Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""individual consciousness"" wg kryterium: Temat


Tytuł :
Libraries in Digital Environment: Course on Individual Integrated Service
Autorzy :
Onyshchenko Oleksii
Pokaż więcej
Temat :
digitalization, manuscript, individual consciousness, mass consciousness, individualization, "digital people", information analytics, information and analytical services.
Bibliography. Library science. Information resources
Źródło :
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, Iss 53, Pp 9-18 (2019)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npnbuimviv_2019_53_3.pdf; https://doaj.org/toc/2224-9516
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/ad98d21a8fc94b528a0904da55d55048
Czasopismo naukowe
Tytuł :
LANGUAGE AND SPEECH IN THE SPACE OF CULTURE: INTERPRETATION AND REINTERPRETATION
Autorzy :
Polina S. Volkova
Pokaż więcej
Temat :
thinking
meaning
individual consciousness
collective unconscious
Language and Literature
Źródło :
Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriâ 2. Âzykoznanie, Vol 16, Iss 4, Pp 207-214 (2017)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://l.jvolsu.com/index.php/en/component/attachments/download/1693; https://doaj.org/toc/1998-9911; https://doaj.org/toc/2409-1979
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/ceaad3e7f1ef4f6da8ffc3a857e73bfd
Czasopismo naukowe
Tytuł :
SOCIAL CONSCIOUSNESS AS A SUBJECT OF PHILOSOPHY AND THE HUMANITIES
Autorzy :
T. V. Panfilova
Pokaż więcej
Temat :
social consciousness
forms and levels of social consciousness
science
ordinary consciousness
social psychology
ideology
group consciousness
individual consciousness
values
intercultural interaction
humanism
Philosophy. Psychology. Religion
Źródło :
Концепт: философия, религия, культура, Vol 0, Iss 2, Pp 27-42 (2017)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://concept.mgimo.ru/jour/article/view/104; https://doaj.org/toc/2541-8831; https://doaj.org/toc/2619-0540
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/1b13a3e483034d9d85489b6b73b6ca31
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Modification of subjectivity in historical movement of mankind
Модификация субъективности в историческом движении человечества
Модифікація суб’єктивності в історичному русі людства
Autorzy :
Конотоп, Л. Г.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Pokaż więcej
Temat :
subjectivity
personality
subject
freedom
society
reality
religion
ontology
nihilism
individual consciousness
worldview
meaning
субъективность
личность
субъект
свобода
социум
реальность
действительность
религия
онтология
нигилизм
индивидуальное сознание
мировоззрение
смысл
суб’єктивність
особистість
суб’єкт
соціум
реальність
дійсність
релігія
онтологія
нігілізм
індивідуальна свідомість
світогляд
смисл
1 (091) 155.7
Źródło :
Proceedings of the National Aviation University. Series: Philosophy, Cultural; Том 26, № 2 (2017); 8-12
Вестник Национального авиационного университета. Серия: Философия, Культурология; Том 26, № 2 (2017); 8-12
Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія. Культурологія; Том 26, № 2 (2017); 8-12
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
High technologies as a way of transformation of media discourse
Высокие технологии как средство трансформации медиа-дискурса
Високі технології як засіб трансформації медіа-дискурсу
Autorzy :
Дротянко, Л. Г.
Національний авіаційний університет
Pokaż więcej
Temat :
media discourse
high technologies
information and communication technologies
communication
mass media
Internet publications
mass consciousness
individual consciousness
медиа-дискурс
высокие технологии
информационно-коммуникационные технологии
коммуникация
средст-ва массовой информации
Интернет-издания
массовое сознание
индивидуальное сознание
медіа-дискурс
високі технології
інформаційно-комунікаційні технології
комунікація, засоби масової ін-формації
Інтернет-видання
масова свідомість
індивідуальна свідомість
1 (13) 155.9
Źródło :
Proceedings of the National Aviation University. Series: Philosophy, Cultural; Том 25, № 1 (2017); 10-14
Вестник Национального авиационного университета. Серия: Философия, Культурология; Том 25, № 1 (2017); 10-14
Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія. Культурологія; Том 25, № 1 (2017); 10-14
Opis pliku :
application/pdf
Tytuł :
A new version of religion, the megalopolitan one. How the overcrowding society interact with traditional local religion. Secularization, the new messiah
Autorzy :
Cosmin Tudor Ciocan
Pokaż więcej
Temat :
myth
disadvantages
overcrowding
society
replacement
individual consciousness
the role of the individual
personal development
social oppression
commination
Philosophy. Psychology. Religion
Religions. Mythology. Rationalism
BL1-2790
Źródło :
Dialogo, Vol 4, Iss 2, Pp 95-104 (2018)
Tytuł :
Особенности когнитивного спектра лингвистических исследований феномена новизны лексической единицы в индивидуальном сознании
Specific Feaures of Cognitive Sphere in Linguistic Researche of Lexical Unit Newness Phenomenon in Individual Consciousness
Autorzy :
Гришкина, Е. Н.
Pokaż więcej
Temat :
INTERDISCIPLINARITY
NEW WORD
COGNITIVE SCIENCE
INDIVIDUAL CONSCIOUSNESS
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ
НОВОЕ СЛОВО
КОГНИТИВНАЯ НАУКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ
Opis pliku :
application/pdf

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies