Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You are browsing as a GUEST

You search for a phrase ""podziemne magazyny gazu"" according to the criterion: Subject Terms


Title :
Receptury zaczynów cementowych stosowane do uszczelniania kolumn rur okładzinowych w wysadach solnych na podziemnych magazynach gazu
Authors :
Rzepka, M.
Kremieniewski, M.
Show more
Subject Terms :
zaczyny cementowe
uszczelnianie rur
podziemne magazyny gazu
kamień cementowy
wysady solne
cement slurries
casing sealing
underground gas storage
cement stone
salt plug
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-402f35cd-a40c-4e81-a3e0-c4c3ffb6f705
Periodical
Title :
Wielofazowy i interakcyjny charakter procedury ocen oddziaływania na środowisko na przykładzie inwestycji gazowniczej KPMG MogilnoMultiphase and interactional character of Environmental Impact Assessment (EIA) procedure on the base of the Cavernous Underground Gas Storage "Mogilno"
Authors :
Ciesielczyk, E.
Show more
Subject Terms :
oceny oddziaływania na środowisko
gazownictwo
podziemne magazyny gazu
environmental impact assessment
underground gas storage
natural gas
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-5f3dce6a-cecf-4ce4-a6e4-47d052dcf630
Periodical
Title :
Rola programów eksploatacji podziemnych magazynów gazu w zapewnieniu bezawaryjnej pracy magazynówProduction programs aid in trouble-free operation of underground gas stores
Authors :
Filar, B.
Dusza, R.
Miziołek, M.
Show more
Subject Terms :
podziemne magazyny gazu
eksploatacja
monitoring
underground gas storage
exploatation
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-88a8c3d3-93f7-4a31-b499-db6efc93edb1
Periodical
Title :
Zaczyny cementowe stosowane do uszczelniania kolumn rur okładzinowych w wysadach solnych na podziemnych magazynach gazu
Authors :
Rzepka, M.
Show more
Subject Terms :
zaczyny cementowe
uszczelnianie
wysady solne
podziemne magazyny gazu
cement slurries
sealing
salt plug
underground gas storage
Source :
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu.
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0a0a2c9a-4130-4893-afbb-36b362f0e64f
Periodical
Title :
Geomechaniczna ocena masywu skalnego dla potrzeb bezzbiornikowego magazynowania gazu ziemnego na przykładzie PMG Swarzów
Authors :
Woźniak, H.
Zawisza, L.
Show more
Subject Terms :
podziemne magazyny gazu
zatłaczanie gazu
ciśnienie szczelinowania
PMG Swarzów
underground gas storage
injection
fracturing pressure
UGS Swarzów
Source :
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego.
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-7a873ad2-5999-4d0e-83b6-b9417ae0b2dc
Periodical
Title :
Terminal(e) LNG, podziemne magazyny gazu, rozbudowa krajowych i transgranicznych sieci przesyłowych – jako istotne elementy budowy regionalnego bezpieczeństwa energetycznego
Authors :
Jakubowski, P.
Show more
Subject Terms :
podziemne magazyny gazu
terminale LNG
bezpieczeństwo energetyczne
underground gas storage
LNG terminals
energy security
Source :
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu.
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9ef389ec-102f-4264-ac0d-6539c9d6334f
Periodical
Title :
Wykorzystanie możliwości sieci neuronowych w prognozowaniu i sterowaniu pracą podziemnego magazynu gazu (PMG)
Authors :
Łętkowski, P.
Pańko, A.
Gołąbek, A.
Show more
Subject Terms :
podziemne magazyny gazu
prognozowanie
sieci neuronowe
underground gas storage
forecasting
neural networks
Source :
Prace Instytutu Nafty i Gazu.
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2b9cc676-49e9-44a1-8d9b-0a4972d5169e
Periodical
Title :
Statystyczne szacowanie długości okresu odbioru i zatłaczania gazu do PMG dla zadanej pojemności czynnej
Authors :
Kwilosz, T.
Kopecka, K.
Magdoń, J.
Show more
Subject Terms :
podziemne magazyny gazu
zatłaczanie gazu
analiza statystyczna
underground gas storage
gas injection
statistical approach
Source :
Prace Instytutu Nafty i Gazu.
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d60fb53d-c3a3-4ab1-baa6-3814eb242a0e
Periodical
Title :
Model optymalizacji zintegrowanego łańcucha logistycznego według dywersyfikacji dostaw gazu na przykładzie Polski Zachodniej
Authors :
Semenov, I. N.
Ignalewski, W.
Show more
Subject Terms :
transport paliwa
dostawy gazu
dywersyfikacja dostaw gazu
podziemne magazyny gazu
model optymalizacji
transportation fuel
gas supply
diversification of gas supplies
underground gas storage
optimization model
Source :
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński.
Access URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ba30260f-7853-448f-a2d0-243e82bd28bd
Periodical

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process.