Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""warunki hydrogeologiczne"" wg kryterium: Temat


Tytuł :
Uwarunkowania powstania i funkcjonowania torfowiska przejściowego w dolinie Wilczej Strugi w zlewni Wdy Determinant factors regarding the development and functioning of transition peatland in the Wilcza Struga valley of the Wda catchment area
Autorzy :
Danuta Szumińska
Pokaż więcej
Temat :
sandr wdy, warunki hydrogeologiczne, torfowisko przejściowe, the wda outwash plain, hydrogeological conditions, transition peatland.
Education
Sports
GV557-1198.995
Medicine
Źródło :
Journal of Education, Health and Sport, Vol 5, Iss 5, Pp 165-172 (2015)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2674; https://doaj.org/toc/2391-8306
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/d5ad77e5ac894c93853d7ed2ff2e5a11
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Uwarunkowania powstania i funkcjonowania torfowiska przejściowego w dolinie Wilczej Strugi w zlewni Wdy = Determinant factors regarding the development and functioning of transition peatland in the Wilcza Struga valley of the Wda catchment area
Autorzy :
Szumińska, Danuta
Pokaż więcej
Temat :
GV557-1198.995
Education
Sports
sandr wdy, warunki hydrogeologiczne, torfowisko przejściowe, the wda outwash plain, hydrogeological conditions, transition peatland
Medicine
Źródło :
Journal of Education, Health and Sport, Vol 5, Iss 5, Pp 165-172 (2015)
Tytuł :
A new classification of open pits and their remaining gaps in terms of hydrogeological conditionsNowa klasyfikacja kopalń odkrywkowych i powstałych wyrobisk pod względem warunków hydrogeologicznych
Autorzy :
Lazăr, Maria
Rotunjanu, Ilie
Apostu, Izabela-Maria
Faur, Florian
Pokaż więcej
Temat :
open pits
remaining gaps
hydrogeological conditions
hydrogeological classes
groundwater
inflow
odkrywkowe
wyrobiska poeksploatacyjne
warunki hydrogeologiczne
klasy hydrogeologiczne
dopływ
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0e1541c1-0c8e-46e0-9e99-1a8a4b267276
Periodyk
Tytuł :
Analiza uwarunkowań formalnoprawnych gospodarowania zasobami wodnymi w aglomeracji gdańskiejAnalysis of the determinants of water management procedural in Gdańsk agglomeration
Autorzy :
Lidzbarski, M.
Sadurski, A.
Pokaż więcej
Temat :
gospodarka wodna
warunki hydrogeologiczne
ocena stanu wód podziemnych
groundwater management
hydrogeological conditions
groundwater resources of Gdańsk region
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-72331b48-ee27-4c23-9aaf-c452bbe7714b
Periodyk
Tytuł :
Badania hydrogeologiczne na wybrzeżu klifowym w diagnozowaniu i prognozowaniu geozagrożeńThe role of the hydrogeological research on cliff coast in diagnosis and foracasting of the geological hazards
Autorzy :
Lidzbarski, M.
Tarnawska, E.
Pokaż więcej
Temat :
warunki hydrogeologiczne
strefa przybrzeżna
zagrożenie geologiczne
hydrogeological conditions of the costal zone
forecasting of the geological hazards
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-4b27dac2-c70d-4d91-9d55-1d3470394adf
Periodyk
Tytuł :
Sposoby zagospodarowania wyrobiska popiaskowego Maczki-Bór i ocena ich wpływu na wody podziemne
Autorzy :
Niedbalska, K.
Pokaż więcej
Temat :
górnictwo odkrywkowe
rekultywacja
badania modelowe
warunki hydrogeologiczne
surface mining
recultivation
model tests
hydrogeological conditions
Źródło :
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-61bdbd20-5f30-489f-8496-481e9932b243
Periodyk
Tytuł :
Identyfikacja warunków wodnych obszaru Natura 2000 – chełmskie torfowiska węglanowe na podstawie analizy wybranych warstw informacyjnych bazy danych GIS Mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000
Autorzy :
Herbich, P.
Jarmułowicz-Siekiera, M.
Nidental, M.
Nizicka, D.
Przytuła, E.
Pokaż więcej
Temat :
wody podziemne
warunki hydrogeologiczne
ekosystemy zależne od wód podziemnych
sieć Natura 2000
groundwater
hydrogeological conditions
ecosystems dependent on groundwater
Natura 2000
Źródło :
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-492d00f8-14ce-4d89-8490-b1cf3fded101
Periodyk
Tytuł :
Czwartorzędowe doliny kopalne w Sudetach Zachodnich i stan ich rozpoznania hydrogeologicznego
Autorzy :
Michniewicz, M.
Pokaż więcej
Temat :
doliny kopalne
warunki hydrogeologiczne
czwartorzęd
Zachodnie Sudety
buried valleys
hydrogeological condition
Quaternary
Western Sudetes
Źródło :
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0023-0034
Periodyk
Tytuł :
Wpływ działalności górnictwa węglowego na kształtowanie się środowiska wodnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w wieloleciu
Autorzy :
Różkowski, A.
Różkowski, K.
Pokaż więcej
Temat :
warunki hydrogeologiczne
wpływ górnictwa na środowisko wodne
Górnośląskie Zagłębie Węglowe
hydrogeological conditions
impact of mining on hydrologic environment
Upper Silesian Coal Basin
Źródło :
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ad82a1ba-aed1-40d8-85e9-e4f9f80daecf
Periodyk
Tytuł :
Ciepłownia geotermalna w Uniejowie na tle warunków hydrogeologicznych Polski
Autorzy :
Kubski, P.
Pokaż więcej
Temat :
ciepłownia geotermalna
warunki hydrogeologiczne
system grzewczy
wody geotermalne
Uniejów
geothermal heat generating plant
hydrogeological conditions
thermal waters
heating system
Źródło :
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0014-0103
Periodyk
Tytuł :
Dokumentowanie warunków hydrogeologicznych w związku z restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennegoDocumenting of hydrogeological conditions in connection with restructuring of hard coal mining
Autorzy :
Bukowski, P.
Szczepański, A.
Niedbalska, K.
Pokaż więcej
Temat :
wydobycie węgla
warunki hydrogeologiczne
przepisy prawa
zagrożenia wodne
coal mining
hydrogeological conditions
law regulations
water hazard
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-025ef3f8-4c03-4274-bf20-6951181d3869
Periodyk

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies