Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""kolektory"" wg kryterium: Temat


Tytuł :
Heating of multifunctional building
Autorzy :
Macík, Ondřej
Pokaż więcej
Temat :
plynový kondenzační kotel
forced ventilation
tepelné ztráty
termostatické ventily
solární kolektory
dimenze potrubí
příprava teplé vody
gas condensing boiler
thermostatic heads
heat pumps
solar collectors
tepelná čerpadla
Vytápění
warm water preparation
thermostatic valves
šroubení
dimensioning of pipeline
termostatické hlavice
heat loss
return valves
Heating
nucené větrání
Źródło :
MACÍK, O. Vytápění polyfunkčního domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.
ČAPEK, M. Vytápění polyfunkčního domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.
Opis pliku :
application/zip; text/html; application/pdf
Tytuł :
Návrh řízení a regulace tepelného systému u RD s využitím systémové instalace LOXONE
Using LOXONE system installation for Design control and regulation the heating system in house
Autorzy :
Novák, Michael
Pokaż więcej
Temat :
Loxone
systémová
inteligentní
elektroinstalace
centralizovaný systém
projektová dokumentace
PLC
domácí automatizace
solární kolektory
návrh osvětlení
system
intelligent wiring
centralized system
project documentation
home automation
solar collectors
lighting design
Źródło :
NOVÁK, M. Návrh řízení a regulace tepelného systému u RD s využitím systémové instalace LOXONE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Opis pliku :
application/zip; text/html; application/pdf
Tytuł :
Alternative Energy Resources for Family House
Autorzy :
Němec, David
Pokaż więcej
Temat :
solar energy
sluneční energie
water heating
heating factor
tepelné čerpadlo
Sun
vakuové trubicové kolektory
tepelná čerpadla
solární systém
heat pump
boiler
topný faktor
heating
flat plate collectors
Zdroj energie
solar system
ploché kolektory
vacuum tube collectors
heat pumps
kotel
solární systémy
solar power systems
Slunce
vytápění
Power source
ohřev vody
Źródło :
NĚMEC, D. Alternativní zdroje energie pro RD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
BURÁŇ, P. Alternativní zdroje energie pro RD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Opis pliku :
application/pdf; text/html
Tytuł :
Optimization of the solar system designed for DHW school canteens heating
Autorzy :
Doskočil, Filip
Pokaż więcej
Temat :
Solar energy
Sluneční energie
Optimalizace
Solar systems
Sluneční kolektory
Water heating
Solar collectors
Solární systémy
Ohřev TUV
Solární panely
Optimisation
Solar panels
Fuzzy
Źródło :
DOSKOČIL, F. Optimalizace provozu solárního systému určeného k ohřevu TUV školní jídelny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Opis pliku :
application/zip; application/pdf; text/html
Tytuł :
Zdroje tepla pro vytápění občanské budovy
Heat Source for heating of Civil Building
Autorzy :
Trajer, Štěpán
Pokaż więcej
Temat :
Občanská budova
mateřská školka
návrh projektu pro vytápění
plynový kotel
solární kolektory
tepelné čerpadlo země/voda
energetický štítek budovy
Civil building
kindergarden
desing project for heating systém
gas boiler
solar colectors
heat pump eart/water
energy label of building envelope
Źródło :
TRAJER, Š. Zdroje tepla pro vytápění občanské budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Opis pliku :
text/html
Tytuł :
Návrh vytápění budovy
Design of heating of the building
Autorzy :
Dittrichová, Zuzana
Pokaż więcej
Temat :
vytápění
tepelné ztráty
otopné těleso
kotel na pelety
potrubí
příprava teplé vody
solární kolektory
elektrický kotel
heating
heat losses
radiator
pellet boiler
pipeline
hot water preparation
solar collector
electric boiler
Źródło :
DITTRICHOVÁ, Z. Návrh vytápění budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Opis pliku :
text/html
Tytuł :
Návrh vytápění jednopodlažního domu
Space heating of a one-story home
Autorzy :
Kazda, Jan
Pokaż więcej
Temat :
Tepelná ztráta
zjednodušená metoda
rodinný dům
místnost
zdroj tepla
součinitel prostupu tepla
otopné těleso
tepelné čerpadlo
solární kolektory
Heat loss
simplified method
house
room
heat source
heat transfer coefficient
heater
heat pump
solar collectors
Źródło :
KAZDA, J. Návrh vytápění jednopodlažního domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Opis pliku :
application/pdf; text/html
Tytuł :
Vytápění bytového domu
Heating of residential building
Autorzy :
Ženožička, Filip
Pokaż więcej
Temat :
Vytápění
solární kolektory
příprava teplé vody
plynová kotelna
plynové kondenzační kotle
předávací stanice tepla
deskový výměník
desková otopná tělesa
Heating
solar collectors
hot water production
gas boiler
gas condensing boilers
heat trans-fer stations
desk exchanger
panel radiators
Źródło :
ŽENOŽIČKA, F. Vytápění bytového domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Opis pliku :
application/pdf; application/zip; text/html
Tytuł :
Hodnocení energetické náročnosti fotbalových šaten
Evaluation of energy consumption of the football changing rooms
Autorzy :
Kabzáni, Matej
Pokaż więcej
Temat :
Energetické hodnotenie budov
úsporné opatrenie
súčinitel prestupu tepla
slnečné kolektory
Energy assessment of buildings
energy saving measures
heat transfer coefficient
solar collectors
Źródło :
KABZÁNI, M. Hodnocení energetické náročnosti fotbalových šaten [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.
Opis pliku :
application/pdf; application/zip; text/html
Tytuł :
Solární kolektory fy Viessmann – technicko-ekonomické posouzení
Solar collectors of Viessmann Company – technical and economical assessment
Autorzy :
Kábele, Pavel
Pokaż więcej
Temat :
Fototermické systémy
solární kolektory
vakuové trubicové kolektory
ploché kolektory
absorbér
bakalářská práce
Phototermic systems
solar collector
vacuum tube collectors
flat plate collectors
absorber
bachelor’s thesis
Źródło :
KÁBELE, P. Solární kolektory fy Viessmann – technicko-ekonomické posouzení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Opis pliku :
application/pdf; text/html
Tytuł :
Vyhodnocení solární soustavy VUT Fast
Evaluation of the solar system in VUT Fast
Autorzy :
Bublan, Tomáš
Pokaż więcej
Temat :
solární kolektory
vytápění otopnými tělesy
příprava teplé vody
mateřská škola
tlakové ztráty
tepelné ztráty
propylenglykol
solar collectors
heating with radiators
hot water preparation
kindergarten
pressure drop
heat loss
propylene glycol
Źródło :
BUBLAN, T. Vyhodnocení solární soustavy VUT Fast [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Opis pliku :
text/html
Tytuł :
Vytápění objektu pro mládež a volný čas
Heating the building for youth and free time
Autorzy :
Horák, Jiří
Pokaż więcej
Temat :
Vytápění
otopná soustava
kotle na pelety
solární kolektory
Heating
heating systems
pellet boilers
solar collectors
Źródło :
HORÁK, J. Vytápění objektu pro mládež a volný čas [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Opis pliku :
application/zip; application/pdf; text/html
Tytuł :
Kvantifikace energetických ztrát fototermického systému ohřevu TUV při napájení fotovoltaikou
Quantification of energy loss in photothermic system of hot water supply in photovoltaics
Autorzy :
Havlíček, Lukáš
Pokaż więcej
Temat :
Solární systém
TUV
raspberry pi
solární panely
sluneční kolektory
sluneční energie
kvantifikace ztrát
Solar System
solar panels
solar collectors
solar energy
quantification of losses
Źródło :
HAVLÍČEK, L. Kvantifikace energetických ztrát fototermického systému ohřevu TUV při napájení fotovoltaikou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Opis pliku :
text/html; application/zip; application/pdf
Tytuł :
Úsporné vzduchotechnické systémy v rodinném domě
Energy-saving ventilation systems in family house
Autorzy :
Seget, Ondřej
Pokaż więcej
Temat :
Vzduchotechnika
teplovzdušné vytápění
solární kolektory
kapalinový zemní výměník
Ventilation system
air heating
sollar collectors
fluid-ground heat exchanger
Źródło :
SEGET, O. Úsporné vzduchotechnické systémy v rodinném domě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Opis pliku :
text/html
Tytuł :
Vliv orientace na výkonnost solárních systémů
Effect of orientation on solar systems performance
Autorzy :
Daněk, Tomáš
Pokaż więcej
Temat :
Solární kolektory
vakuové trubicové kolektory
ploché kolektory
koncentrující kolektory
bakalářská práce
VUT v Brně
Solar collector
vacuum tube collectors
flat plate collectors
concentrating collectors
bachelor’s thesis
VUT Brno
Źródło :
DANĚK, T. Vliv orientace na výkonnost solárních systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Opis pliku :
application/zip; application/pdf; text/html
Tytuł :
Zpracování projektu kombinovaného solárního systému
Processing of the project combined solar system
Autorzy :
Sučková, Tereza
Pokaż więcej
Temat :
Solární systém
fotovoltaický systém
solární kolektory
energie
dimenzování
optimalizace
Solar system
photovoltaic system
solar collectors
energy
proportioning
balance
optimization
Źródło :
SUČKOVÁ, T. Zpracování projektu kombinovaného solárního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.
Opis pliku :
text/html
Tytuł :
Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění rodinného domu
Use of renewable energy sources for family house heating
Autorzy :
Jež, Dalibor
Pokaż więcej
Temat :
obnovitelné zdroje energie
termické kolektory
tepelné čerpadlo
biomasa
renewable energy sources
thermal collector
heat pump
biomass
Źródło :
JEŽ, D. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Opis pliku :
application/pdf; text/html
Tytuł :
Kotelny na biomasu
Biomass boiler room
Autorzy :
Egerle, Dušan
Pokaż więcej
Temat :
Vytápění
bytový dům
zplynovací kotel na dřevo
kotel na pelety
desková a trubková otopná tělesa
solární kolektory
příprava teplé vody
akumulační nádrž
Heating
apartment block
gasifying firewood boiler
pellet boiler
plate and tubular heating bodies
solar collectors
warm water preparation
water storage tank
Źródło :
EGERLE, D. Kotelny na biomasu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.
Opis pliku :
text/html

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies