Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""gleby"" wg kryterium: Temat


Tytuł :
Wpływ oleju napędowego i naftalenu na początkowy wzrost i rozwój kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L. ssp. commutata)
Autorzy :
Natalia Gmitrzuk
Piotr Dąbrowski
Katarzyna Pietrzyk
Bogumiła Pawluśkiewicz
Pokaż więcej
Temat :
olej napędowy
naftalen
kostrzewa czerwona
zanieczyszczenia gleby
Environmental technology. Sanitary engineering
TD1-1066
Engineering (General). Civil engineering (General)
TA1-2040
Źródło :
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Vol 26, Iss 3, Pp 361-372 (2017)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://iks.pn.sggw.pl/PN77/A8/art8.pdf; https://doaj.org/toc/1732-9353; https://doaj.org/toc/2543-7496
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/a3d4b6ee08a843578cbf1da81a278729
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Wpływ procesów osiadania i zanikania gleb organicznych murszowych na profile podłużne rowów odwadniająco-nawadniających
Autorzy :
R. Oleszczuk
M. Gąsowska
G. Guz
J. Urbański
E. Hewelke
Pokaż więcej
Temat :
osiadanie
zanikanie
gleby organiczne murszowe
profile podłużne rowów odwadniająco-nawadniających
Environmental technology. Sanitary engineering
TD1-1066
Environmental engineering
TA170-171
Źródło :
Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, Vol 16, Iss 3, Pp 3-13 (2017)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/pub/16_3_3.pdf; https://doaj.org/toc/1644-0765
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/a111843760224daa858e8cf68fa54078
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Ocena wyników pomiarów wilgotności gleby wykonanych metodą suszarkowo-wagową oraz metodą TDR w dolinie Odry
Autorzy :
Wojciech Łyczko
Beata Olszewska
Edyta Nowicka
Pokaż więcej
Temat :
wilgotność gleby
metoda grawimetryczna
TDR
dolina Odry
Environmental technology. Sanitary engineering
TD1-1066
Environmental engineering
TA170-171
Źródło :
Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, Vol 16, Iss 2, Pp 159-166 (2017)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/pub/16_2_159.pdf; https://doaj.org/toc/1644-0765
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/ad5926ea09664b59bad9bd70087cfbaa
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Wpływ zabiegów zoo- i fitomelioracyjnych na aktywność biologiczną gleby pod zalesieniami na gruntach porolnych
Autorzy :
Anna Augustyniuk-Kram
Karol Kram
Pokaż więcej
Temat :
zalesienia
grunty porolne
aktywność gleby
zoo- i fitomelioracja
Environmental sciences
GE1-350
Ecology
QH540-549.5
Philosophy (General)
B1-5802
Źródło :
Studia Ecologiae et Bioethicae, Vol 16, Iss 4 (2018)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/seb/article/view/6634; https://doaj.org/toc/1733-1218
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/361d1daf7d884a13a593b500b920fb7b
Czasopismo naukowe
Tytuł :
BADANIE PARAMETRÓW GLEBY Z TERENÓW PRZYWODNYCH
Autorzy :
Olena Nesteruk
Mirosław Łabuz
Andrzej Wal
Pokaż więcej
Temat :
monitoring środowiska
właściwości gleby
struktura gleby
fluorescencja
Environmental engineering
TA170-171
Environmental sciences
GE1-350
Źródło :
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska , Vol 7, Iss 2 (2017)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://ph.pollub.pl/index.php/iapgos/article/view/1343; https://doaj.org/toc/2083-0157; https://doaj.org/toc/2391-6761
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/d6c8646bb0544b43a50502f0cd6f3a82
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Granulometryczny wskaźnik gęstości naturalnej gleb = Granulometric coefficient of natural bulk density of soil
Autorzy :
Mieczysław Wojtasik
Dawid Aleksander Szatten
Pokaż więcej
Temat :
gęstość naturalna gleby
granulometryczny wskaźnik gęstości naturalnej gleby
zróżnicowanie uziarnienia gleb
grupa i podgrupa granulometryczna utworu glebowego
Education
Sports
GV557-1198.995
Medicine
Źródło :
Journal of Education, Health and Sport, Vol 5, Iss 5, Pp 76-85 (2015)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2664; https://doaj.org/toc/2391-8306
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/b03e2263c77240ebbbd502b032e3bb27
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Genesis and classification of the soils developed from the sediments of the former Oleszek mill pond basin (the Chełmińskie Lakeland, N Poland) / Geneza i pozycja systematyczna gleb wykształconych z osadów niecki dawnego stawu młyńskiego Oleszek (Pojezierze Chełmińskie)
Autorzy :
Mendyk Łukasz
Świtoniak Marcin
Bednarek Renata
Falkowski Adam
Pokaż więcej
Temat :
mill pond sediments
mud soils
organic soils
Gleysols
paralimnic environment
osady stawów młyńskich
gleby mułowe
gleby organiczne
gleby glejowe
środowisko paralimniczne
Biology (General)
QH301-705.5
Źródło :
Soil Science Annual, Vol 66, Iss 1, Pp 29-35 (2015)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://www.degruyter.com/view/j/ssa.2015.66.issue-1/ssa-2015-0016/ssa-2015-0016.xml?format=INT; https://doaj.org/toc/2300-4975
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/479bf50c8f8b457d9069bd4e0c1dac37
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Ocena zanieczyszczeń emitowanych podczas eksploatacji systemu grzewczego domu jednorodzinnego wraz z analizą zawartości metali ciężkich w pobliskich glebach
Autorzy :
Kamila Mizerna
Arkadiusz Gużda
Pokaż więcej
Temat :
analiza ekologiczna
emisja zanieczyszczeń
metale ciężkie
gleby
popiół paleniskowy
Environmental technology. Sanitary engineering
TD1-1066
Engineering (General). Civil engineering (General)
TA1-2040
Źródło :
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Vol 25, Iss 4, Pp 463-471 (2016)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://iks.pn.sggw.pl/PN74/A8/art8.pdf; https://doaj.org/toc/1732-9353
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/a620e6d635fb4a47921f85016f1360f3
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Reakcje bezkręgowców bentosowych na akumulację drobnoziarnistego osadu w potoku górskim
Autorzy :
Aneta Bylak
Magdalena Wójcik
Pokaż więcej
Temat :
Karpaty
gospodarka leśna
drogi leśne
erozja gleby
jakość siedliska
makrozoobentos
Environmental technology. Sanitary engineering
TD1-1066
Environmental engineering
TA170-171
Źródło :
Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, Vol 15, Iss 1, Pp 35-47 (2016)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/pub/15_1_35.pdf; https://doaj.org/toc/1644-0765
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/a0c66ea0abab4add98c27fc7c3edac9e
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Wpływ składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni CEZ Skawina SA na skład florystyczny zbiorowisk roślinnych zasiedlających tereny przyległe
Autorzy :
Ryszard Kostuch
Paweł Mundała
Artur Szwalec
Renata Kędzior
Pokaż więcej
Temat :
składowisko odpadów elektrownianych
przewilgotnienie gleby
zbiorowiska roślinne
Environmental technology. Sanitary engineering
TD1-1066
Environmental engineering
TA170-171
Źródło :
Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, Vol 15, Iss 1, Pp 91-101 (2016)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/pub/15_1_91.pdf; https://doaj.org/toc/1644-0765
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/ac2f15249e27462ab11af08064f0b0ac
Czasopismo naukowe
Tytuł :
The effect of urbanization on soil properties and soil organic carbon accumulation in topsoil of Pruszków – a medium-sized city in the Warsaw Metropolitan Area, Poland
Autorzy :
Oktaba Lidia
Paziewski Kamil
Kwasowski Wojciech
Kondras Marek
Pokaż więcej
Temat :
urban soils
land use
carbon accumulation
nitrogen
soil properties
gleby miejskie
sposób użytkowania
akumulacja węgla
azot
właściwości gleby
Biology (General)
QH301-705.5
Źródło :
Soil Science Annual, Vol 65, Iss 1, Pp 10-17 (2014)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://www.degruyter.com/view/j/ssa.2014.65.issue-1/ssa-2014-0002/ssa-2014-0002.xml?format=INT; https://doaj.org/toc/2300-4975
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/ced06e302bfb41ee899b9ceb87995a1f
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Accumulation of metallic elements into the superficial peat layer of mires and wet mineral soils of Estonian forest land / Akumulacja metali w powierzchniowej warstwie gleb torfowych i wilgotnych glebach mineralnych ekosystemów leśnych Estonii
Autorzy :
Kõlli Raimo
Asi Endla
Szajdak Lech
Tõnutare Tõnu
Astover Alar
Krebstein Kadri
Pokaż więcej
Temat :
accumulation coefficient
metallic elements
peat
peaty epipedon
forest land
współczynnik akumulacji
metale
torf
torfowy epipedon
gleby leśne
Environmental technology. Sanitary engineering
TD1-1066
Źródło :
Environmental Protection and Natural Resources, Vol 26, Iss 4, Pp 6-9 (2015)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://doaj.org/toc/2353-8589
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/48bd303e1784489da77c760809c72590
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Profile distribution of mercury in selected urban soils / Profilowe rozmieszczenie rtęci w wybranych glebach miejskich
Autorzy :
Różański Szymon
Dąbkowska-Naskręt Halina
Jaworska Hanna
Pokaż więcej
Temat :
mercury
urban soils
profile distribution
antropopression
regosols
rtęć
gleby miejskie
rozmieszczenie profilowe
antropopresja
regosole
Environmental technology. Sanitary engineering
TD1-1066
Źródło :
Environmental Protection and Natural Resources, Vol 26, Iss 3, Pp 1-5 (2015)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://doaj.org/toc/2353-8589
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/e69ff9dff6024df0a481e4027efefc5f
Czasopismo naukowe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies