Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You are browsing as a GUEST

You search for a phrase ""model optymalizacji"" according to the criterion: Subject Terms


Showing 1-8 from 8 results
Title :
Optimization model for planning set of measures to prevent occupational injuries in machine-building enterprises
Authors :
Stupnytska, Nataliya
Stupnytskyy, Vadym
Show more
Subject Terms :
bezpieczeństwo
analiza bezpieczeństwa
wypadek
ryzyko
źródło urazu
model optymalizacji
safety
occupational injury
accident
risk
injury source
optimization model
Source :
Journal of KONBiN.
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c49e1e04-d968-4ee0-a773-6e50ce50e744
Periodical
Title :
Dynamic models of investment’s optimization in maritime education
Authors :
Miagkova, O.
Kholodenko, A.
Filina-Dawidowicz, L.
Show more
Subject Terms :
model of investment’s optimization
supply and demand of officers
maritime education
model optymalizacji inwestycji
podaż i popyt na oficerów
edukacja marynarzy
Source :
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński.
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-039a655c-e7bb-4641-a1b1-ac7714d10d2a
Periodical
Title :
Model optymalizacyjny strategii rozwoju portu morskiego przy modernizacji urządzeń przeładunkowych
Authors :
Kholodenko, A.
Filina-Dawidowicz, L.
Show more
Subject Terms :
port morski
strategia rozwoju
model optymalizacji
urządzenia przeładunkowe
modernizacja
seaport
development strategy
optimization model
handling equipment
modernization
Source :
Logistyka.
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e7ba683d-f287-4e66-bb82-38e68ef0d8f3
Periodical
Title :
Model optymalizacji zintegrowanego łańcucha logistycznego według dywersyfikacji dostaw gazu na przykładzie Polski Zachodniej
Authors :
Semenov, I. N.
Ignalewski, W.
Show more
Subject Terms :
transport paliwa
dostawy gazu
dywersyfikacja dostaw gazu
podziemne magazyny gazu
model optymalizacji
transportation fuel
gas supply
diversification of gas supplies
underground gas storage
optimization model
Source :
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński.
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ba30260f-7853-448f-a2d0-243e82bd28bd
Periodical
Title :
Wprowadzenie do optymalizacji połączeń w nowych projektach wysokoprecyzyjnych płytek drukowanych
Authors :
Borecki, J.
Show more
Subject Terms :
model optymalizacji połączeń
wysokoprecyzyjne płytki drukowane
produkcja
model of optimization of connection
high-density plater
production
Source :
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania.
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWA9-0003-0065
Periodical
    Showing 1-8 from 8 results

    We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process.