Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""zaczyn cementowy"" wg kryterium: Temat


Tytuł :
Analiza parametrów technologicznych wybranych zaczynów lekkich stosowanych do uszczelniania płytkich otworów o temperaturze do 45°CAnalysis of technological parameters of selected lightweight cement slurries used for sealing shallow boreholes with a downhole temperature of up to 45°C
Autorzy :
Kremieniewski, Marcin
Pokaż więcej
Temat :
zaczyn cementowy
zaczyn lekki
stwardniały zaczyn cementowy
parametry technologiczne zaczynu cementowego
cement slurry
lightweight cement slurry
hardened cement slurry
technological parameters of cement slurry
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8e534ff1-58ef-4948-b340-867e3351e214
Periodyk
Tytuł :
Zaczyny cementowe z dodatkiem nanokomponentów do uszczelniania kolumn rur okładzinowych w otworach wiertniczych o głębokości końcowej około 1000–2000 metrówCement slurries with the nanocomponents for sealing casing columns in boreholes with a final depth of 1000–2000 meters
Autorzy :
Rzepka, Marcin
Kędzierski, Miłosz
Pokaż więcej
Temat :
nanokrzemionka
zaczyn cementowy
stwardniały zaczyn cementowy
wytrzymałość mechaniczna
nanosilica
cement slurry
set cement
mechanic strength
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-39db67ec-8326-4452-80b1-8888bbf285e3
Periodyk
Tytuł :
Wpływ nanotlenków glinu i cynku na parametry świeżego i stwardniałego zaczynu cementowegoThe effects of Al2O3 and ZnO nanoparticles on properties of fresh and set cement slurry
Autorzy :
Dębińska, E.
Pokaż więcej
Temat :
zaczyn cementowy
nano-Al2O3
nano-ZnO
stwardniały zaczyn cementowy
wytrzymałość na ściskanie
fresh cement slurry
set cement slurry
compressive strength
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-6afade86-761e-4944-a37c-ed957049c2c1
Periodyk
Tytuł :
Korelacja parametrów charakteryzujących strukturę porową kamieni cementowych badanych za pomocą porozymetrii rtęciowej oraz mikrotomografii komputerowej
Autorzy :
Kremieniewski, M.
Rzepka, M.
Pokaż więcej
Temat :
mikrotomografia
porowatość
korelacja
zaczyn cementowy
stwardniały zaczyn cementowy
płaszcz cementowy
mikrostruktura
porozymetria
X-ray microtomography
porosity
correlation
slurry
set cement
cement sheath
microstructure
porosimetry
Źródło :
Nafta-Gaz.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-323afe75-3252-4701-b131-e7722164851e
Periodyk
Tytuł :
Nanocząsteczki – nowa droga w kształtowaniu parametrów świeżych i stwardniałych zaczynów cementowych
Autorzy :
Dębińska, E.
Rzepka, M.
Kremieniewski, M.
Pokaż więcej
Temat :
nanokrzemionka
zaczyn cementowy
stwardniały zaczyn cementowy
wytrzymałość mechaniczna
nanosilica
cement slurry
set cement
mechanic strength
Źródło :
Nafta-Gaz.
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-9a02d3d1-55ff-4aea-a7f7-ba452a692dfe
Periodyk
Tytuł :
Wpływ nanorurek węglowych (CNTs) na parametry mechaniczne kamieni cementowych w warunkach HPHTInfluence of carbon nanotubes (CNTs) on the mechanical parameters of cement stones under HPHT conditions
Autorzy :
Kędzierski, Miłosz
Rzepka, Marcin
Kremieniewski, Marcin
Pokaż więcej
Temat :
nanorurki węglowe
CNTs
kamień cementowy
wytrzymałość na ściskanie
zaczyn cementowy
carbon nanotubes
cement stone
compressive strength
cement slurry
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-31ee9939-fd46-4056-bcef-ffc5a35784bc
Periodyk
Tytuł :
Zjawiska chemiczno-technologiczne podczas zabiegu cementowania otworu w aspekcie projektowania rur okładzinowychChemical-technological phenomena occurring during borehole cementing operations in terms of casing design
Autorzy :
Witek, Wiesław
Rzepka, Marcin
Pokaż więcej
Temat :
cementowanie
rura okładzinowa
zaczyn cementowy
kamień cementowy
wiązanie zaczynu
cementing
casing
cement slurry
cement sheath
cement setting
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d8aa37ae-51ac-496a-82ef-8af4a5604d40
Periodyk
Tytuł :
Korelacja skuteczności działania środków dyspergujących o różnym mechanizmie upłynnianiaCorrelation of the effectiveness of dispersing agents with different liquefaction mechanisms
Autorzy :
Kremieniewski, Marcin
Pokaż więcej
Temat :
zaczyn cementowy
parametry reologiczne
skuteczność uszczelnienia otworu
cementowanie otworu wiertniczego
cement slurry
rheological parameters
borehole sealing efficiency
well cementing
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0b75b4ae-d9d5-4322-90e1-65942b16a1a7
Periodyk
Tytuł :
Receptura zaczynu lekkiego do uszczelniania otworów w strefie niskich ciśnień złożowychFormula of lightweight cement slurry for sealing boreholes in the low reservoir pressure zone
Autorzy :
Kremieniewski, Marcin
Pikłowska, Anna
Pokaż więcej
Temat :
zaczyn cementowy
zaczyn lekki
cementowanie otworów wiertniczych
frakcjonowanie
sedymentacja
anizotropia
cement slurry
lightweight slurry
well cementing
fractionation
sedimentation
anisotropy
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-69f7490e-1e89-47ee-89b9-23a2f3b53db2
Periodyk
Tytuł :
Zmiana wczesnej wytrzymałości na ściskanie pod wpływem wybranych środków poprawiających stabilność sedymentacyjnąChange of early compressive strength under the influence of selected agents improving sedimentation stability
Autorzy :
Kremieniewski, Marcin
Pokaż więcej
Temat :
zaczyn cementowy
stabilność sedymentacyjna
frakcjonowanie
czas wiązania
początek wiązania
koniec wiązania
wytrzymałość na ściskanie
cement slurry
sedimentation stability
fractionation
setting time
start of setting
end of setting
compressive strength
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-48bd674c-db6e-4352-a223-d3d9fd78598f
Periodyk
Tytuł :
Badania środków poprawiających stabilność sedymentacyjną zaczynów cementowychTests on agents improving the sedimentation stability of cement slurries
Autorzy :
Kremieniewski, Marcin
Pokaż więcej
Temat :
zaczyn cementowy lekki
stabilność sedymentacyjna
frakcjonowanie
środki przeciwsedymentacyjne
lightweight cement slurry
sedimentation stability
fractionation
anti-sedimentation agents
Dostęp URL :
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-e6bc8ffa-566b-48dd-ae67-faf6e5498f32
Periodyk

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies