Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę ""metody numeryczne"" wg kryterium: Temat


Tytuł :
Procedure of Building and Analysis of the Information Database of the Resistance of Existing Bridge Structures to Mining Tremors / Procedura budowy i analiza bazy informacji o odporności istniejących obiektów mostowych na wstrząsy górnicze
Autorzy :
Rusek, Janusz
Pokaż więcej
Źródło :
Geomatics and Environmental Engineering, 2017, nr 11/4, s. 111-123, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Dostęp URL :
http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2017.11.4/geom.2017.11.4.111.pdf
Tytuł :
Symulacja numeryczna jako narzędzie wspomagające ocenę zagrożenia metanowego w kopalni węgla kamiennego / Numerical Simulation as an Instrument of Supporting Assessments Methane Hazard in Coal Mine
Autorzy :
Brodny, Jarosław
Tutak, Magdalena
Pokaż więcej
Źródło :
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 100, s. 45-59, rys., bibliogr. 11 poz.
Dostęp URL :
https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z 100/Brodny, Tutak.pdf
Tytuł :
Symulacyjne badanie efektywności wykorzystania metod numerycznych w prognozowaniu zmiennej zawierającej luki niesystematyczne / The Simulation Efficiency Analysis of Numerical Methods in Forecasting Variable with Unsystematic Gaps
Autorzy :
Oesterreich, Maciej
Pokaż więcej
Źródło :
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 324, s. 53-68, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Dostęp URL :
https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/312897/edition/295692/content?ref=desc
Tytuł :
Numeryczna symulacja dynamicznego oddziaływania wstrząsu górotworu na wyrobisko korytarzowe / Numerical Simulation of Dynamic Effects of a Rockmass Shock on a Mine Working
Autorzy :
Wesołowski, Marek
Kołodziejczyk, Piotr
Bańka, Piotr
Badura, Henryk
Pokaż więcej
Źródło :
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 2016, 1(13), s. 373-386, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Dostęp URL :
http://www.dydaktyka.polsl.pl/roz5/konfer/wyd/2016/1/R33.pdf
Tytuł :
Numeryczne prognozowanie produktów spalania jako podstawa do oceny zagrożenia środowiska / Numerical Prediction of Combustion Products as the Basis for Environmental Risk Assessment
Autorzy :
Radomiak, Henryk
Zajemska, Monika
Musiał, Dorota
Morel, Sławomir
Pokaż więcej
Źródło :
Polityka Energetyczna, 2016, T. 19, z. 1, s. 149-156, rys., bibliogr. s. 154-155
Dostęp URL :
https://www.min-pan.krakow.pl/pliki/czasopisma/politykaenergetyczna/PE2016/10-09-Radomiak-i-in.pdf
Tytuł :
Wykorzystanie numerycznych modeli terenu w badaniach zmian środowiska geograficznego miasta Mysłowice / Use of Digital Elevation Models in Studies of Changes in the Geographical Environment of the City Myslowice
Autorzy :
Manowska, Małgorzata
Szuba, Maciej
Pokaż więcej
Źródło :
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2015, nr 22, s. 109-126, ryc., bibliogr. 23 poz.
Dostęp URL :
http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/18226/6-109_126-Manowska Szuba.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Tytuł :
Wykorzystanie metod numerycznych w modelowaniu układów zasilania silników wysokoprężnych zasilanych biopaliwami, jako przykład komputerowego wspomagania procesów produkcji w logistyce / Use of the numerical methods in modelling power systems of diesel engine powered by biofuels as an example of computer-aided manufac- turing processes in logistic.
Autorzy :
Mruk, Remigiusz
Klimkiewicz, Marek
Botwińska, Katarzyna
Pokaż więcej
Źródło :
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 405-414, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł :
Numeryczne badanie wytrzymałości zapięcia wykonanego z tworzyw sztucznych, stosowanego jako dodatkowe zabezpieczenie w transporcie / Numerical study of the strength of fasteners made of plastic, which is used as an additional protection during transport
Autorzy :
Różyło, Patryk
Falkowicz, Katarzyna
Wysmulski, Paweł
Pokaż więcej
Źródło :
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 3, CD 1, s. 4169-4175, fotogr., rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł :
Modelowanie wpływu wody przez hipotetyczną wyrwę w zaporze zbiornika Rzymówka / Modelling of Water Outlet through Hypothetical Dam Break in Dam of the Rzymówka Reservoir
Autorzy :
Bobrowski, Paweł
Trybuś, Piotr
Kasperek, Robert
Pokaż więcej
Źródło :
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich / Infrastructure and Ecology of Rural Areas, 2015, nr IV/1, s. 993-1005, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Dostęp URL :
http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17730.htm?plik=1830
Tytuł :
Metoda Blancharda-Kahna rozwiązywania modeli DSGE na przykładzie podstawowego modelu nowej szkoły keynesowskiej / The Blanchard-Kahn Method of Solving Dsge Models - A Case of the Basic New Keynesian Model
Autorzy :
Sobczak, Karolina
Pokaż więcej
Źródło :
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2015, vol. 3, nr 2, s. 70-91, tab., bibliogr. 19 poz.
Dostęp URL :
http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/04_sobczak.pdf
Tytuł :
Numerical Analysis of Airflow and Methane Emitted from the Mine Face in a Blind Dog Heading / Analiza numeryczna przepływu strumienia powietrza i wydzielającego się metanu z czoła przodka w ślepym wyrobisku korytarzowym
Autorzy :
Brodny, Jarosław
Tutak, Magdalena
Pokaż więcej
Źródło :
Management Systems in Production Engineering, 2015, vol. 2(18), s. 110-118, rys., bibliogr. 19 poz.
Dostęp URL :
http://wydawnictwo.panova.pl/attachments/category/37/2015_02_11_Brodny.pdf
Tytuł :
Numerical Analysis of Influence of Exogenous Fire in Dog Heading On Parameters of the Air Stream Flowing Through this Heading / Analiza numeryczna pożaru egzogenicznego w wyrobisku korytarzowym na parametry strumienia przepływającego przez to wyrobisko
Autorzy :
Tutak, Magdalena
Pokaż więcej
Źródło :
Management Systems in Production Engineering, 2014, vol. 2(14), s. 76-80, rys., bibliogr. 12 poz.
Dostęp URL :
http:://wydawnictwo.panova.pl/pliki/14_2014/05.pdf
Tytuł :
Szacowanie odporności udarowej okrętu z wykorzystaniem symulacji komputerowej
Autorzy :
Flis, Leszek
Pokaż więcej
Źródło :
Logistyka, Logistyka - nauka, 2014, nr 6, CD 2, s. 650-654, rys., bibliogr. 14 poz.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies