Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""czerwony spągowiec"" wg kryterium: Temat


Tytuł :
Charakterystyka utworów czerwonego spągowca w aspekcie badań rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej i mikroskopii optycznejCharacteristics of Rotliegend sediments in view of X-ray microtomohraphy and optical microscopy investigations
Autorzy :
Dohnalik, Marek
Ziemianin, Konrad
Pokaż więcej
Temat :
czerwony spągowiec
mikrotomografia
petrografia
własności zbiornikowe
Rotliegend
microtomography
petrography
reservoir properties
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3dd729e6-a840-4d0c-bd43-5a6a8b7a6c30
Periodyk
Tytuł :
Archival gamma ray logs standardization by nondestructive core measurements of the low‑radioactivity rocks
Autorzy :
Skupio, Rafał
Kubik, Benedyk
Wolański, Krzysztof
Pokaż więcej
Temat :
rotliegend
well logging
gamma radiation
spectrometry
core logging
czerwony spągowiec
geofizyka otworowa
promieniowanie gamma
spektrometria
Źródło :
Acta Geophysica.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-aa48d603-5e2b-4e8b-a36e-20d5ba1854c8
Periodyk
Tytuł :
Analiza produktywności utworów czerwonego spągowca monokliny przedsudeckiej ze szczególnym uwzględnieniem niecki zielonogórskiej i poznańskiej
Autorzy :
Piesik-Buś, W.
Pokaż więcej
Temat :
skały zbiornikowe
czerwony spągowiec
parametry hydrogeologiczne
węglowodory
złoża gazu ziemnego
reservoir rocks
Rotliegend
hydrogeological parameters
hydrocarbons
gas fields
Źródło :
Wiadomości Naftowe i Gazownicze.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2ed78d38-5b3d-4375-90e0-482ed0cfdbc9
Periodyk
Tytuł :
Skały permu dolnego (czerwonego spągowca) zachodniej Polski : monografia petrograficznaLower Permian (Rotliegend) rocks of western Poland : a petrographic monograph
Autorzy :
Maliszewska, A.
Jackowicz , E.
Kuberska, M.
Kiersnowski, H.
Pokaż więcej
Temat :
diageneza
skały wulkaniczne
skały osadowe
czerwony spągowiec
perm dolny
diagenesis
volcanic rocks
sedimentary rocks
Rotliegend
Lower Permian
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-69e939c1-6e3b-49e4-9199-9be93ca264be
Periodyk
Tytuł :
Strefa dyslokacyjna Poznań - Kalisz i jej związek z występowaniem złóż gazu ziemnego w utworach czerwonego spągowca
Autorzy :
Kwolek, K.
Pokaż więcej
Temat :
strefa dyslokacyjna Poznań-Kalisz
złoża gazu ziemnego
czerwony spągowiec
Poznań-Kalisz Dislocation Zone
gas fields
Rotliegendes
Źródło :
Prace Instytutu Nafty i Gazu.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-77a070c6-2610-4fe8-9620-0566ba416cb7
Periodyk
Tytuł :
Zmienność facjalna osadów czerwonego spągowca w południowo-wschodniej części monokliny przedsudeckiej
Autorzy :
Gliniak, P.
Laskowicz, R.
Skulik, A.
Zacharski, J.
Pokaż więcej
Temat :
czerwony spągowiec
monoklina przedsudecka
osady
badania petrofizyczne
Rotliegend
Sudetic Monocline
settlement
petrophysical studies
Źródło :
Nafta - Gaz.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f733fb5a-de54-4c8f-a1bf-f15c39b2a843
Periodyk
Tytuł :
Petrografia i granulometria utworów czerwonego spągowca – wstępna charakterystyka do poszukiwania złóż gazu zamkniętego (tight gas)
Autorzy :
Ziemianin, K.
Pokaż więcej
Temat :
czerwony spągowiec
gaz zamknięty
petrografia
granulometria
facje
Rotliegend
tight gas
petrography
granulometry
facies
Źródło :
Nafta-Gaz.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1525e5a2-f679-46ee-8db1-0388b28754e4
Periodyk
Tytuł :
Wykorzystanie symulacyjnego modelu złożowego do rozwiązywania zagadnień produkcyjnych i geologicznych na przykładzie złoża gazu ziemnego z wodą podścielającą w czerwonym spągowcu
Autorzy :
Ruciński, P.
Kenar, P.
Pańko, A.
Pokaż więcej
Temat :
złożowy model symulacyjny
złoża gazu
czerwony spągowiec
simulation model
gas reservoir
Rotliegend
Źródło :
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-64f89e34-d4d8-49c0-ab1c-84a9573f14bb
Periodyk
Tytuł :
Ocena możliwości budowy modelu geologiczno-geofizycznego dla utworów czerwonego spągowca z rejonu rowu Grodziska
Autorzy :
Zagórska, U.
Gąsior, I.
Orzechowski, M.
Pokaż więcej
Temat :
czerwony spągowiec
model matematyczny
zailenie
CEC
skład mineralny
profilowania jądrowe
Rotliegend
mathematical model
clay content
mineral composition
nuclear logs
Źródło :
Nafta-Gaz.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8a229eb2-03e6-41fc-94d5-cbb8010969e4
Periodyk
Tytuł :
O badaniach izotopowych diagenetycznego illitu z piaskowców czerwonego spągowca Wielkopolski i Pomorza Zachodniego
Autorzy :
Maliszewska, A.
Kuberska, M.
Pokaż więcej
Temat :
diagenetyczny illit
wiek K-Ar
wody porowe
piaskowce
czerwony spągowiec
diagenetic illite
K-Ar age
pore waters
sandstones
Rotliegend
Źródło :
Przegląd Geologiczny.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0017-0030
Periodyk
Tytuł :
Analiza inkluzji fluidalnych w wypełnieniach przestrzeni porowej skał czerwonego spągowca w wybranych rejonach Niżu Polskiego
Autorzy :
Jarmołowicz-Szulc, K.
Pokaż więcej
Temat :
inkluzje fluidalne
czerwony spągowiec
piaskowce
przestrzeń porowa
fluid inclusions
Rotliegend
sandstones
pore space
Źródło :
Przegląd Geologiczny.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0017-0033
Periodyk
Tytuł :
Petrograficzno-petrofizyczna charakterystyka piaskowców eolicznych strefy Siekierki–Winna Góra (koło Poznania) w aspekcie poszukiwań złóż gazu zamkniętego w osadach czerwonego spągowca
Autorzy :
Buniak, A.
Kuberska, M.
Kiersnowski, H.
Pokaż więcej
Temat :
górny czerwony spągowiec
piaskowce eoliczne
złoża gazu ziemnego
Upper Rotliegend
eolian sandstones
gas deposits
Źródło :
Przegląd Geologiczny.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BUS6-0017-0031
Periodyk
Tytuł :
System naftowy karbon–czerwony spągowiec w niemiecko-holenderskiej części basenu – implikacje dla poszukiwań złóż gazu ziemnego w polskiej części basenu czerwonego spągowcaThe Carboniferous-Rotliegend petroleum system in the German-Dutch part of the basin – implications for natural gas exploration in the Polish part of the Rotliegend basin
Autorzy :
Botor, D.
Pokaż więcej
Temat :
system naftowy
czerwony spągowiec
karbon
basen południowopermski
petroleum system
Rotliegend
Carboniferous
Southern Permian Basin
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-81388230-a7d2-4af1-9dbd-030d045f7ebb
Periodyk
Tytuł :
Badania laboratoryjne procesów wypierania rodzimego gazu ziemnego rozpuszczonego w solankowych poziomach wodonośnych niecki poznańskiej z wykorzystaniem zatłaczanego CO2Laboratory studies on displacing processes of native hydrocarbon gas dissolved in deep saline aquifer of Poznan Trough using CO2 injection
Autorzy :
Warnecki, M.
Pokaż więcej
Temat :
sekwestracja CO2
głębokie solankowe poziomy wodonośne
rozpuszczalność CO2 w wodzie
perm
czerwony spągowiec
niecka poznańska
CO2 sequestration
deep saline aquifers
CO2 solubility in water
Permian
Rotliegend
Poznań Trough
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ac6fac5a-e1d2-417f-a501-85e6294308a4
Periodyk

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies