 1-20 from 20 results
Title :
Studium nad akumulacją gazu w czerwonym spągowcu w oparciu o własności kolektorskie oraz warunki hydrogeologiczne na przykładzie PMG WierzchowiceStudy on gas accumulations in Rotliegendes formations - case study of Wierzchowice gas store
Authors :
Piesik, W.
Zamojcin, J.
Show more
Subject Terms :
podziemne składowanie gazu
akumulacja
hydrogeologia
underground gas storage
accumulation
hydrogeology
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8ef9a2d8-92c8-4ebc-b16b-ece54f2254ff
Periodical
Title :
Kryteria wyboru określonych struktur geologicznych na podziemne magazyny gazuUnderground gas stores - cryteria for selection of geological structures for gas storeing proposes
Authors :
Zamojcin, J.
Piesik, W.
Show more
Subject Terms :
podziemne magazynowanie gazu
geologia
wybór
underground gas storage
geology
selection
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-dabef864-652b-463a-b3e0-8b7fe0fe2f79
Periodical
Title :
Wykorzystanie solanek jodkowo-bromkowych, towarzyszących złożom węglowodorów jako surowca do produkcji jodu
Authors :
Zamojcin, J.
Show more
Subject Terms :
złoża ropy naftowej
złoża ropy naftowej i gazu ziemnego
wody złożowe
produkcja jodu
oil fields
reservoir waters
iodine production
Source :
Wiadomości Naftowe i Gazownicze.
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-bc134e71-a86d-4e83-ba35-7f0f08c62c32
Periodical
Title :
Niecka Poznańska - studium geologiczne czerwonego spągowca w oparciu o hydrodynamiczne warunki akumulacji gazu, a perspektywa podziemnego magazynowania gazu
Authors :
Piesik, W.
Zamojcin, J.
Show more
Subject Terms :
podziemne magazynowanie gazu
warunki hydrodynamiczne
geologia
underground gas storage
hydrodynamic conditions
geology
Source :
Prace Instytutu Nafty i Gazu.
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d2fe3116-20ae-4893-9cfd-70117930fd7e
Periodical
Title :
Hydrodynamiczne modelowanie basenów naftowych na przykładzie basenu permskiego monokliny przedsudeckiej
Authors :
Zawisza, L.
Piesik, W.
Zamojcin, J.
Show more
Subject Terms :
naftowe baseny osadowe
modelowanie hydrodynamiczne
monoklina przedsudecka
gas fields
hydrodynamic models
Fore Sudetic Monocline
Source :
Prace Instytutu Nafty i Gazu.
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9e021b41-a197-4d43-bec4-bd7b002b2d9c
Periodical
Title :
The use of cluster analysis for the segmentation of the physicochemical properties of shale gas deposits
Authors :
Filar, B.
Kwilosz, T.
Miziołek, M.
Piesik-Buś, W.
Zamojcin, J.
Show more
Subject Terms :
geochemistry
cluster analysis
gas-bearing shale
Silurian
geochemia
analiza skupień
łupek gazonośny
sylur
Source :
Nafta-Gaz.
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0da35016-5ed8-4255-a991-e51b97720a65
Periodical
Title :
Mapa geologiczna fałdu Strachociny. Nowe dane na starej mapie. Część II – Wyniki badań kartograficznych w rejonie fałdu Strachociny
Authors :
Miziołek, M.
Zamojcin, J.
Show more
Subject Terms :
fałd Strachociny
gaz ziemny
budowa geologiczna
prace kartograficzne
Strachocina fold
natural gas
geological structure
cartographic work
Source :
Nafta - Gaz.
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ae19e7a5-9461-452d-bbf2-1a1609d2bfc9
Periodical
Title :
Perspektywiczność hydrodynamiczna występowania węglowodorów w utworach czerwonego spągowca na przykładzie basenu monokliny przedsudeckiej
Authors :
Piesik-Buś, W.
Zamojcin, J.
Show more
Subject Terms :
węglowodory
skały czerwonego spągowca
monoklina przedsudecka
gas fields
hydrocarbons
Rotliegend series
Fore Sudetic Monocline
Source :
Prace Instytutu Nafty i Gazu.
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-65360be0-1c48-4ce9-8155-18b6ae16591c
Periodical
Title :
Perspektywiczność hydrodynamiczna występowania węglowodorów w utworach czerwonego spągowca, na przykładzie basenu monokliny przedsudeckiej
Authors :
Piesik-Buś, W.
Zamojcin, J.
Show more
Subject Terms :
basen osadowy
modelowanie basenów osadowych
basen hydrodynamiczny
basen czerwonego spągowca
monoklina przedsudecka
sedimentary basin
modeling of sedimentary basins
pool hydrodynamic
Rotliegend basin
Sudetic Monocline
Source :
Nafta - Gaz.
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9cab6494-443f-4259-a4f0-cdc9bc524d3f
Periodical
Title :
Perspektywy występowania węglowodorów w czerwonym spągowcu w świetle badań hydrodynamicznych
Authors :
Piesik-Buś, W.
Zamojcin, J.
Show more
Subject Terms :
basen osadowy
basen czerwonego spągowca
monoklina przedsudecka
analiza hydrodynamiczna
sedimentary basin
Rotliegend series
Saxanian
Zielona Góra basin
Poznań basin
hydrodynamic analysis
Source :
Nafta - Gaz.
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH8-0006-0028
Periodical
    Showing 1-20 from 20 results

    We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process.